Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemzetközi megállapodások: uniós elfogadási eljárások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nemzetközi megállapodások: uniós elfogadási eljárások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke — Az EU eljárásai a nemzetközi megállapodások elfogadására vonatkozóan

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A CIKK CÉLJA?

  • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke rögzíti az EU intézményeinek az uniós és nem uniós országok vagy nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokról való tárgyalásokra és azok elfogadására vonatkozó eljárásait és jogköreit.

FŐBB PONTOK

A cikk rögzíti a Tanács, az Európai Bizottság vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az Európai Parlament, valamint az Európai Unió Bírósága jogköreit a folyamatban.

Általában véve a Tanács jogosult a tárgyalások megkezdésére, a tárgyalási irányelvek elfogadására, valamint a megállapodások aláírására és megkötésére.

A Bizottság (vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját érintő kérdésekben) benyújtja az ajánlásait a Tanács részére egy megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére.

Az Európai Parlament egyetértése szükséges, mielőtt a Tanács bizonyos típusú megállapodásokat megköthetne, ideértve az alábbiakat:

  • társulási megállapodások;
  • az Uniónak az emberi jogok európai egyezményhez (EJEE) történő csatlakozására irányuló megállapodások;
  • az Unióra nézve jelentős költségvetési kihatásokkal járó megállapodások;
  • külön intézményi keretet létrehozó megállapodások (pl. amikor a megállapodások egy döntéshozatali jogkörrel rendelkező közös bizottságot hoznak létre);
  • a rendes jogalkotási eljárás vagy a különleges, az Európai Parlament egyetértéséhez kötött jogalkotási eljárás alkalmazási körébe tartozó területekre vonatkozó megállapodások.

Minden egyéb típusú megállapodás esetén az Európai Parlamenttel konzultációt kell folytatni.

Egy uniós ország, a Tanács, a Bizottság vagy a Parlament kérésére a Bíróság véleményezheti, hogy a tervezett megállapodás összeegyeztethető-e az uniós Szerződésekkel.

A Tanács tagjainak minősített többsége alapján járhat el, kivéve az olyan területeket, ahol általában egyhangúságra van szükség, ideértve például az Uniónak az EJEE-hez történő csatlakozására irányuló megállapodás esetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A CIKK?

A cikk 1958. január 1 -től hatályos.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, Ötödik rész — Az Unió külső tevékenysége, V. cím — Nemzetközi megállapodások, 218. cikk (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 300. cikke)

utolsó frissítés 21.03.2016

Top