Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egyedi intézkedések a legkülső régiók részére

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Egyedi intézkedések a legkülső régiók részére

Az Európai Unió legkülső régióinak mezőgazdaságát egyedi intézkedésekkel támogatják. E támogatás célja, hogy enyhítse az ilyen régiók sajátos földrajzi fekvéséből eredő korlátokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 247/2006/EK rendelete (2006. január 30.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról [Hivatalos Lap L 42., 2006.2.14.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A legkülső régiók az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke szerint a következők:

 • Franciaország tengerentúli megyéi: Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin;
 • az Azori-szigetek és Madeira (Portugália);
 • a Kanári-szigetek (Spanyolország).

A „legkülső” elnevezést e régiók Európától való távoli földrajzi fekvése indokolja. A legkülső régiókat általában kis terület és kedvezőtlen éghajlati viszonyok jellemzik. Ezek a tényezők együttesen jelentősen megnehezítik az legkülső régiók mezőgazdasági fejlődését.

Ez a rendelet ennélfogva egyedi mezőgazdasági rendelkezéseket ír elő a legkülső régiókra vonatkozóan. Célja az e régiók ellátásából és mezőgazdasági tevékenységéből eredő többletköltségek kezelése.

Egyedi ellátási szabályok

Egyes (a Szerződés I. mellékletében felsorolt) mezőgazdasági termékekre, amelyek emberi fogyasztás vagy takarmányozás céljára vagy más termékek előállításához alapvetően szükségesek, egyedi támogatási szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok előírják, hogy e termékek korlátozott mennyiségben, a legkülső fekvésből eredő többletköltségek egy részét fedező támogatásnyújtással vámmentesen bevihetők az Unióból, illetve harmadik országból.

Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó legnagyobb mennyiséget a tagállamok által készített és a Bizottság által jóváhagyott előzetes ellátási mérlegben rögzítik.

Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek kivitelére csak az importvám megfizetését vagy az ilyen szabályok értelmében nyújtott támogatás visszafizetését követően kerülhet sor. Ez a feltétel nem alkalmazandó a Franciaország tengerentúli megyéi közötti csereárukra, valamint a legkülső régiókban feldolgozott termékekre, amelyek az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek felhasználásával készültek, és amelyeket:

 • harmadik országokba exportálnak vagy az Unió többi részébe szállítanak, a hagyományos kivitelt és hagyományos szállítást meg nem haladó mennyiségben;
 • regionális kereskedelem keretében harmadik országokba exportálnak;
 • az Azori-szigetekről Madeirára, valamint Madeiráról az Azori-szigetekre szállítanak;
 • Madeiráról a Kanári-szigetekre vagy a Kanári-szigetekről Madeirára szállítanak.

Az egyedi ellátási szabályok keretében a Madeirára és a Kanári-szigetekre beléptetett egyes cukorfajták, valamint a Réunionba irányuló egyes rizstermékek mentesülnek az importvám alól. Ezenfelül a Kanári-szigeteknek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő tejalapú készítményekkel való ellátásához támogatást nyújtanak.

A helyi mezőgazdasági termelés támogatása

A helyi mezőgazdasági termelést közösségi támogatási programok segítik. Ezeket a programokat az érintett tagállamok által kijelölt illetékes hatóságok dolgozzák ki. Ennek során figyelembe kell venni az európai jogszabályokat és politikákat.

A közösségi támogatási programoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kérdéses régiókban folyó mezőgazdasági termelés helyzetének számszerűsített leírása;
 • a javasolt stratégia leírása, valamint a gazdasági, környezeti és szociális területen várható hatások felmérése;
 • a tervezett intézkedések leírása;
 • az intézkedések megvalósításának ütemterve és a mobilizálandó forrásokat összefoglaló általános pénzügyimutató-táblázat;
 • a különféle programintézkedések összeegyeztethetőségének és összhangjának igazolása, valamint a nyomon követés és az értékelés céljából alkalmazott kritériumok és mennyiségi mutatók meghatározása;
 • a programok hatékony és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében hozott rendelkezések, valamint az értékelést szolgáló mennyiségi mutatók meghatározása, továbbá az ellenőrzésekre és a szankciókra vonatkozó rendelkezések;
 • a programok végrehajtásában hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős szervezetek, valamint a kapcsolódó szervek és partnerek megnevezése, továbbá a lefolytatott egyeztetések eredménye.

Éves pénzügyi források

Az egyedi ellátási intézkedések, valamint a helyi mezőgazdasági termeléshez nyújtott intézkedések évente a következő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek (millió EUR-ban).

2007. pénzügyi év

2008. pénzügyi év

2009. pénzügyi év

2010. pénzügyi év

2011. és azt követő pénzügyi évek

Franciaország tengerentúli megyéi

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Azori-szigetek és Madeira

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Kanári-szigetek

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

Az egyedi ellátási intézkedések finanszírozása nem haladhatja meg a következő összegeket:

 • Franciaország tengerentúli megyéi: 20,7 millió EUR;
 • Azori-szigetek és Madeira: 17,7 millió EUR;
 • Kanári-szigetek: 72,7 millió EUR.

Kísérő intézkedések

Az egyedi ellátási szabályokon és a közösségi támogatási programokon túl a rendelet a legkülső régiók mezőgazdasági fejlődését segítő további, eltérés jellegű intézkedéseket is bevezet.

Elsőként lehetőséget ad arra, hogy a közös agrárpolitika keretében növeljék a legkülső régióknak nyújtott európai pénzügyi támogatást. Ennélfogva a legkülső régiók az előírásoktól eltérve az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a maximális támogatási összeget meghaladó támogatásra is jogosultak.

A rendelet hasonlóképpen lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy állami támogatást nyújtsanak a Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához, feldolgozásához és forgalmazásához. Ezeket az állami támogatásokat ugyanakkor a Bizottságnak továbbra is jóvá kell hagynia.

Ezenfelül Franciaország és Portugália a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek elleni védelemre irányuló programokat nyújthat be a Bizottsághoz a hozzájuk tartozó legkülső régiókra vonatkozóan (a banán kivételével). Az Unió a régiók helyzetének technikai elemzése alapján járul hozzá e programok finanszírozásához, a tengerentúli megyék esetében a támogatható kiadások 60%-áig, az Azori-szigeteken és Madeirán pedig azok 75%-áig.

Végül, a rendelet egyedi eltéréseket és mentességeket biztosít a legkülső régiók számára a következő ágazatokban:

 • bor: az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek eltéréssel élhetnek az 1234/2007/EK rendelettől, a termőterületek termelésből történő végleges kivonásához és a készletcsökkentéshez adott támogatás, valamint a lepárláshoz kapcsolódó intézkedések tekintetében;
 • tej: az 1788/2003/EK rendelet értelmében vett kiegészítő illeték felosztására csak a referenciamennyiséget meghaladó túltermelésben közreműködő azori-szigeteki termelők jogosultak. A tehéntejtermelőkre vonatkozó kiegészítő illetéknek az 1788/2003/EK rendeletben előírt rendszerét Madeirára (a helyben megtermelt 4000 tonnányi tejmennyiségig) és Franciaország tengerentúli megyéire nem kell alkalmazni. A 2597/1997/EK tanácsi rendelettől eltérve Madeirán – kizárólag helyi fogyasztásra – engedélyezett a Közösségből származó tejporból előállított UHT-tej termelése;
 • állattenyésztés: Franciaország tengerentúli megyéi és Madeira vámmentesen hozhatnak be harmadik országból származó szarvasmarhát. Ez a lehetőség csak addig érvényes, amíg a helyi fiatal hímivarú szarvasmarhák száma el nem éri a helyi állattenyésztés szintjének fenntartását és fejlesztését biztosító szintet;
 • dohány: Spanyolország legfeljebb évi 10 tonnáig támogatást nyújthat a Kanári-szigeteken folyó dohánytermesztéshez. Ezenfelül a Kanári-szigetekre közvetlenül importált egyes nyers- és félig feldolgozott dohányfélék mentesülnek a vám alól.

Háttér

A legkülső régiók mezőgazdaságát a POSEI programok (a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási programok) rendszere támogatja, Franciaország tengerentúli megyéiben 1991 (POSEIDOM), a Kanári-szigeteken (POSEICAN), az Azori-szigeteken és Madeirán (POSEIMA) pedig 1992 óta. A POSEI programok célja, hogy figyelembe vegyék az említett régiókat érintő földrajzi és gazdasági hátrányokat.

Ennek megfelelően ez a rendelet megújítja a POSEI programokat, és hatályon kívül helyezi az

1452/2001/EK

, az

1453/2001/EK

és az

1454/2001/EK

rendeleteket.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

247/2006/EK tanácsi rendelet

2006.2.15.

HL L 42., 2006.2.14.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

318/2006/EK tanácsi rendelet

2006.3.3.

HL L 58., 2006.2.28.

2013/2006/EK rendelet

2007.1.1.

HL L 384., 2006.12.29.

1276/2007/EK bizottsági rendelet

2007.10.31.

HL L 284., 2007.10.30.

674/2008/EK bizottsági rendelet

2008.7.24.

HL L 189., 2008.7.17.

72/2009/EK tanácsi rendelet

2009.2.1.

HL L 30., 2009.1.31.

73/2009/EK tanácsi rendelet

2009.2.1.

HL L 30., 2009.1.31.

641/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.7.24.

HL L 194., 2010.7.24.

A 247/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Alkalmazási szabályok

A Bizottság 793/2006/EK rendelete (2006. április 12.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 145., 2006.5.31.].

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Közösségi támogatás a károsító szervezetek elleni küzdelemhez

A Bizottság 2007/609/EK határozata (2007. szeptember 10.) a Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken és Madeirán a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre irányuló programok Közösség által támogatható intézkedéseinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 242., 2007.9.15.].

A Bizottság 2009/126/EK határozata (2009. február 13.) Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz 2009-re nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról [Hivatalos Lap L 44., 2009.2.14.].

Információtovábbítás

A Bizottság 792/2009/EK rendelete (2009. augusztus 31.) a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 228., 2009.9.1.].

Utolsó frissítés: 12.11.2010

Top