Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az állatok behozatalára és kereskedelmére irányadó egészségügyi követelmények az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az állatok behozatalára és kereskedelmére irányadó egészségügyi követelmények az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/65/EGK irányelv – a külön szabályok hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók EU-n belüli kereskedelmére és az EU-ba történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv pontosan meghatározza az állatok, spermák, petesejtek és embriók kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi követelményeket, ideértve a behozatali szabályokat is.

Külön szabályok vonatkoznak az állatok bizonyos csoportjaira, amelyekről vagy már korábbi jogszabályok, vagy ezen irányelv módosításai rendelkeztek.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv – többek között – a következő állatokra vonatkozik:

állatkerti állatok;

patás állatok;

madarak;

tevék;

méhek;

mezei nyulak, üregi nyulak, nyércek és rókák;

macskák, kutyák és görények.

Az állatok különböző kategóriáirakülönböző szabálycsoportok vonatkoznak. Az irányelv a fajok alapján a következő területekre vonatkozóan fogalmaz meg követelményeket:

az állatok azonosítása;

a rendszeres és kellő időben történő állatorvosi vizsgálat;

a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jelentése;

az uniós országok által életbe léptetett betegségmegelőzési intézkedések;

a karanténba helyezésre vonatkozó intézkedések bizonyos körülmények fennállása esetén;

az egészségügyi bizonyítvány és az állatok betegségektől való mentessége; valamint

az állatjóléti kérdések.

A 2004/68/EK irányelv naprakésszé teszi a patás állatok behozatalára vonatkozó szabályokat, különösen a betegségek egyre növekvő kockázatának figyelembevétele céljából.

A cirkuszi állatokról a Bizottság 1739/2005/EK rendelete rendelkezik.

Az állatorvosi vizsgálatot az elszállítást megelőző 48 órán belül kell elvégezni (a korábbi 24 óra helyett) az 576/2013/EU rendelet szerint kereskedett vagy nem kereskedelmi célból behozott, kedvtelésből tartott állatokra (például kutyákra, macskákra és görényekre) vonatkozó új szabályok szerint.

Az irányelv szabályokat tartalmaz továbbá bizonyos, jogszabály hatálya alá még nem tartozó állatok – például lovak, szamarak, juhok és kecskék – spermájának, petesejtjének és embriójának kereskedelmére vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. július 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1994. január 1-jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54–72. o.)

A 92/65/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 178., 2013.6.28., 1–26. o.)

A Bizottság 206/2010/EU rendelete (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1–121. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1739/2005/EK rendelete (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról (HL L 279., 2005.10.22., 47–62. o.)

utolsó frissítés 04.01.2016

Top