Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai bűnmegelőzési együttműködés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai bűnmegelőzési együttműködés

A Tanács 2009/902/IB, az Európai Bűnmegelőzési Hálózatot (EUCPN) létrehozó határozata

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/902/IB határozata (2009. november 30.) az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

A bűnmegelőzési politikát az Európai Unióban (az EU-ban) fokozza nemzeti és helyi szintű hatóságok, valamint más szakértők és gyakorló szakemberek közötti együttműködés.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Létrehozza az Európai Bűnmegelőzési Hálózatot (EUCPN), hogy segítse a bűnmegelőzési intézkedések kialakítását az EU-ban. A hálózat biztosítja az uniós országok közötti együttműködés kereteit, és támogatja a bűnmegelőzési tevékenységeket nemzeti és helyi szinten.

FŐBB PONTOK

Az EUCPN feladata:

az érintettek közötti együttműködés, kapcsolattartás és információcsere javítása;

a bűnmegelőzési információk összegyűjtése, értékelése és megosztása;

konferenciák és tevékenységek szervezése a bűnmegelőzés kidolgozása és a bűnmegelőzési munka eredményeinek megosztása érdekében;

szakértelem biztosítása az európai intézmények (a Tanács és a Bizottság) számára;

évenkénti jelentéstétel a munkájáról a Tanácsnak;

olyan munkaprogram kidolgozása és végrehajtása, amely a bűnözésből eredő releváns fenyegetésekkel foglalkozik.

Az EUCPN egy többéves stratégia (2010-2015) részét képező, éves munkaprogramon keresztül valósítja meg céljait.

A hálózatot a következők alkotják:

a tanács , amely az átfogó vezetésért felelős;

a titkárság , amely adminisztratív támogatást nyújt a tanácsnak;

a kapcsolattartási pontok támogatják az információcserét és a szakértelem átadását a nemzeti képviselők között.

Tevékenységek

Az EUCPN egy sor tevékenységet végez, köztük a következőket:

a bevált gyakorlatok előmozdítása a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kezdeményezések és projektek uniós szintű - az erőszakos bűncselekmények megelőzésétől a számítógépes bűncselekmények megelőzéséig terjedő - példáit tartalmazó adatbázison keresztül;

a Legjobb Gyakorlatok Konferenciájának megszervezése, amely az uniós országok bűnmegelőzésre, valamint a biztonságra és a védelemre vonatkozó tapasztalatainak és legjobb gyakorlatainak megosztására és továbbadására irányuló éves szintű esemény a politikai döntéshozók, a gyakorlati szakemberek és a kutatók részére;

a legjobb európai bűnmegelőzési projektnek járó Európai Bűnmegelőzési Díj bemutatása. A díj minden olyan projekt, kezdeményezés vagy intézkedéscsomag felé nyitva áll, amelynek célja a bűnözés és a bűnözéstől való félelem csökkentése a megadott témában;

kutatáson alapuló megállapítások és tevékenységek összegyűjtése és előmozdítása a bűnmegelőzés érdekében. A bűnmegelőzés különleges szempontjain alapuló „eszköztárak” célja a helyi gyakorlati szakemberek és döntéshozók tájékoztatása, támogatása és ösztönzése tényleges tudással, egy könnyen olvasható dokumentum formájában;

az EUCPN weboldalán található, online könyvtári keresőn keresztül elérhető, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tanulmányokból, cikkekből és egyéb dokumentumokból álló archívum létrehozása és megőrzése.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2009. november 30.

További információért lásd az Európai Bűnmegelőzési Hálózat honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/902/IB határozat

2009.11.30.

-

HL L 321., 2009.12.8., 44-46. o.

Utolsó frissítés: 13.08.2015

Top