Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intrastat: az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intrastat: az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

638/2004/EK rendelet az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet rendszereket és eljárásokat határoz meg az Intrastat működésének egyszerűsítése érdekében, amely egy eredetileg 1993-ban létrehozott rendszer, és amely az Európai Unión (EU-n) belüli termékforgalomra vonatkozó információkat gyűjt.
 • Biztosítani kívánja, hogy az uniós országok összehasonlítható és megbízható adatokat gyűjtsenek az Eurostat, az EU statisztikai hivatalának történő átadás céljából. Az ilyen termékforgalmi statisztikák létfontosságúak az EU belső piacára vonatkozó politikák fejlesztéséhez, valamint a piacelemzések készítéséhez.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

 • A rendelet hatálya a termékforgalom területére terjed ki. A „termékforgalom” a termékek egyik uniós országból a másikba történő mozgását jelenti, a „termék” kifejezés pedig az ingó javak mindegyikét, beleértve az elektromos áramot is.
 • A hozzáadottértékadó-, azaz héaazonosítóval rendelkező uniós vállalkozások és azok, amelyek éves forgalma meghalad egy meghatározott küszöbértéket, kötelesek adatokat szolgáltatni a más uniós országokkal folytatott ügyleteikről. Ez a beérkezésekre (felvásárlásokra, beszerzésekre vagy importokra) és a kiszállításokra (elvitelekre, eladásokra és exportokra) vonatkozó adatokra is kiterjed. A többi vállalkozásra nem vonatkozik az előírás.
 • Az uniós országok minden évben újból meghatározzák a küszöbértéket és külön értéket állapítanak meg a kiszállításokra és a beérkezésekre vonatkozóan (minimális mennyiségű adat gyűjtését téve lehetővé az egyes árukereskedelmi folyamatok tekintetében).

Bejegyzés

Valamennyi uniós országban a nemzeti statisztikai hivatal kezeli az EU-n belüli piaci szereplők (azaz vállalkozások) regiszterét, amely a kiszállítókat és a címzetteket tartalmazza.

Adatgyűjtés az Intrastat számára

Az Intrastat céljából nyilatkozatok benyújtására köteles vállalkozásoknak a következő adatokat kell megadniuk:

 • azonosító számuk;
 • a tárgyidőszak;
 • a forgalom iránya (beérkezés, kiszállítás);
 • az érintett termék (az EU Kombinált Nómenklatúrájának nyolc számjegyű kódjával azonosítva);
 • a partner uniós ország;
 • a termék értéke nemzeti valutában kifejezve;
 • a termék nettó mennyisége (a csomagolás nélkül számolt súlya) és a kiegészítő mértékegység (liter, m2, tételszám stb.), amennyiben alkalmazandó;
 • az ügylet típusa.

Adatvédelem

Az adatokat nyújtó fél kérheti, hogy adataikat bizalmasan kezeljék. Ebben az esetben a nemzeti hatóságok határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) beazonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy terjesztésük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét.

Adatátadás az Eurostat számára

 • Az uniós országok átadják az Eurostat számára az uniós országok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikáik havi eredményeit.
 • Az ő feladatuk a hatályos előírásoknak megfelelően átadott adatok minőségének a biztosítása. A statisztikáknak eleget kell tenniük bizonyos feltételeknek:
  • relevancia;
  • pontosság;
  • időszerűség;
  • időbeli pontosság;
  • hozzáférhetőség és egyértelműség;
  • összehasonlíthatóság;
  • koherencia.
 • Az Európai Bizottság – az uniós országok képviselőiből álló Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága támogatásával – elfogadhat meghatározott technikai módosításokat e rendelet tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2005. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • Az Intrastat 1993. január 1 -jén jött létre, az EU belső piacának hatálybalépése napján. A vámáru-nyilatkozatok helyett ez lett a termékforgalmi információ forrása.
 • További információkért lásd az Eurostat honlapját.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2004.4.7., 1–8. o.)

A 638/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 07.11.2016

Top