Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sertéssperma: EU-n belüli kereskedelem és behozatal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sertéssperma: EU-n belüli kereskedelem és behozatal

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

90/429/EGK irányelv – a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelme és behozatala

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja a sertéssperma uniós országok közötti kereskedelmére és a világ más részeiről történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket.

Célja az állatbetegségek terjedésének csökkentése.

FŐBB PONTOK

A spermának egészséges háziállatoktól kell származnia, továbbá annak gyűjtését és feldolgozását engedélyezett központokban kell végezni.

Különleges feltételek vonatkoznak a sperma gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és szállítására.

A nemzeti hatóságok felelősek azért, hogy a spermagyűjtő központok megfeleljenek a szükséges előírásoknak, és rendelkezzenek állat-egészségügyi nyilvántartási számmal.

Minden spermaszállítmányhoz állat-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani.

Az importált sperma kizárólag a jóváhagyott jegyzékbe foglalt EU-n kívüli országok engedélyezett spermagyűjtő központjaiból származhat.

Az EU egy adott ország jóváhagyott jegyzékbe történő felvételének mérlegelésekor figyelembe veszi többek között a következő tényezőket: az állatállomány általános egészségügyi állapota, az állatbetegségek megelőzésére vonatkozó szabályok, valamint az uniós szabályoknak való megfelelésre való képesség.

Az importált sperma mellé állat-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani. Valamennyi szállítmányt a rendeltetési helyre való szállítást megelőzően az EU-ba történő belépésekor megvizsgálnak.

Európán kívüli területről – közvetve vagy közvetlenül – szállítmányt fogadó uniós országnak be kell tiltania a behozatalt, amennyiben a sperma esetlegesen fertőző betegséget adhat át az EU-s állatoknak.

Az Európai Bizottság állat-egészségügyi szakértői a helyi hatóságokkal együttműködve helyszíni vizsgálatokat is végezhetnek az EU-n kívüli országokban.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1990. július 12-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1991. december 31-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Sertések EU-n belüli kereskedelme

JOGI AKTUS

A Tanács 90/429/EGK irányelve (1990. június 26.) a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62–73. o.)

A 90/429/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2012/137/EU végrehajtási határozata (2012. március 1.) a házi sertések spermájának behozataláról (az értesítés a C(2012) 1148. számú dokumentummal történt) (HL L 64., 2012.3.3., 29–37. o.)

utolsó frissítés 11.01.2016

Top