Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Madárinfluenza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Madárinfluenza

A madárinfluenza elleni védekezést és a betegség megelőzését különleges intézkedések szabályozzák. Ez a rendelet a legújabb tudományos ismereteket is figyelembe vevő, átfogó jogalapot határoz meg.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió létrehozza a madárinfluenza elleni védekezést szolgáló és a betegség gyanújának felmerülésétől alkalmazandó intézkedéseket.

A tagállamok feladata:

 • megfigyelési programok létrehozása, amelyek célja a vírus kimutatása és a kérdéssel kapcsolatos tudatosság növelése;
 • annak biztosítása, hogy a madárinfluenza előfordulását az illetékes hatóság felé bejelentsék, és hogy a járványügyi nyomozásokat a Bizottság által jóváhagyott készenléti tervnek megfelelően folytassák le.

Járványkitörés gyanúja esetén az illetékes hatóság járványügyi nyomozást indít, megfigyelés alá helyezi az érintett gazdaságot, és egy sor intézkedést valósít meg, beleértve az állatok számlálását, a fertőzött, elhullott vagy fertőzöttségre gyanús állatok listájának összeállítását, a gazdaság elszigetelését és a megfelelő fertőtlenítést. Amennyiben a betegség gyanúját hivatalosan kizárják, az intézkedéseket megszüntetik.

A járványügyi nyomozást követően az érintett gazdaságban kiegészítő intézkedések alkalmazhatók.

Ez az irányelv a betegség típusa szerint meghatározza a szükséges intézkedéseket.

A magas patogenitású madárinfluenza

A magas patogenitású madárinfluenza kitörésének megerősítése esetén az illetékes hatóság biztosítja a következő intézkedések végrehajtását:

 • a gazdaságban lévő minden baromfi és más, fogságban tartott madár leölése;
 • a tetemek hatósági felügyelet mellett történő ártalmatlanítása;
 • az első intézkedések végrehajtása előtt begyűjtött tojásokból kikelt baromfik felügyelet alá helyezése;
 • az első intézkedések végrehajtása előtt levágott baromfi húsának, illetve az ekkor begyűjtött tojásoknak az azonosítása és ártalmatlanítása;
 • a vírussal történt kontaminációra gyanús anyagok megfelelő kezelése;
 • a vírussal történt kontaminációra gyanús trágya, hígtrágya, alom és valamennyi eszköz tisztítása és fertőtlenítése;
 • a gazdaságba bevitt és onnan kivitt állatok mozgásának megfigyelése;
 • a vírus izolációja a leginkább megfelelő laboratóriumi eljárással.

Ezenfelül az érintett gazdaság közvetlen közelében található körzetekben, tehát a „védőkörzetben” (a gazdaság körüli legalább három kilométer sugarú kör) és a „megfigyelési körzetben” (a gazdaság körüli legalább 10 kilométer sugarú kör) különleges intézkedéseket hajtanak végre. Az e körzetekben végrehajtott intézkedések többek között a gazdaságok összeírását, a hatósági állatorvos látogatását, valamint a madarak, a tojások, a baromfihús és a tetemek szállítását foglalják magukban. Ezeket az intézkedéseket az előzetes takarítási műveletek befejezéséig kell fenntartani (a védőkörzetekben ezt követően legalább 21 napig, és a megfigyelési körzetekben ezt követően legalább 30 napig).

Az alacsony patogenitású madárinfluenza

Az alacsony patogenitású madárinfluenza kitörésének megerősítése esetén az illetékes hatóság biztosítja a megfelelő kockázatértékelésen alapuló intézkedések végrehajtását. A betegség felszámolását célzó intézkedések meghatározott szempontok szerint változnak; ezek többek között az érintett fajok, az érintett körzetben található gazdaságok száma, a vágóhidak elhelyezkedése és a biológiai biztonsági intézkedések. A következő intézkedéseket kell végrehajtani:

 • a gazdaságban található valamennyi baromfi és más, fogságban tartott madár eltávolítása. Ezt a műveletet az állatok levágása vagy leölése során történő védelmére vonatkozó közös minimumkövetelményeknek megfelelően kell lebonyolítani;
 • a tetemek és a keltetőtojások ártalmatlanítását hatósági felügyelet mellett kell elvégezni;
 • az első intézkedések végrehajtása előtt begyűjtött keltetőtojások és az ilyen tojásokból kikelt baromfik felügyelet alá helyezése;
 • a gazdaságból a kiürítés előtti időszakból származó étkezési tojás ártalmatlanítása vagy valamely csomagolóközpontba vagy tojástermékek gyártásával foglalkozó létesítménybe történő szállítása;
 • valamennyi vírussal történt kontaminációra gyanús anyag ártalmatlanítása;
 • a vírussal történt kontaminációra gyanús trágya, hígtrágya és alom, valamint épületek és eszközök takarítása és fertőtlenítése;
 • a háziasított emlősök gazdaságba történő bevitelének vagy onnan történő kihozatalának tilalma;
 • a vírus izolációja.

Ezenfelül az érintett gazdasághoz legközelebb eső körzetben, tehát a „korlátozás alatt álló körzetben” (a gazdaság körüli legalább egy kilométer sugarú kör) különleges intézkedéseket hajtanak végre. Az ebben a körzetben alkalmazandó intézkedések többek között a kereskedelmi célú gazdaságokban végzett összeírások és vizsgálatok, valamint a baromfi és más, fogságban tartott madarak mozgásának szabályozása. Ezeket az intézkedéseket különböző ideig kell fenntartani; erről az illetékes hatóság dönt.

A betegség átterjedése más fajokra

Amennyiben egy gazdaságban madárinfluenza-járvány jelenlétét állapítják meg, a fertőzöttségre gyanús más, emlős fajokat is vizsgálatoknak kell alávetni, különös tekintettel a sertésekre. Ha e vizsgálatok pozitív eredménnyel zárulnak, a hatóság elrendelheti a sertések más sertéstartó gazdaságokba vagy vágóhidakra történő szállítását.

Takarítás, fertőtlenítés és újratelepítés

A tagállamok biztosítják, hogy a vírussal való kontaminációra gyanús valamennyi tényezőt, többek között a gazdaságokat, a vágóhidakat, a járműveket, valamint minden más eszközt kitakarítják és fertőtlenítik. A takarítási és fertőtlenítési műveletek befejezése után 21 nappal elvégezhető a gazdaságban az újratelepítés, a jelen irányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Diagnosztikai eljárások

A 2006/437/EK irányelvvel elfogadott diagnosztikai kézikönyv meghatározza a diagnosztikai és a vágást követő klinikai vizsgálatokra vonatkozó kritériumokat és eljárásokat. Ezeket a műveleteket kizárólag a jóváhagyott nemzeti laboratóriumokban lehet elvégezni.

Minden egyes tagállam kijelöl egy nemzeti laboratóriumot, majd e laboratórium elérhetőségeiről tájékoztatja a többi tagállamot és a nyilvánosságot. A nemzeti laboratóriumok együttműködnek az egyesült királyságbeli Surrey-ben található közösségi referencialaboratóriummal, amely a madárinfluenzával kapcsolatos vizsgálatok koordinálásáért felel.

Vakcinázás

Általában véve a madárinfluenza elleni vakcinázás tilos, kivéve akkor, ha sürgősségi vagy megelőző vakcinázásra van szükség. A védőoltási terveket a Bizottságnak jóvá kell hagynia, az érintett gazdaságokat pedig szigorú megfigyelés alá helyezik. Az irányelv meghatározza az említett intézkedések alkalmazásának részleteit, és lehetőséget ad oltóanyagbankok létrehozására.

Komitológia

A Bizottságot a madárinfluenzával kapcsolatos intézkedések irányításában az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti. Az állandó bizottság közreműködhet többek között a megelőző biológiai biztonsági intézkedések meghatározásában.

Háttér

A 92/40/EGK irányelv a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló különleges intézkedéseket vezetett be. Az irányelv 2007. július 1-jén hatályát vesztette. A jogszabály felülvizsgálata a madárinfluenzával kapcsolatos legújabb tudományos ismeretek nyomán vált szükségessé, mivel új vizsgálatokat és oltóanyagokat fejlesztettek ki, és elősegítették a szárazföldi állatok egészségügyi kódexének módosítását.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2005/94/EK irányelv

2006.2.3.

2007.7.1.

HL L 10., 2006.1.14.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/73/EK irányelv

2008.9.3.

2010.1.1.

HL L 219., 2008.8.14.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 2007/598/EK határozata (2007. augusztus 28.) a tagállamokban állatkertekben és engedélyezett szervezeteknél, intézményekben vagy központokban tartott madarak körében a magas patogenitású madárinfluenza elterjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről [Hivatalos Lap L 230., 2007.9.1.].

A Bizottság 2007/118/EK határozata (2007. február 16.) a 2002/99/EK irányelv alapján alternatív azonosító jelre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 51., 2007.2.20.].

A Bizottság 2006/415/EK határozata (2006. június 14.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 164., 2006.6.16.].

Utolsó frissítés: 27.01.2011

Top