Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tisztességes tárgyalás: a gyanúsítottak által büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tisztességes tárgyalás: a gyanúsítottak által büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2010/64/EU irányelv – a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az egész EU-ra kiterjedő minimumszabályokat határoz meg a büntetőeljárás és az európai elfogatóparancs végrehajtása során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról.

Ez az első lépés azon intézkedések sorában, amelyek célja eljárásjogi minimumszabályok létrehozása az EU-ban, összhangban a 2009. évi ütemtervvel. Ezt követte 2012-ben a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv.

FŐBB PONTOK

Tolmácsoláshoz való jog

Költségmentesen tolmácsolást kell biztosítani a büntetőeljárás nyelvét nem beszélő vagy nem értő gyanúsítottak vagy vádlottak részére többek között az alábbiak során:

rendőrségi kihallgatás;

ügyfél és ügyvéd közötti lényeges találkozások;

valamennyi bírósági tárgyalás és bármely szükséges közbenső meghallgatás.

A tolmácsolás videokonferencia, telefon vagy internet útján is biztosítható, kivéve, ha szükség van a tolmács fizikai jelenlétére a tisztességes eljárás biztosításához.

A lényeges iratok fordításához való jog

A büntetőeljárás nyelvét nem értő gyanúsítottak vagy vádlottak részére biztosítani kell a védelmük szempontjából lényeges iratok írásbeli fordítását. Ezen iratok körébe tartozik:

a szabadságelvonásról szóló bármely határozat;

bármely vád vagy vádirat;

bármely ítélet.

Az illetékes hatóságok eseti alapon határoznak bármely egyéb irat lefordításáról. A gyanúsítottak vagy a vádlottak vagy jogi képviselőjük kérhetik egyéb lényeges dokumentumok fordítását is.

Az európai elfogatóparancs végrehajtásához kapcsolódó eljárás esetében az érintettek számára szükség esetén biztosítani kell a tolmácsolást és a parancs írásbeli fordítását.

A tolmácsolás és a fordítás minősége

A fordításnak és tolmácsolásnak elégséges minőségűnek kell lennie ahhoz, hogy az érintett személyek megértsék az ellenük indított ügyet és képesek legyenek gyakorolni védelemhez való jogukat. Ebből a célból az uniós országoknak létre kell hozniuk a megfelelő képesítéssel rendelkező független fordítók és tolmácsok nyilvántartását, és elérhetővé kell azt tenniük a jogi képviselők és a releváns hatóságok részére.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2010. november 15-től. Az irányelvet az uniós országoknak 2013. október 27 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A vádlottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való joga.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1–7. o.)

utolsó frissítés 30.10.2015

Top