Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU végrehajtó hivatalai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU végrehajtó hivatalai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

58/2003/EK rendelet – uniós végrehajtó hivatalok

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja az uniós programok igazgatásával megbízott végrehajtó hivatalok alapszabályát. Különösen a következőkre vonatkozó bizonyos lényeges szempontokról rendelkezik:

szerkezeti felépítés,

feladatok,

működés,

költségvetési rendszer,

személyzet,

felügyelet és

felelősség.

FŐBB PONTOK

Az Európai Bizottság néhány uniós program végrehajtásának feladatát harmadik személyekre, az úgynevezett végrehajtó hivatalokra ruházza. Hat végrehajtó hivatal létezik:

Végrehajtó hivatalok létrehozása

A Bizottság költség-haszon elemzés alapján határoz a végrehajtó hivatalok létrehozásáról, azok működési időtartamának meghosszabbításáról vagy felszámolásáról. A költség-haszon elemzés számos tényező figyelembevételével készül, amelyek a következők:

a kihelyezést indokoló feladatok meghatározása;

a költség és a haszon értékelése, beleértve az emberi erőforrásokat is;

a végrehajtás hatékonysága és rugalmassága;

az alkalmazott eljárások egyszerűsítése;

a kihelyezett tevékenységek közelsége a végső kedvezményezettekhez.

Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy valamely hivatalra nincs már szükség, vagy az a továbbiakban nem felel meg a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek, elrendelheti a hivatal felszámolását.

Feladatok

A végrehajtó hivatalok a következőkért felelhetnek:

a projektek valamennyi szakaszának igazgatása;

a költségvetés végrehajtására irányuló intézkedések elfogadása, valamint szerződések és támogatások odaítélése;

a programok végrehajtásának irányításához szükséges összes információ összegyűjtése, elemzése és a Bizottságnak történő átadása.

Politikai döntésekkel járó feladatokat nem végezhetnek el.

A Bizottság a hivatalos felhatalmazó jogi aktusban meghatározza azokat a feltételeket, követelményeket, paramétereket és eljárásokat, amelyeknek a végrehajtó hivataloknak meg kell felelniük.

Szerkezeti felépítés

A végrehajtó hivatalt egy operatív bizottság és egy igazgató vezeti.

Az operatív bizottságot a Bizottság által kétéves (megújítható) időtartamra kijelölt öt tag alkotja. Az operatív bizottság dolgozza ki az éves munkaprogramot, elfogadja a költségvetést és az éves tevékenységi jelentést, továbbá végrehajtja a csalás és a szabálytalanság elleni intézkedéseket.

Az igazgatót, aki uniós tisztviselő, a Bizottság négyéves (megújítható) időtartamra nevezi ki.

A végrehajtó hivatal személyzetét ideiglenesen foglalkoztatott uniós tisztviselők, valamint a végrehajtó hivatal által megújítható szerződésekkel felvett egyéb alkalmazottak alkotják.

Felügyelet

A végrehajtó hivatalok felügyeletéért a következők felelnek:

a Bizottság, különösen annak belső könyvvizsgálója;

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF);

A Bizottság minden harmadik évben külső értékelési jelentést készít és nyújt be valamennyi végrehajtó hivatal operatív bizottságának, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

HÁTTÉR

Az EU ügynökségei és más szervei

JOGI AKTUS

A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1–8. o.)

utolsó frissítés 25.11.2015

Top