Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós intézmények közötti együttműködés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós intézmények közötti együttműködés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikke

MI A SZERZŐDÉS EZEN CIKKÉNEK A CÉLJA?

 • Az Európai Unióról (EU) szóló szerződés 13. cikke felsorolja az EU intézményeit, és kijelenti, hogy azoknak jóhiszeműen együtt kell működniük egymással.

FŐBB PONTOK

 • Az EU intézményeinek törekedniük kell a következőkre:
  • szorgalmazni az EU értékeit (az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – beleértve a kisebbségekhez tartozók jogait – tiszteletben tartása);
  • az EU célkitűzéseinek előmozdítása (melyek közül a legfontosabbak a béke, az EU értékeinek és állampolgárai jólétének a támogatása);
  • az EU, a lakossága és az uniós országok érdekeinek szolgálata;
  • az uniós politikák és tevékenységek egységességének, hatékonyságának és folytonosságának biztosítása.
 • Az intézmények a következők:
 • Valamennyi intézmény a szerződésben meghatározott hatáskörök, eljárások és célkitűzések alapján működik, és együttműködik a többivel.
 • Az Európai Parlament, a Tanács s a Bizottság szorosan együttműködik egymással, és az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 295. cikke értelmében intézményközi megállapodásokat köthet. Ezen megállapodások között szerepelnek a következők:
 • Az EU-s intézmények együttműködését a Szerződés egyéb cikkei is meghatározhatják, így például:
  • Az EUMSZ 284. cikke, mely a Tanács és az EKB közötti kapcsolatokat szabályozza. E cikk előírja, hogy az EKB elnökét meg kell hívni a Tanács azon üléseire, ahol a bank célkitűzései és feladatai vannak napirendre tűzve. Az EKB éves jelentését meg kell küldeni a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Európai Tanácsnak.
  • Az EUMSZ 134. cikke, mely szerint az uniós országok, a Bizottság és az EKB együttműködnek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretében.
 • Az intézmények működését és kapcsolatát azonban az alábbiak is meghatározzák:
  • az évek során kialakult gyakorlatok;
  • az intézmények vonatkozó eljárási szabályai, és
  • eseti alapon, mint például az EKB és az Európai Parlament közötti, az európai bankfelügyeletre vonatkozó elszámoltathatóságról és átláthatóságról szóló megállapodás. Ezen megállapodás megkötését kifejezetten belefoglalták az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó feladatairól szóló 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (8) bekezdésébe.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 22. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 295. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 175. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 134. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 105–106. o.)

utolsó frissítés 08.08.2016

Top