Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marha- és borjúhús azonosítása és címkézése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Marha- és borjúhús azonosítása és címkézése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1760/2000/EK rendelet – a marhahús- és borjúhústermékek azonosítási és címkézési rendszere

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

A rendelet valamennyi uniós ország számára előírja, hogy működtessen egy, a szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert. A kötelező címkézést is magukban foglaló szabályok célja a betegségek kiküszöbölése és annak lehetővé tétele, hogy a marha- és borjúhúst a teljes élelmiszerláncon keresztül nyomon lehessen követni.

FŐBB PONTOK

Valamennyi állatot, köztük a behozott szarvasmarhát is, füljelzővel kell megjelölni annak érdekében, hogy be lehessen őket azonosítani és meg lehessen határozni születésük helyét.

Az uniós országoknak adatbázist kell létrehozniuk, amelyben valamennyi szarvasmarhafélét és azok mozgásait rögzíteni kell.

A születéstől vagy a behozataltól számított két héten belül minden állat útlevelet kap. Ezt az útlevelet minden olyan esetben mellékelni kell az állatokhoz, amikor elszállítják őket, az állat elpusztulása esetén pedig le kell adni.

A gazdálkodóknak naprakész nyilvántartást kell vezetniük, és az állatok születését, elpusztulását és elszállítását az eseményt követő 3–7 napon belül jelenteni kell az illetékes hatóság felé. A nyilvántartásoknak három évig kell rendelkezésre állniuk.

Az EU-ban értékesítésre kerülő marha- és borjúhúson található címkéknek tartalmazniuk kell egy referenciakódot, amellyel beazonosítható az állat származása, valamint annak részleteit, hogy hol vágták le és a húst hol dolgozták fel.

2002. január 1. óta a címkéken azt is fel kell tüntetni, hogy az állat melyik országban született, valamint, hogy hol hizlalták és vágták le.

A címkéken – önkéntes jelleggel – további információkat is fel lehet tüntetni az értékesítésre kerülő húsról, a megszövegezést azonban először jóvá kell hagyatni az illetékes nemzeti hatósággal.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2000. augusztus 14-én lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1–10. o.)

Az 1760/2000/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/28/EK határozata (2006. január 18.) az egyes szarvasmarhaféléknél használt füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam meghosszabbításáról (HL L 19., 2006.1.24., 32–33. o.)

A Bizottság 644/2005/EK rendelete (2005. április 27.) a jóváhagyott telepeken kulturális és történelmi célból tartott szarvasmarhafélék különös azonosítási rendszerének az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történő engedélyezéséről (HL L 107., 2005.4.28., 18–19. o.)

A Bizottság 2001/672/EK határozata (2001. augusztus 20.) a szarvasmarhafélék hegyvidéki területen található nyári legelőre való áthelyezésére alkalmazandó különleges szabályok megállapításáról (HL L 235., 2001.9.4., 23–25. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 29.11.2015

Top