Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

Ennek a 2005/681/IB tanácsi határozatnak a célja az Európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: CEPOL) működésének javítása. A határozat uniós ügynökségi jogállást biztosít a CEPOL-nak, amelynek működését az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozzák. A CEPOL a rendőri képzést végző nemzeti oktatási intézményeket összekapcsoló, együttműködési hálózat. Célja, hogy képzés, összehangolt programok létrehozása és a legjobb gyakorlatok terjesztése révén közös szemléletet alakítson ki a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem kérdéseire vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/681/IB határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A CEPOL-t eredetileg a Tanács 2005/681/IB határozata hozta létre. A működésének első három évéről készített jelentést követően a Tanács 2005 februári következtetéseiben a CEPOL működésének javítására szólított fel. Úgy ítélték meg, hogy a CEPOL működése hatékonyabb lehetne, ha az Európai Unió általános költségvetéséből finanszíroznák, és ha a CEPOL személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznának. A határozat a 2000-ben létrehozott CEPOL jogutódjaként létrehozta az Európai Rendőrakadémiát. Ez a határozat a CEPOL-t az Európai Közösségek költségvetéséből finanszírozott ügynökség jogállásával ruházza fel. Rögzíti az általános jogutódlásra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket.

A Bizottság 2014. július 16-án elfogadta a CEPOL jogi keretének reformját célzó rendeletre irányuló javaslatot, a hatályos tanácsi határozatot hatályon kívül helyezve és felváltva. A javaslat célja az ügynökség rendszerének összehangolása a decentralizált ügynökségek rendszerével, valamint az ügynökség megbízása az új képzési megközelítés végrehajtásával az uniós bűnüldözés terén, amely megközelítés összhangban áll az operatív rendőrségi együttműködés tekintetében felmerülő prioritásokkal.

A CEPOL szervezete

A CEPOL a vezető beosztású rendőrtisztek képzését végző nemzeti oktatási intézmények együttműködési hálózata. Irányításáért az Igazgatótanács és az igazgató felelős. Az adminisztratív feladatokat az általános titkárság látja el.

A nemzeti oktatási intézmények igazgatói alkotják az Igazgatótanácsot. Minden nemzeti küldöttségnek (amely a nemzeti oktatási intézmények egy vagy több igazgatójából áll) egy szavazata van az Igazgatótanácsban. A Európai Unió Tanácsa Főtitkársága, a Bizottság és az Europol képviselői szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként vehetnek részt az üléseken.

Az Igazgatótanács határozataihoz kétharmados többség szükséges, kivéve a Bizottságnak benyújtandó költségvetés-tervezetet, amelyhez egyhangú határozat szükséges. Az Igazgatótanács fogadja el a programokat, a képzési modulokat és a közös tanulási módszereket, valamint a CEPOL éves jelentését. Ugyancsak az Igazgatótanács hozza meg az igazgató kinevezéséről szóló határozatot.

Az igazgatót legalább három jelölt közül választja meg az Igazgatótanács. Ő felel a CEPOL napi tevékenységének irányításáért, végrehajtja a költségvetést, kapcsolatot tart fenn a tagállamok megfelelő szolgálataival, valamint koordinálja a munkaprogram megvalósítását. Az igazgatóra az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak.

A titkárság segíti a CEPOL-t az adminisztratív feladatokban, valamint az éves program végrehajtásában. A titkárságon dolgozókra az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak.

A CEPOL a jogi személyeknek biztosított legteljesebb szerződéskötési és jogképességgel rendelkezik. A CEPOL jogi képviselője az igazgató. A CEPOL 2014. szeptember 1-jén bramshill-i székhelyéről (Egyesült Királyság) Budapestre (Magyarország) költözött. Erről az Európai Parlament és a Tanács az 543/2014/EU rendeletében határozott.

A CEPOL közösségi költségvetésből történő finanszírozása

A CEPOL finanszírozása az EU költségvetéséből történik. A kiadások közé tartoznak a személyzeti, az adminisztratív, az infrastrukturális és a működési költségek. Az Igazgatótanács minden év március 31-ig elfogadja a költségvetési előirányzatot, és azt az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt megküldi a Bizottság, valamint a költségvetési hatóság (az Európai Parlament és a Tanács) részére. A CEPOL költségvetéséről a költségvetési hatóság dönt.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelete korlátozás nélkül alkalmazandó a CEPOL-ra. A CEPOL-ra ugyancsak vonatkoznak a csalás elleni küzdelem egyéb rendelkezései, mint például az ezen a területen érvényes intézményközi megállapodások.

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Igazgatótanács a hatályba lépést követően ötévente független külső értékelést készíttet e határozat végrehajtásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2005/681/IB határozata

2006.1.1.

-

HL L 256., 2005.10.1.

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

543/2014/EU rendelet

2014.5.29.

-

HL L 163. 2014.5.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bűnüldözési Képzés Európai Ügynökségének (CEPOL) létrehozásáról, valamint a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2014) 465 final, 2014.7.16.].

E javaslat céljai a következők:

  • a CEPOL megbízatásának kiterjesztése annak érdekében, hogy támogassa, fejlessze, végrehajtsa és koordinálja a bűnüldöző szervek mindenféle besorolású tagjainak, valamint a vámtisztviselőknek és egyéb, határokon átnyúló ügyekkel foglalkozó kapcsolódó szolgálatok tisztviselőinek továbbképzési tevékenységeit;
  • a CEPOL tevékenységének fokozottabb összpontosítása azon bűncselekményekre, amelyek a polgárok számára a legnagyobb veszélyt jelentik, és amelyek tekintetében a leginkább szükség van határokon átnyúló együttműködésre;
  • a CEPOL célkitűzéseinek naprakésszé tétele és pontosítása a tagállamok közötti regionális és bilaterális együttműködés fejlesztésének ösztönzése céljából; valamint
  • a CEPOL megbízása az oktatási eszközök és módszertanok rendszeres fejlesztésével és frissítésével a bűnüldöző szervek tagjai készségeinek megerősítése céljából az egész életen át tartó tanulás távlatában.

Utolsó frissítés: 11.08.2014

Top