Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A „mediterrán csomag”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A „mediterrán csomag”

A termeléstől független, egységes támogatási rendszerben a komlóra, a gyapotra, az olajfaligetekre és a dohányra különleges szabályok vonatkoznak. A felsorolt termékekkel kapcsolatos rendelkezéseket a közös agrárpolitika (KAP) 2003. évi nagy reformjának második szakaszában vezették be.

JOGI AKTUS

A Tanács 864/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról, valamint annak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében történő kiigazításáról [Hivatalos Lap L 161., 2004.4.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a „mediterrán csomag” néven is ismert rendelet a közös agrárpolitika (KAP) 2003 júniusában történt nagy reformját egészíti ki olyan rendelkezésekkel, amelyek a dohányra, a komlóra, az olajfaligetekre és a gyapotra vonatkozó támogatásnak az egységes támogatási rendszerbe való integrálását szabályozzák.

Az említett ágazatok esetében a rendelet közvetlen specifikus támogatást ír elő. Ezek a támogatások azzal a feltétellel folyósíthatók, hogy a mezőgazdasági termelők teljesítik a 2003-as reformban meghatározott kölcsönös megfeleltetés követelményeit.

Komló

A komlóra vonatkozó közvetlen támogatást 2005. január 1-jén függetlenítették a termeléstől (kivéve azokat az országokat, amelyek 2005. december 31-ig átmeneti időszakot alkalmaztak). A különleges piaci helyzetek vagy bizonyos regionális hatások kezelése érdekében azonban a tagállamok a támogatás egy részét továbbra is termeléstől függő támogatásként kezelhetik (nemzeti felső határuk * 25%-ának erejéig).

A támogatások számításánál a referenciaösszeg 480 EUR/ha a 2000 és 2002 közötti bázisidőszakban támogatásban részesült minden hektárra vonatkozóan.

A komló értékesítésével, a termelői csoportokkal és a harmadik országokkal folytatott kereskedelemmel kapcsolatban a komló piacának közös szervezéséről szóló rendelet tartalmaz előírásokat.

Gyapot

A gyapotra vonatkozó közvetlen támogatást 2006. január 1-jén függetlenítették a termeléstől. Annak érdekében azonban, hogy a termelés azokban a gyapottermelő régiókban is fennmaradhasson, ahol a teljes függetlenítés az ágazat eltűnését eredményezheti, a tagállamok a támogatás egy részét továbbra is termeléstől függő támogatásként kezelhetik (a gyapotra vonatkozóan korábban nyújtott összes támogatás legfeljebb 35%-ának erejéig).

A támogatások összegét az alábbi táblázat szerint kell kiszámítani:

Maximális (teljes) terület440 000 ha

Görögország

Spanyolország

Portugália

Nemzeti bázisterület

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Támogatási összeg támogatható hektáronként, euróban

300 000 hektárra 594 EUR/ha70 000 hektárra 342,85 EUR/ha

1039 EUR/ha

556 EUR/ha

A gyapotágazatban az „elismert ágazati szervezeteket” arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a tagjaiknak szánt területalapú támogatások kezelésében (egy osztályozási rendszer meghatározásával).

Tekintettel arra, hogy az Európai Közösségek Bírósága 2006 szeptemberében megsemmisítette a 2004-es reformot, a gyapotágazatra vonatkozó jelenlegi szabályozást a közeljövőben új szabályozás fogja felváltani. Az új reformjavaslat kidolgozása és ehhez az észrevételek összegyűjtése érdekében igen kiterjedt nyilvános konzultációra (DE) (EN) (FR) került sor az érdekelt felek és a nyilvánosság bevonásával.

Olívaolaj

Az olívaolajra vonatkozó támogatást 2006. január 1-jén függetlenítették a termeléstől. A környezetvédelmi vagy társadalmi szempontból értékes olajfaligetek védelme érdekében azonban külön támogatás nyújtható a földrajzi információs rendszerben * szereplő olajfaligetek fenntartására (legfeljebb a korábban nyújtott támogatás 40%-ának erejéig).

Termeléstől függő támogatást az olajfaligetek esetében egyedül Spanyolország alkalmaz évi 103,14 millió euró összegben.

A tagállamok a nemzeti felső határ olívaolajra eső részének legfeljebb 10%-át minőségjavító intézkedésekre fordíthatják.

E termékek belső piacát és harmadik országokkal folytatott kereskedelmét az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről szóló rendelet szabályozza.

Dohány

A dohányra vonatkozó közvetlen támogatást 2010-ben teljes mértékben függetlenítették a termeléstől. A helyi gazdaságok védelme és a piaci ár új feltételekhez való igazodásának megkönnyítése érdekében azonban a tagállamok a 2010-et megelőző négy év folyamán a támogatás egy részét (amely a korábban nyújtott támogatás legfeljebb 60%-a lehet) továbbra is a termeléstől függő támogatásként kezelhetik.

Az említett időszakban, az érintett tagállamok választásának függvényében, a maximális támogatási összegek az alábbiak:

2006-2009(millió euró)

Németország

21,287

Spanyolország

70,599

Franciaország

48,217

Olaszország (kivéve Puglia régió)

189,366

Portugália

8,468

A termelési támogatás egy részét (2007-ben 5%-ot) a Közösségi Dohányalapba kell utalni, amely a dohányfogyasztás káros hatásaival kapcsolatos kutatási és tájékoztató programokat finanszírozza.

2011-től a dohányágazat részére 2000 és 2002 között nyújtott támogatás (a becslések szerint 84 millió euró) felét a dohánytermelő régiók szerkezetátalakítására fordítják az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) vidékfejlesztési programjainak keretében.

A termelés irányvonalait és a harmadik országokkal folytatott dohánykereskedelmet a dohány piacának közös szervezéséről szóló rendelet szabályozza.

Háttér

A „mediterrán termékek” reformja a Bizottság egy, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott közleményén alapul, amelynek címe: Fenntartható mezőgazdasági modell megvalósítása Európában a KAP reformjával – A dohány-, olívaolaj-, gyapot- és cukorágazat”. A komlóágazat reformjának alapja a Bizottságnak a Tanács részére benyújtott, a komlóágazat fejlődésével kapcsolatos jelentése (EN).

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Nemzeti felső határ: az a maximális összeg, amelyet egy tagállam közvetlen támogatás kifizetésére fordíthat.
  • Földrajzi információs rendszer: olyan informatikai eszköz, amely rendszerezi a földrajzi adatokat, és műholdas felvételek alapján a környezetről valósághű képet nyújt.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

864/2004/EK tanácsi rendelet

2004.5.1.

HL L 161., 2004.4.30.

See also

További információk:

Utolsó frissítés: 05.10.2007

Top