Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak – helyes gyártási gyakorlat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak – helyes gyártási gyakorlat

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete – az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlat

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja a helyes gyártási gyakorlatot (GMP-t)* az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

 • E jogszabály valamennyi ágazatra, továbbá az anyagok és tárgyak gyártásának, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szintjére alkalmazandó.
 • A vállalkozások kötelesek:
  • megfelelni a helyes gyártási gyakorlatnak;
  • hatékony és dokumentált minőségbiztosítási rendszert* létrehozni, végrehajtani és alkalmazni;
  • hatékony minőség-ellenőrzési rendszert létrehozni és fenntartani;
  • megfelelő, nyomtatott vagy elektronikus formában tárolt dokumentációt létrehozni és fenntartani az adott termék és a különféle gyártási műveletek biztonságosságára vonatkozó előírások, gyártási formulák és a feldolgozás vonatkozásában.
 • A helyes gyártási gyakorlat az élelmiszerekkel esetlegesen érintkezésbe lépő következő tárgyakra is kiterjed: tárolóberendezések, csomagolóanyagok, papír, karton, festék és ragasztóanyagok.
 • A minőségbiztosítási rendszereket a következők figyelembevételével kell alkalmazni:
  • a személyzet tudása és készségei, valamint a létesítmények és berendezések szervezése;
  • az üzleti vállalkozás mérete, a vállalkozásra háruló túlzott teher elkerülése érdekében.
 • A minőség-ellenőrzési rendszerek a következőket foglalják magukban:
  • a helyes gyártási gyakorlat végrehajtásának nyomon követése; valamint
  • a megkövetelt előírásoknak nem megfelelő bármely intézkedés azonosítása és javítása.
 • Egy módosítás (a 282/2008/EK rendelet) rendelkezik az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó egyedi minőségbiztosítás rendszerről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2008. augusztus 1 -jétől alkalmazandó.

KULCSFOGALMAK

* Helyes gyártási gyakorlat: a minőségbiztosítás azon szempontjai, amelyek biztosítják az anyagok és tárgyak minőségi követelményeknek való megfelelését az emberi egészség veszélyeztetése és az élelmiszerek összetételében elfogadhatatlan változások előidézése nélkül.

* Minőségbiztosítási rendszer: azon megszervezett és dokumentált rendelkezések összessége, amelyek biztosítják, hogy az anyagok és tárgyak megfeleljenek az előírt minőségi követelményeknek.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról (HL L 384., 2006.12.29., 75–79. o.)

A 2023/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 02.05.2016

Top