Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Newcastle-betegség elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A Newcastle-betegség elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/66/EGK irányelv – A Newcastle-betegség elleni védekezésre irányuló európai uniós intézkedések

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A Newcastle-betegség (baromfipestis) a baromfit és egyéb szárnyasokat érintő rendkívül fertőző betegség, amely különösen a tojástermelést érinti, és ennélfogva súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel jár. Az irányelv célja, hogy meghatározza az Európai Unió (EU) országainak válaszlépéseit a feltételezett és hivatalosan megállapított járványkitörések esetére.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv hatálya kiterjed a baromfira és egyéb, fogságban tartott szárnyasokra, ideértve a postagalambokat is.
 • Amennyiben egy gazdaságban tartott baromfival kapcsolatban felmerül a Newcastle-betegséggel való fertőzöttség gyanúja, azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságokat, a gazdaságot hatósági megfigyelés alá kell helyezni, valamint az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani:
  • az érintett baromfit elkülönítve el kell zárni, és nem érintkezhet más baromfival;
  • a gazdaságban történő bármilyen illetéktelen mozgás – személyek, járművek, egyéb állatok, baromfihús, tojás, takarmány, hulladék, eszköz vagy bármi más – tilos;
  • a baromfi tartására használt épület, illetve a gazdaság be- és kijáratánál megfelelő fertőtlenítő eszközöket kell elhelyezni;
  • más gazdaságok is megfigyelés alá helyezhetők, amennyiben felmerül a lehetséges fertőzöttség gyanúja.
 • Amennyiben a betegség jelenlétét hivatalosan megállapították egy gazdaságban, többek között a következő intézkedések meghozatalára van szükség:
  • a gazdaságban levő baromfit le kell ölni;
  • a fertőzött anyagokat meg kell semmisíteni vagy kezelni kell;
  • ha a gazdaság baromfiállományából a betegség feltételezett lappangási időszakában levágtak állatokat, ezen állatok húsát és tojását meg kell semmisíteni;
  • a baromfi tartására használt épületeket meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell;
  • a tisztítás után legalább 21 napig tilos a gazdaságba baromfit bevinni;
  • a gazdaság körül legalább 21 napon át egy minimum 3 kilométer sugarú védőkörzetet kell létesíteni, amely maga is része egy legalább 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetnek. A védőkörzetben biztosítani kell a hivatalos ellenőrzéseket, a baromfi klinikai vizsgálatát és elkülönített tartását.
 • Az uniós országoknak meg kell jelölniük egy nemzeti laboratóriumot, amely koordinálja a betegségre adott válaszlépéseket, egyéb uniós országokkal és a Newcastle-betegséggel foglalkozó egyesült királyságbeli székhelyű uniós referencialaboratóriummal együttműködve.
 • A betegség elleni jóváhagyott vakcina járványkitörés esetén sürgősségi vakcinázásként is alkalmazható.
 • Minden uniós országnak készítenie kell egy, a betegség problémájának kezelésére irányuló saját készenléti tervet, amelynek meg kell felelnie az irányelv eljárásainak, valamint tartalmaznia kell egy válságközpont, valamint helyi járványvédelmi központok létrehozását. Az Európai Bizottság szakértői helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek annak biztosítása érdekében, hogy a létesítmények teljes mértékben teljesítsék feladataikat.
 • A 90/424/EGK határozat értelmében az uniós országok pénzügyi támogatást kérhetnek a Newcastle-betegséggel kapcsolatos problémák kezeléséhez.
 • A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága támogatja a Bizottságot a Newcastle-betegség problémájának kezelésében.

Hatályon kívül helyezés

A jelen irányelvet az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 21 -től hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. július 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1993. október 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/66/EGK irányelve (1992. július 14.) a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről (HL L 260., 1992.9.5., 1–20. o.)

A 92/66/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 26.10.2016

Top