Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Stabilitási Eszköz (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A Stabilitási Eszköz (2007–2013)

A harmadik országok stabilitásának elősegítése érdekében az Európai Unió (EU) külső együttműködési intézkedéseket irányít. Ezenbelül a Stabilitási Eszközből finanszírozott intézkedések célja a természeti vagy ember okozta válsághelyzetekre való felkészülés és reagálás, illetve válsághelyzetet vagy instabil helyzetet követően az országok helyreállítási munkálatainak támogatása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1717/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a Stabilitási Eszköz létrehozásáról [Hivatalos Lap L 327., 2006.11.24.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Stabilitási Eszköz az Európai Unió (EU) harmadik országokkal közösen végrehajtott fejlesztési célú, valamint pénzügyi, gazdasági és technikai együttműködési intézkedéseinek finanszírozására szolgál. Ezek az intézkedések az alábbi célokra irányulnak:

 • a stabilitás visszaállítása szükséghelyzetben, válsághelyzetben vagy kialakulóban lévő válsághelyzetben, hogy a fejlesztési és együttműködési politikák hatékonyabban valósulhassanak meg;
 • segítségnyújtás harmadik országok részére, hogy ezáltal jobban felkészülhessenek a globális és régiókon átnyúló válsághelyzetekre és fenyegetésekre.

Válsághelyzet vagy kialakulóban lévő válsághelyzet esetén, beleértve a fegyveres összetűzéssel fenyegető helyzeteket is, a Stabilitási Eszköz hozzájárul a demokrácia, a közrend, a személyek biztonsága, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméhez.

Az együttműködési intézkedések az alábbiakhoz nyújthatnak támogatást:

 • az állami és nem állami szereplők, illetve nemzetközi és regionális szervezetek technikai és logisztikai intézkedései;
 • átmeneti kormányzat létrehozása;
 • demokratikus állami intézmények és független igazságszolgáltatási rendszerek kialakítása;
 • nemzeti és nemzetközi büntetőbíróságok, illetve nemzeti békéltetőbizottságok támogatása;
 • volt harcosok leszerelése és a társadalomba való visszailleszkedése, gyermekkatonákkal kapcsolatos intézkedések, valamint az áldozatok rehabilitációja;
 • a civil társadalom fejlesztése és a független média előmozdítása;
 • gyalogsági aknák és háborús robbanóanyag-maradványok civil lakosságra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése;
 • a természeti erőforrásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása;
 • a természeti vagy ember okozta katasztrófákra és a közegészséget fenyegető veszélyekre való reagálás.

Azokban az országokban, ahol adottak a stabil együttműködési feltételek, a Stabilitási Eszköz a következőkhöz járulhat hozzá:

 • a válsághelyzetekre való felkészülési képesség javítása, a reagálás és a rehabilitáció hatékonyabbá tétele;
 • az állami intézmények és infrastruktúrák megerősítése, többek között a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint az alapvető infrastruktúrák és a közegészség védelme tekintetében;
 • a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagokhoz vagy szerekhez kapcsolódó kockázatok enyhítése.

A támogatás alkalmazása

A támogatás nyújtásánál figyelembe kell venni a külső támogatás egyéb közösségi eszközeinek útján megvalósuló intézkedéseket is.

A végrehajtás földrajzi vagy tematikus stratégiai dokumentumokon és országonként kidolgozott többéves indikatív programokon alapul. Ezenkívül a válsághelyzetek vagy rendkívüli állapotok kezelése érdekében különleges intézkedések elfogadására is van lehetőség.

A finanszírozás kedvezményezettjei

A Stabilitási Eszköz nyújtotta pénzügyi támogatásból többféle szereplő is részesülhet az EU-n belül, illetve harmadik országokban: ide tartoznak a partnerországok nemzeti, regionális és helyi hatóságai, a nemzetközi szervezetek, az állami és magánszervezetek, a nem kormányzati szervezetek és a természetes személyek.

Háttér

A Stabilitási Eszközre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezik a gyorsreagálású mechanizmusról és a gyalogsági aknák elleni fellépésről szóló különféle rendeleteket, és azok helyébe lépnek.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2006.12.14.

HL L 327., 2006.11.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról [COM(2009) 195 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a javaslat a közösségi együttműködési politikák célkitűzéseinek megfelelően a kézi- és könnyűfegyverek jogellenes használata elleni küzdelemre is kiterjeszti a rendelet hatályát.

COD/2009/0058 együttdöntési eljárás.

Utolsó frissítés: 28.06.2011

Top