Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Stockholmi Programra vonatkozó cselekvési terv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A Stockholmi Programra vonatkozó cselekvési terv

Ez a cselekvési terv meghatározza a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítását célzó Stockholmi Programban kijelölt politikai prioritásoknak a 2010–2014 közötti időszakban történő végrehajtására vonatkozó ütemtervét.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2010. április 20.) – A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában – A Stockholmi Program végrehajtásáról szóló cselekvési terv [COM(2010) 171 végleges – A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) által a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségnek a 2010–2014 közötti időszakban történő kialakítását célzó prioritásokat a Stockholmi Program jelölte ki. E cselekvési terv célja az említett prioritások megvalósítása, illetve a jövőbeli kihívásokra való felkészülés európai és globális szinten egyaránt.

A jogok Európája

A cselekvési terv több olyan intézkedést is kilátásba helyez, amelyek célja az alapvető jogok védelmének biztosítása. Ezek megerősítik az adatvédelmi jogszabályokat egy új átfogó jogi keretrendszer révén, valamint beillesztik az adatvédelmet az EU valamennyi szakpolitikájába, a bűnüldözésbe, a bűnmegelőzésbe és a nemzetközi kapcsolatokba. Olyan fellépéseket is tervez, amelyek a hátrányos megkülönböztetés, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a homofóbia összes formája ellen történő küzdelmet szolgálják. Különös figyelmet kap a gyermekek és az olyan kiszolgáltatott csoportok jogainak védelme, mint amilyenek a bűncselekmények és terrorcselekmények áldozatai. Az utóbbiak védelmére a Bizottság átfogó jogi aktust és gyakorlati intézkedéseket terjeszt majd elő, többek között az európai védelmi határozatot. A Bizottság olyan jogalkotási javaslatokat is elkészít, amelyek büntetőeljárásokban az egyének jogait érintik, valamint fogvatartással kapcsolatos fellépéseket is tervez. Továbbá a cselekvési terv kilátásba helyez olyan intézkedéseket, amelyek képessé teszik az európai polgárokat jogaik gyakorlására, különös tekintettel a szabad mozgás jogára, az EU-n kívüli országokban élvezett védelemre és a polgári részvételre.

Az igazság Európája

A jog érvényesülésén alapuló európai térség erősítése érdekében a cselekvési terv a kölcsönös elismerés megvalósításának elősegítését szolgáló intézkedéseket vázol fel. Ezek között szerepelnek a bűnügyi bizonyításfelvételre, bizonyítékgyűjtésre, eltiltásra, valamint pénzügyi szankciókra vonatkozó jogalkotási javaslatok. A Bizottság emellett polgári ügyekkel kapcsolatos új jogszabályok előterjesztését is tervezi, például a házasság felbontására vonatkozóan, valamint felül kívánja vizsgálni a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatokról szóló rendeletet. Annak érdekében, hogy a kölcsönös elismerés elve hatékonyan érvényesülhessen, a Bizottság a kölcsönös bizalom megerősítése érdekében is fel fog lépni. E célból mind a büntetőjog, mind a polgári jog területén közös minimumszabályok kidolgozására irányuló lépéseket fog javasolni. Emellett, annak érdekében, hogy a polgárok jobban élvezni tudják a jog érvényesülésén alapuló európai térség előnyeit, a Bizottság olyan intézkedéseket fog előterjeszteni, amelyek megkönnyítik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, különösen a családi állapotot igazoló dokumentumokról szóló jogszabályok révén, valamint amelyek támogatják a gazdasági tevékenységet, például az ítélet-végrehajtásra vonatkozó jogalkotási javaslatok formájában. Ugyanakkor a Bizottság szándékában áll az is, hogy növelje a polgári jog és a büntetőjog terén az EU nemzetközi jelenlétét, elsősorban az EU-n kívüli országokkal kötendő megállapodások és egyezmények előkészítése által.

A védelmező Európa

Annak érdekében, hogy sikeresebben megvédje polgárait és küzdjön a határokon átnyúló bűnözés ellen, a cselekvési terv belső biztonsági stratégia kidolgozását helyezi kilátásba. A Bizottság célja ezenfelül a meglévő biztonsági eszközök javítása, különösen az információáramlás kezelésére szolgáló eszközöké, valamint a technológiai biztonsági eszközök bevezetésének kezdeményezése, mint amilyen az EU-n kívüli országok elítélt állampolgárainak európai nyilvántartása. A cselekvési terv rendelkezik továbbá a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelmet szolgáló szakpolitikai intézkedések fejlesztéséről, így elsősorban az eredményesebb európai bűnüldözési együttműködésről, amelynek körébe tartozik az Európai Rendőrségi Hivatal, az Eurojust és az Európai határőrizeti ügynökség (Frontex) közötti együttműködés is, illetve a hatékonyabb bűnmegelőzésről is. Annak érdekében, hogy biztosítsa a súlyos bűncselekmények és a szervezett bűnözés elleni védelmet, a cselekvési terv a bűnözés elleni harcot szolgáló konkrét intézkedéseket is tartalmaz, így például a következő területekre vonatkozó jogalkotási javaslatokat:

 • emberkereskedelem;
 • a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia;
 • számítástechnikai bűnözés, valamint hálózat- és információbiztonság;
 • gazdasági bűnözés és korrupció;
 • kábítószerek;
 • terrorizmus.

A Bizottságnak szándékában áll továbbá, hogy megerősítse az EU katasztrófamegelőzési, -felkészültségi és -reagálási képességét mind a természeti, mind az ember okozta katasztrófák vonatkozásában. E célból a cselekvési terv olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek kiegészítik és megerősítik az EU katasztrófavédelmét.

Európa elérhetősége

A Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy továbbfejlessze az EU külső határainak integrált igazgatását. Ezek között említhetők a Frontex, a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex és az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) módosítását célzó jogalkotási javaslatok. A Bizottság javasolni fogja továbbá a határregisztrációs rendszer (EES) és a regisztráltutas-program (RTP) létrehozatalát, és a vízumok liberalizációját, melynek érdekében vízumkönnyítési megállapodásokról szóló tárgyalásokat folytat az EU-n kívüli országokkal, valamint útnak indítja a vízuminformációs rendszert (VIS).

A szolidaritás Európája

A Bizottság dinamikus és átfogó bevándorlási politikát szándékozik folytatni, amely a következő célokra irányuló lépéseket tartalmaz:

 • az EU migrációval kapcsolatos általános megközelítésének továbbfejlesztése az EU-n kívüli országokkal történő együttműködés bővítése érdekében;
 • a migráció támogatása az EU-tagállamok munkaerő-piaci szükségleteinek kielégítése érdekében;
 • a bevándorlók integrációjának és jogainak előmozdítása;
 • az illegális bevándorlás elleni küzdelem visszafogadási megállapodások és a visszatérési politika révén;
 • a kísérő nélküli kiskorúak helyzetének figyelembevétele.

A Bizottság továbbá közös menekültügyi politika folytatását is célul tűzte ki, amely arra törekszik, hogy a menedékkérők védelmét szolgáló közös térséget hozzon létre a feladatoknak az EU-tagállamok közötti felosztásán keresztül. A cselekvési terv a külügyi dimenzió megerősítéséről is gondoskodik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosával folytatott együttműködés és az uniós áttelepítési program fejlesztése, valamint új regionális védelmi programok révén.

Európa a globalizált világban

A cselekvési terv emlékeztet arra, hogy kölcsönös kapcsolat van a szabadságot, a biztonságot és a jog érvényesülését érintő szakpolitikák belső és külső dimenziója között. Ennélfogva olyan lépéseket tervez, amelyek megerősítik a külső dimenziót; ezek mindenekelőtt az uniós tagállamok közötti együttműködés és információcsere javítására irányulnak. Ezenkívül a Bizottság célja, hogy figyelembe vegye a külső dimenziót az EU-n kívüli országokkal ápolt kapcsolatok terén, többek között számos megállapodásban és partnerségi konstrukcióban. A cselekvési terv alapján az EU továbbra is támogatja az Európa Tanács emberkereskedelem elleni, adatvédelmi, gyermekvédelmi, számítástechnikai bűnözéssel és korrupcióval szembeni egyezményeinek végrehajtását, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciát.

Az előttünk álló út

Annak érdekében, hogy a Stockholmi Programba foglalt politikai prioritásokat konkrét fellépésekre és eredményekre fordítsa le, a cselekvési terv az alábbi célokra irányuló intézkedéseket tartalmaz:

 • a szabadságot, a biztonságot és a jog érvényesülését érintő szakpolitikák és mechanizmusok értékelése;
 • jogi és biztonsági szakemberek, valamint igazságügyi és bűnüldöző hatóságok képzése;
 • figyelemfelhívó tevékenységek;
 • párbeszéd a civil társadalommal;
 • új finanszírozási programok.

Utolsó frissítés: 28.05.2010

Top