Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai igazságügyi képzés új dimenziója

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Az európai igazságügyi képzés új dimenziója

A Bizottság azt akarja, hogy 2020-ra a gyakorló jogászok legalább fele részesüljön európai uniós jogi képzésben. E célkitűzés megvalósításához szükség van a tagállamokra, a nemzeti és az uniós partnerekre, valamint a Bizottság fellépésére.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az uniós jogérvényesülésbe vetett bizalom kiépítése – az európai igazságügyi képzés új dimenziója. [COM(2011) 551 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unión (EU) belül egymás mellett léteznek az egyes nemzeti jogok és az uniós jog. A jogbiztonság szavatolása és az uniós jog egységes alkalmazása érdekében a gyakorló jogászoknak megfelelően ismerniük kell mind a nemzeti jogrendszereket, mind az uniós jogot: ettől függ ugyanis a bírósági határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a különböző tagállamok bírói hatóságai közötti együttműködés is.

A Bizottság ezért azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra a gyakorló jogászok fele vegyen részt valamilyen európai igazságügyi képzési tevékenységben. Az igazságügyi képzésben bár előnyben részesülnek a bírák és az ügyészek, a cél azonban az, hogy valamennyi gyakorló jogászt bevonjanak a képzésbe.

A képzés tartalma

A képzésnek elsősorban gyakorlatias szemléletűnek kell lennie, és jelen kell lennie mind a szakmai karrier kezdetén (alapképzés), mind pedig pályájuk teljes időszakában (továbbképzés). Elsőbbséget kell élvezniük a gyakorló jogászok által beazonosított azon cselekvési területeknek, ahol a legnagyobb szükség van a képzésre, a különösen technikai jellegű területeknek, illetve azon területeknek, ahol nem megfelelő a jogszabályok végrehajtása. A tagállamok közötti csereprogramok megkönnyítése érdekében az idegen nyelvek oktatása is a képzés részét kell, hogy képezze.

A gyakorló jogászok időhiányának orvoslása érdekében ki kell fejleszteni az elektronikus képzést. Bővíteni fogják az európai igazságügyi portált, az e-Justice-t annak érdekében, hogy részletesebb információkat tartalmazzon az igazságügyi képzésről.

A Bizottság 2014-től rövid távú csereprogramokat kíván kezdeményezni az újonnan kinevezett bírák és ügyészek számára annak érdekében, hogy jobban megismerhessék a többi uniós tagállam jogrendszerét.

Megvalósítás

A leghatékonyabban a nemzeti és európai szinten már létező struktúrák, érdekeltek és hálózatok használatával lehet elérni a kitűzött célt, vagyis a gyakorló jogászok felének képzésben való részesítését.

A képzést nemzeti szinten a tagállamok különböző igazságügyi képzőintézményei, az igazságügyi minisztérium, a bírói tanács, a bírósági szolgálatok és a szakmai kamarák nyújtják. A Bizottság erősíteni kívánja az említett szereplőkkel való és maguk a szereplők közötti együttműködést.

Uniós szinten a gyakorló jogászok olyan európai szervezetei, mint az Európai Jogi Akadémia (ERA), az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) keretein belül működő Bírák és Jogászok Európai Központja, a firenzei Európai Egyetemi Intézet (EUI) és az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma azok az eszközök, amelyek segítségével bővíteni lehet az uniós igazságügyi képzési választékot.

Meg kell erősíteni a nemzeti igazságügyi képzési struktúrákból és az ERA-ból álló Európai Igazságügyi Képzési Hálózatot (EJTN) (EN) (FR) annak érdekében, hogy a tevékenységei még könnyebben elérhetővé váljanak a bírák számára. A tagállamoknak növelniük kell pénzügyi hozzájárulásukat annak érdekében, hogy az EJTN aktívabb szerepvállalásra legyen képes. A cél az, hogy a hálózat égisze alatt évente 1200 bírósági csere valósuljon meg.

Az Európai Bizottság fellépése

A Bizottság támogatni fog olyan intézkedéseket, mint például a köz-és magánszféra partnersége, amelynek eredményeképpen innovatív képzési megoldások születhetnek, vagy a jogi szakmák éves találkozója a bevált eljárások cseréjének megkönnyítése érdekében.

Finanszírozási téren a Bizottság az új pénzügyi keretben kiemelt területként kívánja kezelni az igazságügyi képzést és növelni kívánja az e területen nyújtott uniós pénzügyi támogatást. A Bizottság többek között támogatásaival kívánja ösztönözni a nagyobb európai hatást kifejtő, széles célközönséget elérő, magas színvonalú projekteket.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Stockholmi Program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa [Hivatalos Lap C 115., 2010.5.4.].

A Tanács következtetései (2011. október 27.) az európai igazságügyi képzésről [Hivatalos Lap C 361., 2011.12.10.].

Utolsó frissítés: 30.11.2011

Top