Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A sértettek jogainak megerősítése az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A sértettek jogainak megerősítése az EU-ban

Ezen uniós jogszabály célja a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerésének biztosítása a sértettek jogainak az Európai Unióban történő megerősítése érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 606/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről (HL L 181., 2013.6.29.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az uniós rendelet az EU országaiban a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések elismerését szolgáló egyszerű és gyors mechanizmus szabályait állapítja meg.

A cél annak biztosítása, hogy az erőszak (például a családon belüli erőszak) áldozatai vagy azok a személyek, akiknek testi és/vagy lelki épségét vagy szabadságát veszély fenyegeti és akiknek javára védelmi intézkedést hoztak az EU valamely országában, ugyanolyan szintű védelmet élvezzenek, ha az EU valamely más országába költöznek vagy utaznak, anélkül, hogy időigényes eljárásokon kellene keresztülmenniük.

Egy adott uniós országban hozott védelmi intézkedés célja az erőszak (pl. a családon belüli erőszak, gyermekek zaklatása vagy gyermekek elleni erőszak) áldozatainak védelme, ha a szóban forgó személy testi és vagy lelki épségét vagy szabadságát veszély fenyegeti.

Védelmi intézkedéseket bíróság vagy egyéb hatóság hoz a veszélyben lévő személy kérelmére. Számos ilyen intézkedést a veszélyeztető személy idézése nélkül hoznak, különösen sürgősségi eljárások esetében.

Egyre több ember költözik vagy utazik külföldre. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az EU egyik országában biztosított ideiglenes védelmet olyankor is fenntartsák, amikor valaki az EU valamely másik országába utazik vagy költözik, mégpedig anélkül, hogy az adott személynek időigényes eljárásokon kellene keresztülmennie.

A folyamat annak biztosítása révén történő felgyorsítása érdekében, hogy azon uniós ország, ahová a veszélyben lévő személy távozott, köztes alakiságok nélkül ismerje el az első uniós ország által kibocsátott védelmi intézkedést, egységesített, többnyelvű tanúsítványt adnak ki.

A tanúsítvány az elismerés és - adott esetben - a védelmi intézkedés végrehajtása szempontjából fontos valamennyi információt tartalmazza. Céljának megfelelően a következőkőképpen működik:

  • az első ország hatáskörrel rendelkező hatósága kiadja a tanúsítványt a védett személy részére és értesíti erről a veszélyeztető személyt (a védett személy kérelmére e tanúsítványról fordítás is nyújtható);
  • a védett személy a második ország hatáskörrel rendelkező hatósága rendelkezésére bocsátja a tanúsítványt és a védelmi intézkedés másolatát, amely hatóság pedig - szükség esetén a ténybeli elemek kiigazítása révén - gondoskodik ezt követően az intézkedés végrehajtásáról.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

606/2013/EU rendelet

11.1.2015

-

Hl L 181., 2013.6.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/29/EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (Hivatalos Lap HL L 315., 2012.11.14.).

Ez az irányelv a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB uniós kerethatározat rendelkezéseinek a helyébe lép. Célja a következők előmozdítása: a méltósághoz, élethez, testi és lelki épséghez, szabadsághoz és biztonsághoz, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, a tulajdonhoz való jog, a megkülönböztetés tilalmának az elve, a férfiak és nők közötti egyenlőség elve, a gyermekek, az idősek és fogyatékossággal élő személyek jogai, valamint a tisztességes eljáráshoz, nevezetesen a bűncselekmények áldozatainak védelmére vonatkozó uniós szintű minimumszabályok megállapításához való jog.

Utolsó frissítés: 07.03.2014

Top