Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az állatbetegségek bejelentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az állatbetegségek bejelentése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

82/894/EGK irányelv az állatbetegségek Európai Unión belül történő bejelentéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv meghatározza azon bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek (szárazföldi és akvakultúrából* származó állatok) listáját, amelyek az Európai Unió (EU) országai közötti kereskedelem következtében történő elterjedése veszélyt jelenthet.
 • Megállapítja ezen betegségek gyors bejelentésének módját a fejlődésük nyomon követhetősége érdekében.
 • A bejelentés lehetővé teszi az uniós jogszabályokban meghatározott különböző védőintézkedések gyors alkalmazását.

FŐBB PONTOK

 • Bizonyos fertőző állatbetegségek terjedésének megelőzése érdekében az uniós országoknak a következő esetekben értesíteniük kell az Európai Bizottságot:
  • az irányelv I. mellékletében felsorolt betegségek bármelyikének kitörése*;
  • ezen betegségek bármelyikének kitörésével kapcsolatos korlátozásoknak az utolsó kitörés felszámolását követő feloldása.
 • Az uniós országok kötelesek:
  • 24 órán belül jelenteni mind a Bizottságnak, mind a többi uniós országnak az elsődleges kitörést*, illetve a legutóbbi kitörés felszámolása utáni korlátozások feloldását, valamint
  • tájékoztatni a Bizottságot minden, a területükön megerősített másodlagos kitörésről* minden hét első munkanapján. Ezt az információt aztán a Bizottság továbbítja minden uniós ország állategészségügyi hatóságának.
 • A Bizottság munkáját a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

Hatályon kívül helyezés

A jelen irányelvet 2021. április 21-től hatályon kívül helyezi és felváltja az (EU) 2016/429 rendelet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1982. december 23-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1984. január 1 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Akvakultúra: hal, kagyló, vízi növények, tengeri moszat stb. tenyésztése.

Kitörés: az Európai Unió területén lévő gazdaság vagy olyan létesítmény, ahol állatokat nevelnek vagy tartanak, és ahol egy vagy több esetet már hivatalosan is megerősítettek.

Elsődleges kitörés: egy uniós ország ugyanazon régiójában történt előző kitöréshez járványügyileg nem kapcsolódó kitörés, illetve ugyanazon uniós ország egy másik régiójában történt első kitörés.

Másodlagos kitörés: elsődleges kitörést követő kitörés egy már fertőzött régióban.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 82/894/EGK rendelete (1982. december 21.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről (HL L 378., 1982.12.31., 58–62. o.)

A 82/894/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2007/142/EK határozata (2007. február 28.) a Bizottságnak az egyes állatbetegségekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a tagállamoknak és harmadik országoknak nyújtott támogatását segítő Közösségi Állategészségügyi Sürgősségi Csoport létrehozásáról (HL L 62., 2007.3.1., 27–29. o.)

A Bizottság 2005/176/EK határozata (2005. március 1.) az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról (HL L 59., 2005.3.5., 40–41. o.)

utolsó frissítés 06.12.2016

Top