Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az egységes piac működésének biztosítása az uniós fogyasztók számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az egységes piac működésének biztosítása az uniós fogyasztók számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2008) 31 final) – Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói piacok eredménytáblája

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • A fogyasztói eredménytáblák 2008-ban ezen közlemény által kerültek létrehozásra.
 • A közlemény a fogyasztói piacok értékeléséhez használt kezdeti módszertant, illetve az első fogyasztói piaci eredménytábla eredményeit ismerteti.
 • Emellett lehetséges javítási módokat is bemutat, így például felvázolja a fogyasztói panaszok uniós szinten történő osztályozására szolgáló harmonizáltabb rendszer kialakításának lehetőségét, illetőleg az ebben érintett ágazatok számának növelését is.

FŐBB PONTOK

Mi is az a fogyasztói eredménytábla?

A fogyasztói eredménytábla egy olyan eszköz, melynek célja a fogyasztói piacok monitorozása. Ez az eredménytábla nemcsak a termékek árát és biztonságosságát veszi figyelembe, hanem a fogyasztói elégedettséget is.

A fogyasztási cikkek piacainak monitorozása

A fogyasztási cikkek piacainak monitorozási folyamata két szakaszra bontható:

 • kiválasztási szakasz – azon piacok azonosítása, amelyek működésében zavar áll fent;
 • elemzési szakasz – a működési zavarokat előidéző okok feltárása.

Kiválasztási szakasz

A piac 3 tényezőjét vizsgálják:

 • 1.

  Fogyasztói piacok azonosítása

A különböző ágazatok általános teljesítményeinek elemzése az alábbi öt mutató mentén:

 • fogyasztói panaszok;
 • árszintek;
 • fogyasztói elégedettség;
 • szolgáltatóváltás;
 • a termékek és szolgáltatások biztonságossága.
 • 2.

  Az egységes kiskereskedelmi piac integráltságának értékelése

 • Az egységes kiskereskedelmi piac integráltságát más országokból származó kiskereskedők jelenléte, az Unión belüli közvetlen külföldi befektetések, valamint az Unión belüli kiskereskedelem meglétével lehet mérni.
 • Figyelembe veszik továbbá az Unión belüli vásárlásokat végrehajtó személyek magatartását, valamint az általuk tapasztalt problémákat is.
 • 3.

  Az EU-s országok fogyasztói környezetének értékelése

A különböző fogyasztói környezetek értékelése során az alábbi tényezőket vizsgálják:

 • a jogszabályok végrehajtása;
 • kártalanítás és a fogyasztóknak a kártalanításról kialakított képe;
 • a fogyasztói szervezetek szerepe és a fogyasztóknak ezekbe a szervezetekbe vetett bizalma;
 • a fogyasztói pozíció erőssége, így különösen a fogyasztói oktatás, tájékoztatás, hozzáértés és tudatosság.

Elemzési szakasz

Többek között az alábbi kérdéseket vizsgálják:

 • a fogyasztói pozíció erőssége;
 • a fogyasztókat ért károk;
 • az importárak és a fogyasztói árak kapcsolata;
 • jogi jellegű mutatók;
 • a jogszabályoknak való megfelelés;
 • minőség és különösen az innováció foka, valamint az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás;
 • hozzáférés és megfizethetőség;
 • interoperabilitás, azaz a rendszer vagy termék kompatibilis legyen más termékekkel.

A fogyasztói eredménytábla pontosítása 2008-ban történő létrehozása óta

2008 óta két típusú fogyasztói eredménytáblát alakítottak ki és tettek közzé.

 • A fogyasztói piacok eredménytáblája több mint 40 fogyasztói piac teljesítményét követi nyomon olyan kulcsfontosságú mutatók mentén, mint a fogyasztóknak az eladókba vetett bizalma, miszerint azok tekintettel vannak:
  • a fogyasztóvédelmi szabályokra;
  • a kínálat összehasonlíthatóságára vonatkozó szabályokra;
  • a piacokon rendelkezésre álló választékra;
  • a fogyasztói elvárások mértékére; illetőleg
  • a fogyasztókat érő hátrányokból keletkező problémákra.
 • Az eredménytáblában monitorozott és elemzett egyéb mutatók még a szolgáltatóváltás és az árak.
 • A fogyasztói feltételek eredménytáblája a fogyasztókra vonatkozó nemzeti feltételeket követi nyomon, mégpedig az alábbi három területen:
  • a fogyasztói ismeretek és bizalom;
  • az előírásoknak való megfelelés és azok betartása; valamint
  • a panaszok kezelése és jogvitarendezés.
 • Ez az eredménytábla az uniós kiskereskedelmi piac integrálása terén elért előrehaladást vizsgálja.
 • 2013 óta a két eredménytáblát éves váltásban teszik közzé.
 • 2013 és 2015 között a fogyasztói eredménytáblákat a Közös Kutatóközponttal együttműködve alapos módszertani felülvizsgálatnak vetették alá. A felülvizsgálat a kialakított módszertan módosításához vezetett.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye – Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói piacok eredménytáblája (COM(2008) 31 final, 2008.1.29.)

utolsó frissítés 23.01.2017

Top