Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum

A Paktum célja, hogy a tagállamok közötti kölcsönös felelősségvállalás és szolidaritás szellemében az európai uniós bevándorlási és menekültügyi szakpolitikáknak és az EU-n kívüli országokkal való megújult partnerségnek az alapjaként szolgáljon.

JOGI AKTUS

Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum (2008. szeptember 24.) [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU tagállamai évek óta dolgoznak azon, hogy harmonizálják bevándorlási és menekültügyi politikáikat. Számos területen jelentős fejlődést sikerült elérni, különösen a tamperei, a hágai és legfőképpen a stockholmi program révén.

A Paktum célja általánosságban a következő:

  • annak megszervezése, hogy a legális bevándorlás vegye figyelembe a tagállamok által meghatározott prioritásokat, szükségleteket és befogadási képességet, valamint a bevándorlók integrációjának ösztönzése;
  • az illegális bevándorlás felügyelete és a bevándorlók származási országukba vagy tranzitországokba való visszatérésének az ösztönzése;
  • a határellenőrzés hatékonyabbá tétele;
  • európai menekültügyi keret létrehozása;
  • a migráció és a fejlesztés közötti szinergiák elősegítése érdekében átfogó partnerség kialakítása az EU-n kívüli országokkal.

FŐ EREDMÉNYEK

Menekültügy

2008 óta a bevándorlás, a menekültügy és a határigazgatás terén jelentős előrelépések történtek. Kulcsfontosságú eredménynek számított e tekintetben az elkészült közös európai menekültügyi rendszer (CEAS) elfogadása, amely közös normákat és szorosabb együttműködést ír elő annak biztosítása érdekében, hogy a menedékkérők egy nyitott és igazságos rendszer keretében az Európai Unió (EU) egészében egyenlő bánásmódban részesüljenek.

A határigazgatás terén is jelentős előrelépések valósultak meg, különösen a schengeni rendszer kormányzásának megerősítése, a határokon átnyúló bűnözés megelőzésére létrehozott európai határőrizeti rendszer (EUROSUR), valamint a Frontex Ügynökség számára biztosított új feladatok és erőforrások tekintetében.

Történtek előrelépések a visszatérési politika terén is, mégpedig a tagállamok bevált gyakorlatainak felhasználása és az uniós szintű operatív együttműködés révén, de a bevándorlók kihasználása elleni küzdelem terén is.

A harmadik országokkal való partnerséget illetően pedig elindult a párbeszéd, különösen a migrációval kapcsolatos általános megközelítés, illetve a dél-mediterrán országokkal és a keleti partnerség országaival létrejött kétoldalú megállapodások következtetései vonatkozásában, az illegális és kényszerű migráció alapvető okainak kezelése céljából.

Legális migráció

Számos jelentős jogi aktust fogadtak el a legális migráció területén, így többek között az összevont engedélyről szóló irányelvet, amely az EU-n kívüli állampolgárok számára lehetővé teszi, hogy egyetlen engedéllyel tartózkodjanak és dolgozzanak az EU-ban bárhol, illetve az uniós kékkártyáról szóló irányelvet, amely ezen állampolgárok mobilitását biztosítja. További jogszabályokat fogadtak el nem pusztán az EU-n kívüli diákok és kutatók, hanem az idénymunkások, vállalaton belüli áthelyezések esetén EU-n kívüli vezetők vagy szakértők, valamint - a szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek keretében - az EU-n kívüli kihelyezett munkások EU-ba történő belépésének a megkönnyítésére.

Az illegális munkaerőt alkalmazó munkáltatókkal szembeni szankciókat előíró jogszabályt immár valamennyi uniós ország végrehajtja.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Határozott fellépésre van szükség annak elkerülése érdekében, hogy a migránsok az európai partok elérésének megkísérlése közepette életüket veszítsék. A szervezett bűnözéssel szembeni küzdelemre és az integráció előmozdítására irányuló erőfeszítéseket is meg kell erősíteni.

A 2014-2020 közötti időszak során az e területen tett intézkedések finanszírozására a következő két új alap révén kerül sor:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A bevándorlásról és a menekültügyről szóló ötödik éves jelentés (2013) [COM(2014) 288 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A bevándorlásról és a menekültügyről szóló negyedik éves jelentés (2012) [COM(2013) 422 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A bevándorlásról és a menekültügyről szóló harmadik éves jelentés (2011) [COM(2012) 250 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A bevándorlásról és a menekültügyről szóló második éves jelentés (2010) [COM(2011) 0291 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A bevándorlásról és a menekültügyről szóló első éves jelentés (2009) [COM(2010) 214 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum végrehajtásának ellenőrzésére irányuló nyomonkövetési módszerről [COM(2009) 266 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 11.09.2014

Top