Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szarvasmarhaspermák EU-n belüli kereskedelme és az EU-ba irányuló behozatala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szarvasmarhaspermák EU-n belüli kereskedelme és az EU-ba irányuló behozatala

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

88/407/EGK irányelv – a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának EU-n belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza a szarvasmarhaféléknek (elsősorban a szarvasmarha, a bivaly és a bölény) az EU-n belüli kereskedelem és az EU-ba történő behozatal tárgyát képező spermáira vonatkozó állategészségügyi szabályokat.

FŐBB PONTOK

 • A szarvasmarhaspermáknak az EU-ba történő behozatalukat vagy valamely másik uniós országba történő szállításukat megelőzően a következő feltételeknek kell megfelelniük:
  • a spermák gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és szállítására olyan létesítményekben, illetve olyan gyakorlatok mentén kell sort keríteni, amelyeket erre a célra jóváhagytak, és amelyek ragadós száj- és körömfájástól, illetve egyéb bejelentésköteles betegségtől mentesek;
  • a spermákat olyan egészséges háziállatoktól kell begyűjteni, amelyeket legalább 28 napig elkülönítve tartottak, gümőkórtól, brucellózistól és leukózistól mentesek, valamint nem vakcináztak ragadós száj- és körömfájás ellen az előző 12 hónap során (vagy negatív eredménnyel rendelkeznek a betegség tekintetében);
  • a spermákhoz egyedi koncentrációjú antibiotikumot kell hozzáadni;
  • amennyiben a spermák nem frissek, azokat az elszállítást megelőző legalább 30 napig engedélyezett körülmények között kell tárolni;
  • állategészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni a szállítás idejére.
 • A szarvasmarhaspermák EU-ba történő behozatalának is meg kell felelnie a fenti feltételeknek, és kizárólag a vonatkozó listában szereplő, a következő feltételek alapján engedélyezett EU-n kívüli országokból származhatnak:
  • az EU-n kívüli országok állatállományának és vadon élő állatainak általános egészségügyi állapota;
  • a fertőző állatbetegségek előfordulására vonatkozó kommunikáció minősége;
  • az állatbetegségek megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok;
  • az állategészségügyi szolgálatok felépítése;
  • a fertőző állatbetegségek megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó intézkedések; valamint
  • ezen irányelvnek való megfelelőséggel kapcsolatos garanciák.
 • Az Európai Bizottság állatorvos-szakértői az uniós és az EU-n kívüli országok nemzeti hatóságaival együttműködésben ellenőrzéseket végeznek az irányelv egységes alkalmazásának biztosítása céljából.
 • A szarvasmarhaspermák kereskedelmére vonatkozó állategészségügyi követelmények kezelése tekintetében az Európai Bizottság munkáját a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1988. június 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1990. január 1 -jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

Hatályon kívül helyezés

A 88/407/EGK irányelv helyébe annak hatályon kívül helyezését követően 2021. április 21 -től az (EU) 2016/429 rendelet lép.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 88/407/EGK irányelve (1988. június 14.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 194., 1988.7.22, 10–23. o.)

A 88/407/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2007/240/EK határozata (2007. április 16.) élő állatoknak, spermának, embriónak, petesejtnek és állati eredetű termékeknek a Közösségbe a 79/542/EGK, 92/260/EGK, 93/195/EGK, 93/196/EGK, 93/197/EGK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK és 2006/168/EK határozat alapján történő behozatalához használandó új állat-egészségügyi bizonyítványok meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 1622. számú dokumentummal történt) (HL L 104., 2007.4.21., 37–50. o.)

A Bizottság 2011/630/EU végrehajtási határozata (2011. szeptember 20.) a házi szarvasmarhák spermájának behozatali feltételeiről (az értesítés a C(2011) 6426. számú dokumentummal történt) (HL L 247., 2011.9.24., 32–46. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

utolsó frissítés 09.01.2017

Top