Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A radioaktív hulladékok szállításának felügyelete és ellenőrzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A radioaktív hulladékok szállításának felügyelete és ellenőrzése

A radioaktív hulladékok* szállítása - a lakossági egészségügyi kockázatok lehető legalacsonyabbra való csökkentése érdekében - az EU-ban előzetes engedélyhez kötött.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/117/Euroatom irányelve (2006. november 20.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

A radioaktív hulladékok* szállítása - a lakossági egészségügyi kockázatok lehető legalacsonyabbra való csökkentése érdekében - az EU-ban előzetes engedélyhez kötött.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv révén lehetővé válik a kiégett fűtőelemeknek* az uniós országok közötti - újrafeldolgozás céljából történő - szállítása.
  • Az irányelv a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek határokon átnyúló szállítását előzetes engedélyhez köti, amennyiben azok szállítására valamely uniós országból, valamely uniós országon keresztül vagy valamely uniós országba történik.
  • Előírja továbbá, hogy a radioaktív anyagoknak az irányelvben foglaltakat figyelmen kívül hagyó szállítása esetén a szállítmányt vissza kell fordítani a származási országba.

FŐBB PONTOK

Uniós szintű szállítási rendszer

Uniós szintű kötelezően alkalmazandó rendszer működik, amelyen belül szabványos ellenőrző dokumentumot kell használni.

Amikor a radioaktív hulladékokat tartalmazó szállítmány uniós országba érkezik, onnan indul el vagy azon megy keresztül, értesíteni kell erről az illetékes nemzeti hatóságokat.

A szállítmány küldéséhez a birtokosnak* kérelmet kell benyújtania a származási ország illetékes hatóságához.

A szállítmány fogadásához a fogadónak kérelmet kell benyújtania a rendeltetési hely szerinti ország illetékes hatóságához.

A rendeltetési hely szerinti országnak és - adott esetben - a tranzitországnak értesítenie kell a hatóságot a származási országban a jóváhagyott kérelemről, még mielőtt a szállításra sor kerül.

Milyen típusú szállítmányokra nem terjed ki az irányelv hatálya?

  • A szállítóhoz visszaküldött használaton kívüli sugárforrások*.
  • Más felhasználási célra szánt újrafeldolgozott radioaktív hulladék.
  • Nem feldolgozásból származó, természetesen előforduló radioaktív hulladék.

Az irányelv a következő országokba tiltja a radioaktív hulladékok kivitelét:

  • afrikai, karib-tengeri vagy csendes-óceáni országok, ahogyan azt a Cotonoui Megállapodás meghatározza);
  • bármely egyéb EU-n kívüli ország, amely nem tudja a radioaktív hulladékokat kezelni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2008. december 25.

Részletekért lásd a következő weboldalt: Radioaktív anyagok szállítása.

KULCSFOGALMAK

* Radioaktív hulladék: további felhasználásra nem szánt radioaktív anyag.

* Kiégett fűtőelemek: olyan nukleáris üzemanyag, amelyet már besugároztak a reaktormagba és véglegesen el is távolítottak onnan. Ez lehet újrafeldolgozható vagy újrahasznosítható forrás, vagy olyan, amelyet végleges ártalmatlanításra szánnak.

* Birtokos: radioaktív hulladék vagy kiégett fűtőelemek szállításának a megtervezéséért felelős és a szállítást megelőzően azért jogi felelősséggel tartozó bármely személy vagy szervezet.

* Használaton kívüli sugárforrás: olyan források, amelyeket a továbbiakban már nem használnak vagy nem szándékoznak arra a tevékenységre használni, amelyre az engedélyt megadták.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/117/Euratom irányelv

2006.12.25.

2008.12.24.

HL L 337., 2006.12.5., 21-32. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/956/Euratom ajánlása (2008. december 4.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek harmadik országokba való kivitelére alkalmazandó kritériumokról (Hivatalos Lap L 338., 2008.12.17., 69-71.)

A Bizottság 2008/312/Euratom határozata (2008. március 5.) a 2006/117/Euratom tanácsi irányelvben előírt, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyelete és ellenőrzése céljából alkalmazandó egységes formanyomtatvány megállapításáról (Hivatalos Lap L 107., 2008.4.17., 32-59)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 2006/117/Euratom tanácsi irányelv tagállamok általi végrehajtásáról (COM(2013) 240 final, 2013. április 25.)

utolsó frissítés 27.08.2015

Top