Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szarvasmarhafélék és sertések EU-n belüli kereskedelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szarvasmarhafélék és sertések EU-n belüli kereskedelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

64/432/EGK irányelv a szarvasmarhafélék és a sertések EU-n belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv a szarvasmarhafélék* és a sertések* Európai Unión (EU-n) belüli kereskedelmére vonatkozó szabályokat határoz meg tenyésztésük, a tej- vagy hústermelés, a vágás és bemutatás tekintetében.
 • Nem terjed ki az irányelv hatálya a sportolási célra vagy kulturális események céljára használt állatokra.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv hatálya alá tartozó állatok másik uniós országba való szállítása kizárólag akkor engedélyezett, ha:
  • az állatok nem mutatják semmilyen betegség jelét;
  • az állatokat nem az uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint tiltott vagy korlátozás alá tartozó forrásokból szerezték be;
  • az állatokat az uniós irányelvekkel és rendeletekkel összhangban hivatalosan beazonosították;
  • az állatok szállításához egészségügyi bizonyítványt mellékelnek;
  • az állatok hivatalosan gümőkór- és brucellózismentes, illetve – csak szarvasmarhafélék esetében – a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes állományból származnak;
  • a szállítás során nem érintkeznek rosszabb egészségi állapotban lévő állatokkal.
 • Az állatok szállításához használt járműveknekfigyelembe kell venniükaz állatok jólétét , továbbá:
  • olyan felépítésűeknek kell lenniük, hogy állati hulladék, szemét vagy takarmány nem hullhat le azokról;
  • használat után, illetve – szükség esetén – új állatokkal való megrakodásuk előtt is – jóváhagyott módszerek alkalmazásával – ki kell őket tisztítani és fertőtleníteni;
  • magukkal kell szállítaniuk az állatok szállításának a helyszíneit – a dátum és időpont megjelölését is –, a szállított állatokkal kapcsolatos adatokat, valamint a jármű tisztításával és fertőtlenítésével kapcsolatos információkat tartalmazó nyilvántartást, amelyet legalább három évig meg is kell őrizni.
 • A vágásra szánt állatokat 72 órán belül kell levágni, ha egyből a vágóhídra viszik őket, és 3 munkanapon belül, ha valamely jóváhagyott gyűjtőhelyen keresztül érkeznek.
 • A gazdaságban tartott állatoknál bármilyen vonatkozó betegség vélt fennállásáról értesíteni kell az illetékes hatóságot.
 • Az állatorvosnak az ellenőrzéseket követően egészségügyi bizonyítványt kell kiállítania.
 • Valamennyi kereskedőtnyilvántartásba kell venni és jóvá kell hagyni, azok telepeitnyilvántartásba kell venni és jóvá kell hagyni és gazdaságaitnyilvántartásba kell venni és jóvá kell hagyni , az uniós országoknak pedig – a megfelelőség biztosítása érdekében szankciókat is alkalmazó – felügyeleti rendszert kell bevezetniük.

Hatályon kívül helyezés

A 64/432/EGK irányelv helyébe 2021. április 21-től az (EU) 2016/429 rendelet lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A JOGSZABÁLY?

1965. június 30 -ig kellett az Európai Gazdasági Közösség (ma EU) eredetileg hat országának nemzeti jogába belefoglalni.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

szarvasmarhafélék: az állatok egyik alosztálya; ide tartoznak a szarvasmarhák, a zebuk, a jakok, a bölények és a bivalyok.

sertés: az állatok egyik alosztálya; ide tartoznak a disznók és a vaddisznók.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (angol nyelvű különkiadás: I. kötet, 1963–1964, 164–184. o.)

A 64/432/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.).

utolsó frissítés 17.10.2016

Top