Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intézkedések a klasszikus sertéspestis elleni védekezés érdekében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intézkedések a klasszikus sertéspestis elleni védekezés érdekében

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/89/EK tanácsi irányelv – a klasszikus sertéspestis elleni védekezés

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja olyan a gyors kimutatáson, elkülönítésen és levágáson alapuló intézkedések bevezetése, amelyek védekezést nyújtanak és felszámolják a klasszikus sertéspestist, amely egy súlyosan fertőző és halálos kimenetelű sertésmegbetegedés.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyanított és megerősített klasszikus sertéspestis-kitörésekről értesítést küldjenek az illetékes nemzeti hatóságok részére és vizsgálatokat végezzenek.

Gyanított járványkitörések

Járványkitörés gyanúja esetén azonnali vizsgálatokat kell kezdeni. Amennyiben nem lehet kizárni a járványkitörés lehetőségét, a gazdaságra megfigyelési zárlatot kell elrendelni, valamint:

 • valamennyi sertést el kell különíteni, és nyilvántartásba kell venni, mint beteg, elhullott vagy feltehetően fertőzött sertést, és egyetlen sertés sem hozható be vagy vihető ki onnan;
 • az illetékes hatóság által kibocsátott engedély nélkül egyetlen sertéshulla vagy sertéstermék vagy más anyagok, mint például eszközök sem vihetők ki a gazdaságból, amelyek feltételezhetően terjeszthetik a sertéspestist;
 • személyek vagy járművek csak az illetékes hatóság írásos engedélyével léphetnek be a gazdaságba, illetve távozhatnak onnan;
 • a bejáratokat és kijáratokat, valamint távozás előtt a járműveket fertőtleníteni kell.

Megállapított járványkitörések

Amennyiben a sertéspestis jelenlétét egy gazdaságban hivatalosan megerősítik, az alábbi további intézkedéseket kell alkalmazni:

 • valamennyi sertést késedelem nélkül le kell ölni;
 • mintákat kell venni, amelyekből megállapítható a betegség terjedése;
 • a sertések hulláit hivatalos felügyelet mellett kell feldolgozni;
 • azon esetlegesen fertőzött sertések húsát, amelyeket ezen intézkedések foganatosítása előtt vágtak le, valamint az ezen sertésekből vett spermát, petesejteket és embriókat lehetőség szerint fel kell kutatni ártalmatlanná kell tenni;
 • a szennyeződött eszközöket és anyagokat kezelni kell vagy meg kell semmisíteni;
 • az érintett épületeket fertőtleníteni vagy kezelni kell.

Védőkörzetek és megfigyelési körzetek

 • Közvetlenül egy járványkitörés hivatalos megerősítését követően a hatóságok az érintett gazdaság körül legalább 3 km sugarú védőkörzetet és körülötte egy 10 km sugarú megfigyelési körzetet állítanak fel, valamint az alábbi intézkedéseket foganatosítják:
  • a sertések mozgatásának tilalma, néhány kivétellel;
  • a járműveket és felszereléseket meg kell tisztítani, fertőtleníteni és kezelni kell;
  • más háziállat csak hatósági engedéllyel léphet be a gazdaságba vagy hagyhatja el azt (a megfigyelési körzetben ez az első 7 napra alkalmazandó);
  • minden elhullott vagy megbetegedett sertésről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot;
  • sertéseket a fertőzött gazdaság takarításának és fertőtlenítésének befejezését követő 30 napig (a megfigyelési zónában 21 napig) tilos bevinni a gazdaságba vagy elszállítani onnan, amely időszak elteltével engedélyezhető szállításuk vágás vagy feldolgozás céljára.
  • a spermát, petesejteket és embriókat el kell különíteni;
  • bárkinek, aki belép a gazdaságba vagy távozik onnan, be kell tartania a megfelelő higiéniai intézkedéseket.
 • Amennyiben vágóhídon vagy szállítóeszközön járványkitörésre kerül sor, az összes esetlegesen megfertőződött állatot le kell ölni. A vágóhidat vagy szállítóeszközt a fertőtlenítést követően 24 órán át nem használhatják újabb állatok levágására vagy szállítására, a lehetségesen beszennyeződött állatok hulláit, belsőségeit, az állati hulladékokat pedig hivatalos felügyelet mellett ártalmatlanítják.

Vaddisznók *

 • Vaddisznók közötti megerősítést nyert járványkitörés esetén nemzeti szakértői csoportok határozzák meg a fertőzött területet és a teendőket. A területen található sertéstartó gazdaságokat megfigyelés alá kell helyezni és a sertéseket el kell szigetelni a vaddisznóktól.
 • Az uniós országoknak 90 napon belül járványfelszámolási terveket kell benyújtaniuk az Európai Bizottság számára, melynek része a vadászok számára adott útmutatás és az állathullák ártalmatlanításának módszerei. A Bizottság és a többi uniós ország részére egy hat hónapos előrehaladási jelentés kerül megküldésre.

Vakcinázás

A vakcinák használata általában tiltott, azonban az uniós országok nyújthatnak be vészvakcinázásra vonatkozó terveket a Bizottság részére.

Készenléti tervek

Minden egyes uniós országnak készenléti tervet kell készítenie a klasszikus sertéspestis-járvány kitörésének esetére, és járványkitörés esetén képesnek kell lennie egy nemzeti járványvédelmi központ azonnali létrehozására.

Élelmezési hulladék

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy nem etetik a sertéseket élelmezési hulladékkal.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

 • Az irányelv 2001. december 1-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. október 31 -ig kell átültetni nemzeti jogukba.
 • A jelen irányelvet hatályon kívül helyezi az (EU) 2016/429 rendelet, amely 2021. április 21. napján lép hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Vaddisznók: nem gazdaságban tartott vagy tenyésztett sertések.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2001/89/EK irányelve (2001. október 23.) a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről (HL L 316., 2001.12.1., 5–35. o.)

A 2001/89/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 06.12.2016

Top