Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az afrikai lópestis elleni intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az afrikai lópestis elleni intézkedések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/35/EGK irányelv – az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az afrikai lópestis olyan vírusos betegség, amely valamennyi lófélét* érint, általában halálos kimenetelű, továbbá súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel járhat. Az irányelv a betegség elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályokat és intézkedéseket határozza meg.

FŐBB PONTOK

 • Amennyiben egy gazdaságon belül egy vagy több ló esetében fennáll az afrikailópestis-fertőzöttség gyanúja, haladéktalanul értesíteni kell arról az illetékes hatóságokat. A hatóságok kötelesek a gazdaságot hatósági megfigyelés alá helyezni, és a következő intézkedéseket életbe léptetni:
  • a lófélék hivatalos összeírása, beleértve a már elhullott, fertőzött vagy feltehetően fertőződött lóféléket;
  • az olyan helyek összeírása, amelyek megkönnyítik a hordozó rovarok túlélését;
  • a lófélék teljes körű járványügyi és klinikai kivizsgálása;
  • a lófélék védelme a hordozó rovarok ellen;
  • a lófélék gazdaságba vagy gazdaságból irányuló mozgásának tilalma;
  • a hordozó rovaroknak a lófélék szálláshelyén történő kiirtására irányuló erőfeszítések;
  • az elhullott lófélék hullájának megsemmisítése.
 • Amennyiben a betegség jelenlétét hivatalosan megállapítják, többek között a következő intézkedések lépnek életbe:
  • valamennyi fertőzött vagy annak klinikai tüneteit mutató lófélét haladéktalanul le kell ölni, azok hulláját pedig meg kell semmisíteni;
  • a fertőzött gazdaságok 20 km-es körzetében található gazdaságokra is ki kell terjeszteni a feltehetőleg betegséggel fertőzött gazdaságokra vonatkozó óvintézkedéseket;
  • ezen 20 km-es körzetben valamennyi lófélét be kell oltatni, kivéve egyedi körülmények fennállása esetén.
 • A fertőzött gazdaságok 100 km-es körzetében védőkörzetet kell létrehozni, ahol valamennyi lófélét klinikai vizsgálat alá kell vetni, a mozgásuk tilos, kizárólag a védőkörzetben vagy a megfigyelési körzetben található vágóhídra szállíthatók el. A megfigyelési körzetet rendes esetben a védőkörzet határától számított legalább 50 km-es terület alkotja, ahol az elmúlt 12 hónapban nem került sor rendszeres vakcinázásra.
 • Az említett körzetekben élő személyeket értesíteni kell valamennyi hatályos korlátozásról. Az állatok módszeres vakcinázására kizárólag a védőkörzetben kerülhet sor.
 • Az uniós országoknak ki kell jelölniük egy nemzeti laboratóriumot, amely a többi uniós országgal és a spanyolországi referencialaboratóriummal együttműködésben a betegségre való reakció koordinálásáért felel.
 • Minden országnak ki kell dolgoznia a betegség felmerülését kezelő saját készenléti tervét, amely kiterjed egy válságkezelő központ létrehozására és a helyi fertőzés-ellenőrző központokra. Az Európai Bizottság szakértői helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek annak biztosítása céljából, hogy a létesítmények teljes mértékben ellátják feladataikat.
 • A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága segíti a Bizottságot az afrikai lópestis problémájának kezelésében.

Hatályon kívül helyezés

A 92/35/EGK irányelv helyébe annak hatályon kívül helyezését követően 2021. április 21-től az (EU) 2016/429 rendelet lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. május 18-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1992. december 31 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Lófélék: a lovak családjába tartozó állatok, ideértve a lovakat, szamarakat és zebrákat, valamint azok keresztezéséből származó állatokat.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/35/EGK irányelve (1992. április 29.) az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról (HL L 157., 1992.6.10., 19–27. o.)

A 92/35/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 20.10.2016

Top