Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene folytatott küzdelem

Az emberkereskedelem a világon az egyik legsúlyosabb bűncselekménynek minősül, emellett az emberi jogok súlyos megsértését jelenti. Az irányelv az egész Európai Unióban érvényesülő szabályokat vezet be e szörnyű jelenség megfékezése érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelve az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az emberkereskedelem a világon az egyik legsúlyosabb bűncselekménynek minősül, emellett az emberi jogok súlyos megsértését jelenti. Az irányelv az egész Európai Unióban érvényesülő szabályokat vezet be e szörnyű jelenség megfékezése érdekében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és azok szankcionálására vonatkozó közös minimumszabályokat. Intézkedésekről is rendelkezik, amelyek e jelenség megelőzésének javítását és az áldozatok védelmének megerősítését szolgálják.

FŐBB PONTOK

Fogalommeghatározások

  • A következő szándékos cselekmények büntetendők: a személyek kizsákmányolás céljából, erőszakkal történő toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása.
  • A kizsákmányolás legalább a következőket foglalja magában: i. szexuális kizsákmányolás vagy prostitúció; ii. kényszermunka vagy -szolgáltatások (a koldulást, a rabszolgatartást, a bűncselekményhez kapcsolódó kizsákmányolást, illetve a szervek kivételét is ideértve).

Szankciók:bító körülmények fennállása esetén tíz évben az irányelv az említett bűncselekmények büntetési tételének felső határát legalább öt évbító körülmények fennállása esetén tíz évben szabadságvesztésben állapítja meg, illetve súlyosbító körülmények fennállása esetén tíz évben, többek között, ha a bűncselekményt különösen kiszolgáltatott áldozatok (például gyermekek) sérelmére vagy bűnszervezet keretében követték el.

Büntetőeljárás: az uniós országok büntetőeljárást indíthatnak állampolgáraikkal szemben egy másik uniós ország területén elkövetett bűncselekményért, és igénybe vehetnek olyan nyomozati eszközöket is, mint a lehallgatás (például telefonbeszélgetések vagy e-mailek esetében).

Az áldozatoknak nyújtott támogatás: az áldozatok a büntetőeljárást megelőzően, annak folyamán és azt követően segítséget kapnak ahhoz, hogy gyakorolhassák azokat a jogokat, amelyeket a büntetőeljárások keretében a sértetti jogállás biztosít számukra. Ez a segítségnyújtás jelenthet többek között menedékhelyeken biztosított szálláslehetőséget, orvosi ellátást és pszichológiai segítségnyújtást, de tájékoztatást és tolmácsolást is.

A gyermekek és tizenévesek (18 év alattiak) számára kiegészítő intézkedéseket kell biztosítani, például fizikai és pszichoszociális segítségnyújtást, az oktatáshoz való hozzáférést, valamint adott esetben gyám vagy képviselő kijelölésének lehetőségét. A gyermekeket erre kiképzett személyeknek haladéktalanul, megfelelő helyiségekben kell kihallgatniuk.

Az áldozatok rendőrségi védelemre és - többek között kártérítés igénylésével összefüggésben - jogi segítségnyújtásra is jogosultak.

Megelőzés: az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket, hogy:

  • visszaszorítsák az emberkereskedelemre irányuló keresletet;
  • felvilágosító kampányokat kezdeményezzenek, és részesítsék képzésben a tisztviselőket, hogy azok képesek legyenek felismerni és megfelelő bánásmódban részesíteni az emberkereskedelem tényleges és lehetséges áldozatait.

A jelenség megfékezését szolgáló egységes és összehangolt megközelítés biztosítása érdekében kijelölték az emberkereskedelem elleni fellépések uniós koordinátorát.

Annak érdekében, hogy támogassák a nemzeti hatóságokat a szabad mozgás jogával való visszaéléssel szembeni küzdelemben, a Bizottság kézikönyvet adott ki az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok közötti névházasságokról. Egyes kényszerházasságoknak például emberkereskedelmi vetületei is lehetnek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. április 15-én lépett hatályba, és 2013. április 6-ig kellett átültetni az uniós országok nemzeti jogába.

HÁTTÉR

Az emberkereskedelmet az Európai Unió Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja (5. cikk), és az Unió létrehozta a szóban forgó jelenség elleni küzdelem átfogó jogi és szakpolitikai keretét, különösen ezen irányelvvel (2011/36/EU) és az emberkereskedelem felszámolására irányuló (2012-2016 közötti időszakra szóló) európai uniós stratégiával.

További információ a Together Against Trafficking (Együtt az emberkereskedelem ellen) szakpolitikai és jogalkotási weboldalain, az Eurostat 2015. évi tematikus kiadványában, valamint az Alapjogi Ügynökség 2014. évi kiadványában áll rendelkezésre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/36/EU irányelv

2011.4.15.

2013.4.6.

HL L 101., 2011.4.15. 1-11. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia (2012-2016) (COM(2012) 286 final, 2012. június 19.).

Az Európai Unió terve az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról (HL C 311., 2005. december 9., 1-12. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A nemzeti hatóságok támogatása a szabad mozgás jogával való visszaéléssel szembeni küzdelemben: Kézikönyv az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok közötti érdekházasságok kérdésének az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog összefüggésében való kezeléséről (COM(2014) 604 final, 2014. szeptember 26.).

Bizottsági szolgálati munkadokumentum - Félidős jelentés az emberkereskedelem felszámolására irányuló uniós stratégia végrehajtásáról (SWD(2014) 318 final, 2014. október 17.).

utolsó frissítés 03.03.2015

Top