Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A versenyzésre szánt lovak és szamarak – kereskedelmi szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A versenyzésre szánt lovak és szamarak – kereskedelmi szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

90/428/EGK irányelv a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv megállapítja a lófélék – azaz a ló- vagy szamárfélékhez, vagy azok keresztezett fajtáihoz (lóöszvér és szamáröszvér) tartozó, versenyzésre szánt háziasított állatok – EU-n belüli kereskedelmére vonatkozó szabályokat.
  • E szabályok célja, hogy a versenyeken való részvételi lehetőség feltételeinek tekintetében az egyes uniós országokban tapasztalható különbségek felszámolása révén megszüntesse a lófélék kereskedelme előtt álló akadályokat.

FŐBB PONTOK

Ezen irányelv megállapítja a versenyzésre szánt lófélék kereskedelmére irányadó, illetve az EU-n belüli versenyeken való részvételükre vonatkozó feltételeket.

Versenytípusok

A „verseny” bármely lovas verseny, beleértve a lóversenyeket, díjugratást, háromnapos versenyeket, díjlovaglást, a fogathajtó versenyeket és magasiskola bemutatókat.

A versenyeken való részvétel

A versenyszabályzatok az EU-ban nem tehetnek különbséget a lófélék között származási vagy bejegyzési helyük alapján. Azaz valamennyi uniós országból származó lóféléket egyenlő bánásmódban kell részesíteni különösen a következők tekintetében:

  • a versenyen való nevezés feltételei;
  • a verseny bíráskodási szabályai;
  • a verseny pénzdíja vagy a versenyből származó haszon.

Ez a kötelezettség azonban nem akadályozza meg a következők szervezését:

  • azon versenyek, amelyeket külön méneskönyvben jegyzett lófélék részére a fajta javítása céljából szerveznek;
  • azon regionális versenyek, amelyeket lófélék kiválasztására szerveznek;
  • a történelmi és hagyományos események.

Az uniós országok a verseny helyszínéül szolgáló országban jogosultak a verseny pénzdíjának, illetve az abból származó haszonnak az adott százalékát a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására fordítani.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1990. július 17-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 1991. július 1 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 90/428/EGK irányelve (1990. június 26.) a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 60–61. o.)

A 90/428/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 92/216/EGK határozata (1992. március 26.) a lóféléknek a 90/428/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdésében említett versenyeire vonatkozó adatgyűjtésről (HL L 104., 1992.4.22., 77. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.07.2016

Top