Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vállalkozások átruházása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vállalkozások átruházása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM (2006) 117 végleges) – Vállalkozások átadása – Folyamatosság és megújulás

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • A közlemény kiemeli, hogy egy sikeres vállalkozásátadás jelentős növekedési és foglalkoztatási kilátásokkal kecsegtet, ezért nagyon fontos megelőzni, hogy vállalkozások szűnjenek meg az átadásuk útjában álló jogi és adózási akadályok miatt.
 • Az Európai Bizottság jelen közleménye ajánlásokat fogalmaz meg az uniós országok felé a vállalkozásátadásokhoz megfelelő feltételek megteremtésére vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

 • Amikor egy vállalkozás tulajdonosa nyugdíjba vonul, gyakori, hogy vállalkozása megszűnik. Sok virágzó vállalkozás átadása hiúsul meg jogi, pénzügyi és lélektani nehézségek miatt. Nem könnyű utódot találni, különösen amiatt, hogy a vállalkozások napjainkban általában nem családtagok, hanem harmadik felek számára kerülnek átadásra. Ezenkívül a legtöbb európai az alkalmazotti létet részesíti előnyben, és a vállalkozók inkább hajlanak új vállalkozások alapítására, mint meglévők átvételére.
 • Ugyanakkor egy már működő vállalkozás átvétele számos előnyt is kínál (meglévő termelési szerkezet, ügyfélhálózat, know-how, üzleti hírnév stb.). A sikeres vállalkozásátadások a növekedéshez is hozzájárulnak, és ennek révén jelentős szerepet töltenek be az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításában. Egy már működő vállalkozás például átlagosan öt munkahelyet jelent, míg egy újonnan létrehozott csak kettőt.
 • A vállalkozások átadása olyan gyakorlat, amely nagyobb teret fog nyerni a következő évtizedben, minthogy az EU-ban működő vállalkozások tulajdonosainak mintegy egyharmada vonul nyugdíjba a következő tíz év során. A becslések szerint ez minden évben 690 ezer kis- és középvállalkozást (kkv-t) és 2,8 millió munkahelyet érint. Éppen ezért elengedhetetlen fontosságú a megfelelő feltételek megteremtése a vállalkozások átadásához.
 • Ennek érdekében a Bizottság számos javaslatot tesz a fennálló helyzet javítására az uniós országokban, amelyek közé tartoznak a következők:
 • 1.

  A politika több figyelmet szenteljen a vállalkozásátadások kérdésének

Az uniós országoknak szisztematikusan támogatniuk kellene a vállalkozásátadást mint az új vállalkozások létrehozásának alternatíváját. Fontolóra kellene venni például a vállalkozásteremtéshez rendelkezésre álló eszközökhöz hasonló támogató intézkedések bevezetését.

 • 2.

  Figyelemfelhívó tevékenységek az érdekeltek körében

 • Jelenleg nem fordítanak kellő erőfeszítést a figyelemfelhívásra. Csak az uniós országok felében tettek már meg ehhez a kérdéshez kapcsolódó lépéseket. A vállalkozások nyugdíjba vonuló tulajdonosaihoz hasonlóan a potenciális új vállalkozókra is megfelelő figyelmet kellene fordítani, mivel egy meglévő vállalkozás átvétele gyakran érdekes alternatívája lehet egy új vállalkozás létrehozásának. A Bizottság ezért javasolja, hogy fokozott mértékben hívják fel a vállalkozások tulajdonosainak figyelmét – például a kereskedelmi kamarákon és egyéb kapcsolattartási pontokon keresztül, mint amilyenek az adótanácsadók, a könyvelők és a bankok – arra, hogy megfelelő időben előre el kell kezdeni a vállalkozásátadások megtervezését.
 • A Bizottság arra is felszólítja az uniós országokat, hogy ösztönözzenek olyan mentorálási rendszereket, amelyek segítséget nyújthatnak a tulajdonosok számára vállalkozásuk átadása során.
 • Végezetül az uniós országoknak érdemes megfontolniuk a figyelemfelhívást szolgáló olyan közvetlen módszereket is, mint például levelek kiküldését egy bizonyos kor feletti üzlettulajdonosok részére.
 • 3.

  Egy vállalkozás jogi formája megváltoztatásának megkönnyítése

A jogutódlási szerződések, partnerségi megállapodások, korlátolt felelősségű társaságok létrehozása és a szerkezet-átalakítás mind olyan jogi eszközök, amelyekkel megakadályozható a vállalkozások megszűnése. A jogutódlási szerződések – amelyeket számos ország jogszabályai nem engedélyeznek –, a partnerségi megállapodások vagy a korlátolt felelősségű társaságok létrehozása lehetővé teszik az üzletmenet folytonosságának biztosítását a tulajdonos vagy a tulajdonostársak valamelyikének a halála esetén. A jogi forma megváltoztatása esetén az átadandó vállalkozás jogi átszervezésére is sor kerülhet annak érdekében, hogy elkerüljék megszüntetését.

 • 4.

  A vállalkozás-átadások jobb finanszírozása

 • A pénzügyi környezet ritkán kedvez a vállalkozások átadásának. Sőt a vállalkozásátadás számos nehézséghez vezet:
  • több tőke szükséges hozzá, mint az új vállalkozások indításához, az új vállalkozások létrehozására kialakított pénzügyi eszközök ráadásul gyakran nem elégségesek a vállalatátvételekhez;
  • a bankok kedvezőtlennek ítélik meg vállalatátadások költségeit és a kockázatait, különösen kisebb vállalatok esetében;
  • néha nehéz kellő időben pénzügyi megoldást találni, mivel az ilyen megoldások gyakran a törzstőke-befektetés és hitel kombinációjából állnak.
 • A Bizottság ezért azt az ajánlást fogalmazza meg, hogy az uniós országok megfelelő pénzügyi feltételeket biztosítsanak, például induló vállalkozásoknak szánt támogatást, kölcsönöket és garanciákat. A kkv-k törzstőkéjére vonatkozó garanciáknak helyi vagy regionális alapok által megvalósított befektetésekre is ki kellene terjedniük, amelyek a kezdőtőkét és/vagy a vállalkozásindításhoz szükséges tőkét biztosítják, valamint a közbenső finanszírozásra (a törzstőke-befektetés és hitel kombinációját).
 • 5.

  Adókedvezmények a vállalkozások átadásának támogatására

Habár a vállalkozások családon belüli átadását több országban megkönnyítették, a harmadik felek részére történő átadásoknak nagyobb mértékű ösztönzést kell adni a vállalkozás értékesítéséből származó jövedelem adómentessé tételével, adókedvezmények biztosításával másik vállalkozásba visszaforgatott vagy a tulajdonos nyugdíjazásának finanszírozására fordított nyereség esetén, illetve adómentesség biztosításával olyan esetekben, amikor alkalmazottak fektetnek be a vállalkozásukba.

 • 6.

  Átlátható piac kialakítása a vállalkozások átadásához

A vállalkozás-átadások átlátható piacának kialakítása érdekében olyan pártatlan szolgáltatásokat kellene biztosítani, amelyek közvetítőként járnak el a lehetséges eladók és vásárlók között. Egyes országokban a kereskedelmi kamarák vállalják fel ezt a feladatot.

Mindezen ajánlások megvalósítása érdekében olyan támogató infrastruktúrát kell kiépíteni, amelynek révén el lehet érni az elkövetkezendő években átadandó több százezer vállalkozást. Ez az infrastruktúra az uniós országok, illetve országos, regionális és helyi hatóságaik, valamint a vállalkozásokat támogató szervezetek bevonásával fog működni. Feladatai közé tartozik különösen az információk eljuttatása a támogatást nyújtók számára, az oktatók továbbképzése és az oktatási anyagok kidolgozása.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A Közösség növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni programjának végrehajtásáról – Vállalkozások átadása: folyamatosság és megújulás (COM (2006) 117 végleges, 2006.3.14.)

utolsó frissítés 01.12.2016

Top