Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migráció és fejlődés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migráció és fejlődés

A migráció a fejlesztésnek közismerten erőteljes, bár sok kihívással járó eszköze mind a származási országban, mind a célországban. A migrációt mint globális jelenséget az EU egyedül nem tudja kezelni, a közös érdekek és kihívások megállapításához az EU párbeszédet folytat partnerországokkal, a származási és tranzitországokat is beleértve.

JOGI AKTUS

Az Európai Bizottság közleménye a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére - A migráció és a fejlődés kapcsolata: az EU és a fejlődő országok közötti partnerségre vonatkozó egyértelmű iránymutatások (COM(2005) 390 végleges, 2005.9.1.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A migráció a fejlesztésnek közismerten erőteljes, bár sok kihívással járó eszköze mind a származási országban, mind a célországban. A migrációt mint globális jelenséget az EU egyedül nem tudja kezelni, a közös érdekek és kihívások megállapításához az EU párbeszédet folytat partnerországokkal, a származási és tranzitországokat is beleértve.

Ez a bizottsági közlemény gyakorlati elképzeléseket tartalmaz, amelyek segítenek annak biztosításában, hogy az EU-n kívüli országokból kiinduló migráció pozitívan hasson ezen országok fejlődésére, és főként hogy a lehető leghatásosabb legyen a szegénység csökkentésében. Ezek az elképzelések az alábbiakat foglalják magukban:

ÁTUTALÁSOK (2. ÉS 3. MELLÉKLET)

A migráns munkavállalók által hazaküldött pénz (átutalások) a fejlődő országok bevételeiben nagyobb arányt képvisel, mint a kormányoktól és ügynökségektől (mint például az Uniceftől) származó külföldi fejlesztési támogatások. Ez a magánforrásból származó pénz ugyan nem helyettesíti az ODA-t, mégis elősegíti a fejlesztést.

Javasolt intézkedések

  • Kidolgozni az olcsó, gyors és biztonságos módjait annak, hogy a migráns munkavállalók a megkeresett pénzüket átutalhassák a származási országukba. Ennek egy első lépése lehet annak biztosítása, hogy a pénzátutalásokkal foglalkozó uniós szolgáltatók szigorú szabályoknak feleljenek meg.
  • A pénzügyi közvetítés javítása a mikroméretű pénzintézetek és a nagy pénzintézetek közötti partnerségek ösztönzésével. Ez pedig hozzájárulhat a banki és pénzügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáféréshez a fejlődő országokban.

A DIASZPÓRA SZEREPVÁLLALÁSA HAZÁJUK FEJLŐDÉSÉBEN (4. MELLÉKLET)

Történelmileg a diaszpórák (külföldön élő migráns csoportok) mindig is kulcsszerepet játszottak hazájuk fejlődésének segítésében. A pénzátutalásokon kívül (lásd fent) a Bizottság szerint a diaszpóra szerepvállalása a fejlesztés potenciális előmozdítója.

Javasolt intézkedések

  • Segíteni a fejlődő országokat abban, hogy feltérképezzék diaszpóráikat és kapcsolatba lépjenek velük.
  • Adatbázisok létrehozása a külföldön élő diaszpórában elérhető készségekről, amelybe az érdekelt tagok regisztrálhatnak.
  • Meghatározni a diaszpórákat képviselő különböző szervezetek kiemelt kapcsolattartóit.

KÖRKÖRÖS MIGRÁCIÓ ÉS HAZATÉRÉS (5. MELLÉKLET)

A Bizottság rámutat arra, hogy amikor a migránsok akár rövid időre hazatérnek, átadják készségeiket, tudásukat és/vagy kulturális hozzáállásukat. Így a körkörös migráció és a visszatérés egyaránt segíthet az agyelszívás mérséklésében (ez az a jelenség, amikor a szakképzett/intelligens emberek kivándorolnak).

Javasolt intézkedések

  • Elsőbbségben részesíteni a további átmeneti foglalkoztatásra vonatkozóan azokat a munkavállalókat, akik már dolgoztak ilyen rendszerben és szerződésük lejártakor hazatértek.
  • Megvizsgálni az olyan szempontokat, mint a nyugdíjjogosultságok átruházhatósága.
  • Megvizsgálni annak módját, hogy azok a szakemberek, akik az EU-ban dolgoztak, kapcsolatban maradhassanak korábbi kollégáikkal, és ezáltal elősegítsék az érintettek önkéntes visszatérését, illetve sikeres újbóli beilleszkedésüket.

AZ AGYELSZÍVÁS NEGATÍV HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSE (6.MELLÉKLET)

A migráció következtében hiányszakmák alakulhatnak ki a származási országok egyes ágazataiban, például az egészségügyben.

Javasolt intézkedések:

  • A munkaerő-toborzás korlátozása a hiányszakmák által érintett országokban és ágazatokban.
  • A fejlődő országokból származó képzett szakemberek helyszíni alkalmazása külföldi finanszírozású projektekben.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére: A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés (COM(2011) 743 végleges, 2011.11.8.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A migráció fejlesztésre gyakorolt hatásának maximalizálása Az EU hozzájárulása a magas szintű ENSZ-párbeszédhez, valamint a fejlesztés és a migráció kapcsolatának bővítése felé tett további lépések (COM(2013) 292 final, 2013.5.21.).

Utolsó frissítés: 16.09.2014

Top