Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

A hajógyártási ágazatnak olyan speciális igényei vannak, amelyek megfelelő politikai választ tesznek szükségessé. Az ágazat versenyképességének felpezsdítése érdekében a Bizottság létrehozott egy magas szintű csoportot, a LeaderSHIP 2015-öt, amelynek feladata ajánlások megfogalmazása az ágazat számára. Ebben a közleményben a Bizottság bemutatja ezeket az ajánlásokat és jogszabályba foglalja azokat.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - LeaderSHIP 2015 - Defining the Future of the European Shipbuilding and Repair Industry - Competitiveness through Excellence [COM(2003) 717 final – not published in the Official Journal] (Az európai hajógyártási és javítási ipar jövőjének meghatározása – Versenyképesség kiválóság szerint [COM(2003) 717 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

2003 januárjában a Bizottság létrehozott egy tanácsadó csoportot LeaderSHIP 2015 névvel. Ezt a csoportot bízták meg a hajógyártási és -javítási ágazat versenyképességét javító ajánlások megfogalmazásával. Ebben a közleményben a Bizottság az ágazat versenyképességének szempontjából nyolc kiemelkedő fontosságú területre osztva előterjeszti ezeket az ajánlásokat.

Azonos játékszabályok a világ hajógyártásának valamennyi résztvevőjére vonatkozóan

Az európai hajógyártást különösen sújtja bizonyos országok tisztességtelen versenye. Ez költségszint alatti szinten rögzített árak és káros támogatások formájában jelentkezik. A Bizottság ezért jóváhagyta a LeaderSHIP 2015 csoport alábbi három ajánlását:

 • az EU jelenlegi kereskedelmi politikájának (EN) folytatása;
 • a Kereskedelmi Világszervezet (WTO (EN) (ES) (FR)) hajógyártásra alkalmazható szabályainak végrehajtása;
 • tárgyalás a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD (EN) (FR)) szintjén egy hajógyártásról szóló megállapodásról és a jelenlegi szabályok végrehajtásáról.

Kutatás, fejlesztés és innováció

Annak érdekében, hogy a hajógyártás a tagállamoktól megfelelő támogatást kaphasson a kutatási tevékenységekhez, a Bizottság hozzáigazította az innovációs támogatásra vonatkozó szabályokat a hajógyártási ágazathoz.

Finanszírozás

A hajógyártási ágazatnak megfelelő pénzügyi támogatásra van szüksége mind a gyártási (az átadást megelőző) fázis, mind a működési (az átadás utáni) fázis során. Azonban sok bank egyáltalán nem mutat érdeklődést a hajógyártás iránt. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy az Európai Beruházási Bank (DE) (EN) (FR) támogassa az átadást megelőző és átadás utáni fázist.

A külföldi valutákban történő értékesítéshez kapcsolódó kockázatokra vonatkozóan a Bizottság egy európai szintű devizakockázati biztosítási rendszer létrehozását javasolja.

Biztonság és környezet

A tengerbiztonsággal és a tengeri környezet védelmével kapcsolatban a Bizottság a LeaderSHIP 2015 csoport valamennyi ajánlását támogatja:

 • az európai jogszabályok szigorú alkalmazása és azok támogatása nemzetközi szinten;
 • átláthatóbb, egységesebb, hatékonyabb és függetlenebb vizsgálatok;
 • a hajógyárak világszerte alkalmazandó minőségértékelési programjának létrehozása, mely egyaránt lefedi az új hajók gyártását és a javítást;
 • a hajók javításának támogatása;
 • szakértői bizottság létrehozása a Bizottság és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség munkájának támogatására;
 • a rövidtávú tengeri szállítás lehetőségeinek kihasználása.

Európai hajógyártási koncepció kidolgozása

A haditengerészet számára történő hajógyártással kapcsolatban másfajta igények merülnek fel, mint a kereskedelmi hajógyártással kapcsolatban. A Bizottság támogatja a katonai felszerelések közös piacának megteremtését. A Bizottság jóváhagyja továbbá az alábbi javaslatokat:

 • a hajógyártó üzemek közötti, főként a több tagállam közötti együttműködés támogatása. A szorosan integrált európai szereplők létrejötte kedvez Európa versenyképességének;
 • az exportálásra vonatkozó szabályok harmonizációja a tagállamokban. A harmonizáció lehetővé tenné a versennyel kapcsolatos problémák elkerülését és az ipari együttműködés növekedését.

Szellemi tulajdonjog

A hajógyártási ágazat kalózkodás és a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni védelme érdekében a Bizottság támogatja az alábbi kezdeményezéseket:

 • a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban rendelkezésre álló jogi eszközök maximális kihasználása (jogtulajdonosok jogai, szabadalmak, bejegyzett védjegyek, szabadalmak, különleges titoktartási és együttműködési megállapodások);
 • a technika jelenlegi állásával, a bejegyzett szabadalmakkal, az egyes termékek versenyhelyzetével és a jogok elsődleges tulajdonosaival kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázisok létrehozása;
 • a szabadalmakkal kapcsolatos nemzetközi szabályok átvizsgálása és szükség esetén megerősítése.

Oktatás és képzés

Annak érdekében, hogy a képzett alkalmazottak az ágazatban maradjanak és a fiatalok számára is vonzó legyen az ágazat, az alábbi intézkedések ajánlottak:

 • a hajógyártási ágazat vezetésével kapcsolatos speciális képzési program kidolgozása. A néhány nagy vállalatból és számos alvállalkozóból álló ágazat új szerkezetéhez való alkalmazkodás érdekében új irányítási módszerek szükségesek;
 • az ágazati szociális párbeszéd támogatásának választ kellene adnia az új képzési igényekre. A Bizottság ezenkívül létrehozta az ágazati szociális párbeszéd bizottságát;
 • az alkalmazottak és a know-how cseréje az üzemek és az egyetemek között;
 • az ágazatról kialakított kép javítását lehetővé tévő reklámkampány indítása;
 • regionális tengeri kiválósági központok kialakítása ezeknek az ajánlásoknak a végrehajtása érdekében. A vállalkozások és az oktatási intézmények is részt vehetnek ezeknek a kiválósági központoknak a munkájában, megkönnyítve a diákcserét, az ismeretek átadását, a megfelelő gyakorlatok megosztását és a képzések elismerését a közösség teljes területén.

Stabil ágazati szerkezet kialakítása

Az ágazat megfelelő választ kívánó speciális igényekkel bír. A tagállamoknak el kell ismerniük az európai hajógyártás és -javítás jelentős stratégiai vonatkozását. A tagállamoknak olyan politikai megközelítést kell kialakítaniuk, amely megakadályozza, hogy az ágazat néhány éven belül megszűnjön. Emellett biztonsági okokból rendkívül fontos a hajógyártási kapacitás bizonyos részének fenntartása mind a tengeri szállítási, mind a védelmi területen.

Végül a haditengerészeti védelem és az európai hajógyártás közötti szorosabb együttműködés hozzájárulhat az ágazat versenyképességének javításához.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

A Bizottság munkadokumentuma (2007. április 25.): A LeaderSHIP 2015 által elért eredményekről szóló jelentés [COM(2007) 220 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A LeaderSHIP 2015 stratégia sikeresnek mondható. A hajógyártás többé már nem támogatások segítségével működő, hanyatló iparág, hanem korszerű és hatékony, növekedést hozó és munkahelyeket teremtő ágazat. A Bizottság folytatni és több területen felgyorsítani kívánja a kezdeményezést.

Utolsó frissítés: 07.02.2008

Top