Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tenyésztés céljából tartott állatok védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A tenyésztés céljából tartott állatok védelme

Az Európai Unió általános szabályokat dolgoz ki a tenyésztés céljából tartott állatok védelmére, tekintet nélkül azok fajtájára. A szabályok kiterjednek az élelmiszer-termelés, a gyapjú-, bőr- vagy szőrme-előállítás vagy egyéb mezőgazdasági célból tenyésztett állatokra, beleértve a halakat, a hüllőket és a kétéltűeket.

JOGI AKTUS

A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről [Hivatalos Lap L 221., 1998.8.8.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az összes tagállam megerősítette az Európai Egyezményt a Gazdasági Haszonállatok Védelméről (EN) (FR), amelynek elvei az állatok szükségleteinek megfelelő elhelyezésre, táplálékra, vízre és gondozásra vonatkoznak.

A tagállamoknak figyelembe kell venniük ezeket a követelményeket az állatjólét terén az uniós jogszabályok kidolgozásakor és végrehajtásakor, és különösen az agrárpolitika területein.

Az állatok

Ez az irányelv kiterjed az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához, vagy egyéb mezőgazdasági célból tenyésztett vagy tartott állatokra (beleértve a halakat, hüllőket vagy kétéltűeket). Nem vonatkozik az alábbiakra:

Tenyésztési feltételek

A tagállamok intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a tulajdonosok vagy tartók biztosítsák az állatok jólétét, illetve hogy ez utóbbiaknak ne okozzanak szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy sérülést. A szerzett tapasztalatoknak és a tudományos ismereteknek megfelelően a tenyésztési feltételek az alábbi pontokat foglalják magukban:

  • személyzet: az állatokról elegendő számú, megfelelő képességgel, ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel rendelkező személyzetnek kell gondoskodnia;
  • ellenőrzés: minden tenyésztési rendszerben tartott állatot naponta legalább egyszer meg kell vizsgálni. Bármely sérült vagy beteg állatról késedelem nélkül gondoskodni kell, és szükség esetén el kell különíteni egy megfelelő helyen;
  • nyilvántartás: az állatok tulajdonosa vagy tartója minden elvégzett orvosi kezelésről nyilvántartást vezet, és azt legalább három évig megőrzi;
  • mozgásszabadság: minden állat számára megfelelő helyet kell biztosítani, hogy szükségtelen szenvedés vagy sérülés nélkül mozoghasson, még ha megkötve vagy bezárva tartják is;
  • épületek és elhelyezés: minden ilyen épületet olyan anyagból kell építeni, amely tisztítható és fertőtleníthető. A levegő körforgását, a porszintet, a hőmérsékletet és a páratartalmat elfogadható határok között kell tartani. Az épületekben tartott állatokat sem állandó sötétségben, sem állandó mesterséges világítás mellett nem lehet tartani;
  • automatikus vagy mechanikus berendezés: az állatok egészségéhez és jólétéhez alapvető automatikus vagy mechanikus berendezéseket naponta egyszer ellenőrizni kell. Mesterséges szellőzőberendezés használata esetén gondoskodni kell megfelelő tartalékrendszerről, hogy biztosítva legyen a szükséges légcsere;
  • takarmány, víz és egyéb anyagok: az állatokat koruknak és fajuknak megfelelő egészséges táplálékon kell tartani, amelyet elegendő mennyiségben és rendszeres időközönként kell adagolni. A terápiás, megelőző vagy tenyésztéstechnológiai kezelés céljából adott anyagok kivételével más anyagokat tilos adni az állatoknak. Ezenkívül az etető- és itatóberendezéseket úgy kell kialakítani, hogy minimálisra csökkentsék az elszennyeződés kockázatát;
  • csonkítások: e területen a nemzeti szabályozás alkalmazandó;
  • tenyésztési eljárások: tilos olyan tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák, kivéve, ha minimális vagy pillanatnyi használatukat a nemzeti rendelkezések kifejezetten engedélyezik. Nem tartható tenyésztési célra olyan állat, amelynek tartása káros hatással van annak egészségére vagy jólétére.

Vizsgálatok

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vizsgálatokat az illetékes nemzeti hatóságok elvégezzék. Ezek jelentést mutatnak be a vizsgálatokról az Európai Bizottságnak, amely e dokumentum alapján javaslatokat alkot a vizsgálatok összehangolásáról.

A szabályok kidolgozása és végrehajtása

A Bizottság ötévente jelentést mutat be a Tanácsnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról, adott esetben javításokat javasol. A Tanács minősített többséggel határoz erről a jelentésről.

A tagállamoknak legkésőbb 1999. december 31-ig hatályba kell léptetniük az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, beleértve az esetleges szankciókat. Fenntarthatnak vagy alkalmazhatnak szigorúbb rendelkezéseket is.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

98/58/EK tanácsi irányelv

1998.8.8.

1999.12.31.

HL L 221., 1998.8.8.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

806/2003/EK tanácsi rendelet

2003.6.5.

HL L 122., 2003.5.16.

A 98/58/EK irányelv későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak (2006. december 19.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK irányelv végrehajtásával szerzett tapasztalatokról [COM(2006) 838 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ebben a jelentésben a Bizottság szükségesnek véli, hogy a tagállamok javítsanak a vizsgálatok megtervezésén és megvalósításán, továbbá a vizsgálati eredmények nyilvántartásán és átláthatóságán. A Bizottság ezenkívül hangsúlyozza annak szükségességét, hogy több illetékes hatóságot hozzanak létre, jobb jelentési rendszerekkel rendelkezzenek, valamint hogy egyszerűsítsék az eljárást a túlzott bürokrácia elkerülése érdekében.

A Bizottság 2006/778/EK határozata (2006. november 14.) a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó minimumkövetelményekről [Hivatalos Lap L 314., 2006.11.15.].

A Bizottság 2000/50/EK határozata (1999. december 17.) az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok vizsgálatára vonatkozó minimumkövetelményekről [Hivatalos Lap L 19., 2000.1.25.].

See also

Utolsó frissítés: 19.09.2011

Top