Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Csatlakozás az EU-hoz – a csatlakozás folyamata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Csatlakozás az EU-hoz – a csatlakozás folyamata

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés – csatlakozás az EU-hoz

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS (EUSZ) CÉLJA?

 • A 49. cikk jogi alapot biztosít bármely európai államnak az EU-hoz való csatlakozásra.
 • A 2. cikk meghatározza azokat az értékeket, amelyekre az EU épül.

FŐBB PONTOK

Feltételek

A felvételét kérő országnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • a földrajzi értelemben vett Európa államának kell lennie;
 • tiszteletben kell tartania az EUSZ 2. cikkében meghatározott értékeket, valamint elkötelezettnek kell lennie azok iránt; ezek az értékek nevezetesen a következők: az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartása; az emberi jogok – köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – tiszteletben tartása; valamint a pluralista társadalom és a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség tiszteletben tartása.

A felvételét kérő országnak az uniós csatlakozási feltételeknek is meg kell felelnie. Ezekre hivatkoznak koppenhágai kritériumokként, mivel e kritériumok meghatározására az Európai Tanács koppenhágai ülésén került sor 1993 júniusában. E kritériumok a következők:

 • a demokráciát, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülését, valamint a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és védelmét garantáló stabil intézmények;
 • működő piacgazdaság és képesség az Unión belüli versenyviszonyokkal és piaci erőkkel való megbirkózásra;
 • a tagságból eredő kötelezettségek – többek között a politikai, gazdasági és monetáris unió céljai – felvállalásának és hatékony végrehajtásának képessége.

Az Európai Tanács 1995 decemberében tartott madridi ülése során hozzátette, hogy a tagjelölt országnak képesnek kell lennie az uniós jogszabályok alkalmazására, valamint az uniós jog nemzeti jogba – a megfelelő igazgatási és igazságszolgáltatási struktúrákon keresztül – történő átültetése hatékony végrehajtásának biztosítására.

Az EU fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy az adott tagjelölt ország mikor teljesítette a csatlakozási kritériumokat. Továbbá magának az EU-nak is képessé kell válnia az új tagok integrálására.

Eljárás

 • 1.

  Kérelmezés

Az EUSZ 2. cikkében szereplő kritériumokat teljesítő európai ország a hivatalos kérelmet a Tanácshoz nyújtja be. A Tanács a kérelemről tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Bizottságot és a nemzeti parlamenteket.

 • 2.

  Tagjelölt státusz

A tagjelölt státuszt az Európai Tanács biztosítja a felvételét kérő országnak a Bizottság kedvező véleményét és az Európai Tanács hozzájárulását követően.

 • 3.

  Tárgyalások

A Tanács egyhangú határozatát követően kezdődnek meg a tárgyalások.

A tárgyalások az uniós országok és a tagjelölt ország kormányai közti kormányközi konferenciák keretében zajlanak. Az uniós vívmányok (az uniós joganyag) szakpolitikai területekre oszlik, amelyek mindegyike külön tárgyalás tárgyát képezik. (A szakpolitikai területek vagy „fejezetek” száma jelenleg 35.)

A Bizottság a csatlakozás előtti időszak során nyomon követi a tagjelölt országnak a vívmányok végrehajtása terén tett erőfeszítéseit. Ezen túlmenően – a TAIEX-hez hasonló – előcsatlakozási finanszírozási eszközökkel támogatja a tagjelölt országokat a folyamat során.

Átmeneti rendelkezések – a felek továbbá megvitatják, hogy bizonyos szabályok esetén lehetőség nyílik-e a fokozatos bevezetésre (és amennyiben igen, annak módját is tárgyalják), annak érdekében, hogy az új tag és a már meglévő uniós országok elegendő idővel rendelkezzenek az alkalmazkodáshoz. Ez főként a tárgyalások záró szakaszában kerül a napirendre.

 • 4.

  Átvilágítási folyamat

A tárgyalásokkal párhuzamosan zajlik az úgynevezett átvilágítási szakasz. E folyamat keretében igazolják, hogy az uniós vívmányok – egy adott fejezetben felsorolt – egyes pontjait átültették-e a tagjelölt ország nemzeti jogába. Kizárólag abban az esetben zárható le egy adott fejezet, ha a tagjelölt ország bizonyította, hogy az uniós vívmányok valamely fejezetét már végrehajtotta, vagy a csatlakozás időpontjáig végre fogja hajtani azt. Kivételt képez az, amennyiben valamely tagjelölt ország az uniós vívmányok bizonyos része tekintetében különleges rendelkezéseket fogad el.

A Bizottság a folyamat során tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet, különösen az elért eredményekről szóló éves jelentésben. Ezeket a jelentéseket az Európai Parlament megvitatja, majd előterjeszti észrevételeit a plenáris ülésen elfogadott állásfoglalások keretében. A tagjelölt ország is éves nemzeti programokat dolgoz ki, amelyek keretében értékeli saját előrehaladását az uniós vívmányok egyes fejezetei végrehajtása terén.

 • 5.

  Csatlakozás

A tárgyalások végső célja a csatlakozási szerződés elkészítése. A csatlakozáshoz a Tanács egyhangú jóváhagyására és az Európai Parlament egyetértésére van szükség. A szerződést ezt követően valamennyi uniós ország, továbbá a csatlakozó ország aláírja, illetve ratifikálja, valamennyi ország a saját alkotmányos eljárásai alapján.

HÁTTÉR

JOGI AKTUS

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 49. cikke

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke

utolsó frissítés 09.05.2016

Top