Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Állati eredetű termékek uniós országok közötti kereskedelme – állat-egészségügyi ellenőrzések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Állati eredetű termékek uniós országok közötti kereskedelme – állat-egészségügyi ellenőrzések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

89/662/EGK irányelv – állat-egészségügyi ellenőrzések az EU-n belüli kereskedelemben

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Szabályokat állapít meg az Európai Unió (EU) országai részére az EU-ba behozott és az uniós országok közötti kereskedelemben érintett állati eredetű termékek állat-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozóan.
 • Az irányelv végső célja, hogy ezen ellenőrzésekre csak a feladás országában kerüljön sor, ne pedig a belső határoknál vagy a rendeltetési hely szerinti országban.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy az értékesítésre szánt állati eredetű termékeket a kérdéses rendeltetési helyre vonatkozó uniós szabályokkal összhangban ellenőrizték és címkékkel látták el, és azokat megfelelő egészségügyi bizonyítvány kíséri.

Amennyiben a termékeket az EU-n kívüli országba kivitelre szánják, a szállítási műveletnek vámfelügyelet alatt kell történnie egészen az EU területéről való kilépésük pontjáig.

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az EU-n kívüli országokból behozott termékek kikötőkben, repülőtereken és határállomásokon való ellenőrzése során elvégzik az alábbiakat:

 • okmányellenőrzés a termékek eredetét illetően;
 • a termékek vámfelügyelet alatti továbbítása az állat-egészségügyi határállomásra az ellenőrzések elvégzésére.

Származási helyen végzett ellenőrzések

A feladás helye szerinti uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők megfeleljenek az állat-egészségügyi követelményeknek a termékek előállításának, tárolásának, értékesítésének és szállításának minden szakaszában.

Ezen túlmenően az eredeti szerinti uniós országnak büntetnie kell az előírások bármely megsértését, különösen, ha azt állapítják meg, hogy az okmányok nem felelnek meg a termékek tényleges állapotának, vagy ha a termékek nem felelnek meg a közegészségügyi szabályoknak.

Vizsgálatok a rendeltetési helyre érkezéskor

 • A rendeltetési hely szerinti uniós ország köteles:
  • szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezni vagy mintákat venni az állat-egészségügyi követelmények teljesítésének igazolására;
  • ellenőrzéseket végezni szállítás közben vagy a rendeltetés szerinti területen, amennyiben gyanítják, hogy valamely követelmény nem teljesül.
 • A rendeltetési hely szerinti uniós ország előírhatja, hogy az eladó a származási hely szerinti országban a rendeltetési hely szerinti ország nemzeti előírásait alkalmazza. Rögzítésre kerülnek az eladók által követendő szabályok, amelyek alapján kötelesek az eljárásokat ellenőrizni a nem uniós országokból származó termékeknek az EU-ba való belépésének pontján. Ugyancsak rögzítésre kerülnek az arra vonatkozó szabályok, ha egy ellenőrzés szabálytalanságot vagy az állatokat vagy az emberi egészéget fenyegető súlyos veszélyt fed fel.
 • A Tanács 91/496/EGK irányelvével együtt ezen irányelv szabályozza az abban az esetben foganatosítandó intézkedéseket, amennyiben olyan betegség fordul elő, amely állatokról emberekre is átterjedhet, vagy más, az állatokat vagy az emberi egészséget súlyosan fenyegető helyzet áll elő. Az EU-n belüli kereskedelemben elsősorban az eredet helye szerinti uniós ország felel ezen intézkedésekért.
 • A nem uniós országokból származó állati eredetű termékek vonatkozásában az állatokat vagy az emberi egészségeket fenyegető súlyos veszély esetén az Európai Bizottság elővigyázatossági intézkedésként behozatali tilalmat rendelhet el vagy speciális feltételeket köthet ki.
 • A 91/496/EGK irányelv módosítja az állat-egészségügyi határállomásokon követendő eljárásokat is. Ezenkívül előírja a Bizottság számára, hogy vezessen be egy olyan számítógépesített adatfeldolgozó rendszert, amely összekapcsolja az állat-egészségügyi határállomásokat saját állat-egészségügyi hatóságaival.
 • A Tanács 92/67/EGK irányelve módosítja az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó szabályokat a belső piac megvalósításának érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1989. december 22-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 1992. július 1-ig kellett átültetni nemzeti jogukba, kivéve Görögországot, ahol a határidő 1992. december 31. napja volt.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 89/662/EEC irányelve (1989. december 11.) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről (HL L 395., 1989.12.30., 13–22. o.)

Az 89/662/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 12.09.2016

Top