Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai jogszabály-azonosító (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai jogszabály-azonosító (ELI)

Az uniós országok regionális, illetve nemzeti szintű jogi adatainak, valamint az EU jogi adatainak sokféleségére való tekintettel az uniós polgárok számára könnyű és hatékony hozzáférést kell biztosítani a nemzeti, valamint az uniós jogszabályokra vonatkozó információkhoz. Az európai jogszabály-azonosító (ELI) egyszerű és gyors hozzáférést biztosít ezekhez az információkhoz, és az a célja, hogy hozzájáruljon a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség kiteljesítéséhez.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács következtetései egy európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetéséről rendelkeznek; az azonosító célja, hogy egyszerű hozzáférést biztosítson az EU és az uniós országok nemzeti jogszabályaira vonatkozó információkhoz.

Mi az európai jogszabály-azonosító (ELI) szerepe?

A jogszabályokra vonatkozó adatok uniós szintű cseréje jelentősen fejlődött. Ezek az adatok leginkább regionális, nemzeti és uniós hatóságoktól származnak. Az adatok cseréjét azonban akadályozzák a tagállami jogrendszerek és az uniós jogrendszere közötti eltérések.

Az ELI létrehozása lehetővé fogja tenni az uniós és a nemzeti jogszabályok összehangolt és stabil hivatkozási rendszerének biztosítását, és ezáltal egy gyorsabb és hatékonyabb információkeresési és információcsere-rendszer kialakítását, amelyhez hozzáférhetnek az uniós polgárok és a szakmabeli felhasználók, például a jogalkotók, a bírák vagy a jogi szakemberek is.

Hogyan működik az ELI?

Az ELI elsősorban az ún. URI-azonosítókon (URI; Uniform Resource Identifier, egységes erőforrás-azonosítók), másodsorban pedig az uniós és nemzeti jogszabályok hivatkozási rendszerét szolgáló, strukturált metaadat-sorozaton alapul. Végül a szemantikus web előnyeinek maradéktalan kihasználása érdekében az ELI az említett információk cseréjére szolgáló speciális nyelv bevezetésén alapul.

Az uniós országok azonban továbbra is a számukra megfelelő módon kezelhetik a jogalkotási információkat.

Mit kell tenniük az uniós országoknak az ELI bevezetéséhez?

Az ELI bevezetése szabadon választható. Az uniós országok dönthetnek az azonosító önkéntes és fokozatos bevezetése mellett; egyes uniós országokban és uniós szinten már megtörtént az első azonosítók bevezetése. E célból az uniós országok felkérést kapnak, hogy:

  • alkalmazzák az ELI-t a Hivatalos Lapban közzétett uniós jogszabályokra, valamint a nemzeti hivatalos lapokban és jogi közlönyökben közzétett nemzeti jogszabályokra, illetve az uniós országok által kezelt adatbázisokban és jogi információs rendszerekben fellelhető nemzeti jogszabályokra;
  • lássák el a jogszabályokat egyedi azonosítóval és a metaadatok egy részével, amelyek többek között tartalmazhatják a jogszabály típusát, témáját, területi hatályát és kihirdetésének időpontját;
  • nevezzenek ki ELI-koordinátort;
  • osszák meg és terjesszék az ELI-re vonatkozó információkat;
  • évente vitassák meg azokat az eredményeket, amelyeket az uniós és a nemzeti jogszabályok vonatkozásában az ELI és a metaadatok bevezetésével kapcsolatban elértek.

HÁTTÉR

Európai jogszabály-azonosító

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései az európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetésére irányuló felkérésről (HL C 325., 2012.10.26., 3–11. o.)

utolsó frissítés 14.12.2015

Top