Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versenyképes európai fémipari ágazatok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Versenyképes európai fémipari ágazatok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2008) 108 végleges) a fémipari ágazatok versenyképességéről - Hozzájárulás az EU növekedési és foglalkoztatási stratégiájához

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény átfogó iránymutatásokat határoz meg az európai uniós (EU-s) fémipari ágazatok és egyéb érdekelt felek arra való ösztönzése céljából, hogy az innovációra, valamint a versenyképes árakon történő energiaellátásra összpontosítsanak a környezeti tényezők elhanyagolása nélkül.

FŐBB PONTOK

Sajátosságok

A fémipari ágazatokat a következő két fő tényező jellemzi:

 • tőkeintenzitás - a technológia és az igen sokáig használatos berendezések hatalmas beruházásokat igényelnek;
 • magas energiafelhasználás - a gyártási folyamat igencsak nagy energiahasználatot igényel (a vonatkozó költségek 10%-a és 37%-a között).

Kihívások

A közlemény számos, a fémipari ágazatokat érintő kihívást határoz meg, többek között a következőket:

 • A nyersanyagok jelentősége - az EU-n kívüli országokból behozott ércektől és dúsított ércektől* való magas fokú függőség.
 • Elfoglalt pozíció és jelentőség az európai gazdaságban - a gyártóipart (például gépjárműipart és építőipart) is magában foglaló ágazathálózat része. 2005-ben az ágazatok forgalma a teljes uniós gyártás 5%-a volt.
 • Az iparszerkezet és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) - az ágazatra jellemző nagy tőkeigény miatt szerkezeti akadályok nehezítik a kkv-k ágazatba történő belépését; a piacot gyakran globális szinten működő nagyvállalatok uralják.
 • A globalizáció és az újonnan feltörekvő gazdaságok hatása - a legtöbb fémmel és azok nyersanyagaival a világpiacon kereskednek. A feltörekvő gazdaságok fejlődése növeli a keresletet, ami nyomást gyakorol a kínálatra és az árakra.
 • Versenyképesség - az uniós országok veszítenek globális fémgyártási részesedésükből, az uniós fémipari ágazat pedig nagymértékben függ az energiaáraktól és a behozott anyagoktól.
 • Társadalmi távlatok - az acélipart elöregedő munkaerő jellemzi, és szükség van a meglévő képzési struktúrák megfelelőbb kihasználására.
 • Környezetvédelem - a fémgyártás energiaintenzív, és környezeti hatásokkal jár.

Integrált megközelítés

Az Európai Bizottság integrált megközelítésre tett javaslatot az ágazatok versenyképességének javítására vonatkozóan, amely többek között a következő elemeket tartalmazza:

 • az energiaellátás versenyképes árakon történő biztosítása jól működő energiapiacok segítségével;
 • olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik az EU környezetvédelmi és éghajlatváltozási célkitűzéseinek teljesítését;
 • a kutatás és fejlesztés, valamint az innovációs készségek ösztönzése;
 • nyitott és versenyképes globális piacok létrehozása, valamint a fémek és nyersanyagok kereskedelme torzulásának megszüntetése.

Ezeket az általános célokat uniós programok révén, illetve a Bizottság és a nemzeti hatóságok által különféle szakpolitikai területeken elvégzett konkrét intézkedések révén kell elérni:

* KULCSFOGALMAK

Dúsított ércek: általában fémércbányák által a nyers ércből a szennyeződések eltávolításával és a fém koncentrálásával előállított termékek.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fémipari ágazatok versenyképességéről – Hozzájárulás az EU növekedési és foglalkoztatási stratégiájához (COM(2008) 108 végleges, 2008.2.22.)

utolsó frissítés 17.01.2017

Top