Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tárgyalás előtti felügyelet – kölcsönös elismerés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tárgyalás előtti felügyelet – kölcsönös elismerés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/829/IB határozat – tárgyalás előtti felügyelet (a letartóztatás alternatívájaként)

ÖSSZEFOGLALÓ

MIRŐL SZÓL EZ A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat alapján a más uniós országban tárgyalásra váró uniós polgárok a tárgyalás kezdetéig hazatérhetnek.

Felügyeletükről saját országuk gondoskodik szabadságelvonással nem járó (börtönön kívüli) intézkedések alkalmazásával. Például arra kérik őket, hogy minden nap jelentkezzenek valamely rendőrőrsön.

Ennek révén elkerülhető a tárgyalás előtti hosszan elhúzódó külföldi fogva tartás.

FŐBB PONTOK

Amennyiben a gyanúsított vállalja, hogy hazatér, a tárgyalás szerinti ország határozatot hoz a felügyelet típusáról*.

A tárgyalás szerinti ország megküldi a határozatot - egy tanúsítvánnyal együtt - a gyanúsított személy származási országának.

A származási országnak húsz munkanap áll rendelkezésére, hogy a határozatot elismerje.

Előfordul, hogy az országok nem ismerik el a határozatot, ha:

a bűncselekmény nemzeti jogszabályaik alapján nem minősül bűncselekménynek

az elismerés megtagadásának vannak indokai (például a mellékelt tanúsítvány hiányos).

Egyes bűncselekmények esetében az országok kötelesek elismerni a határozatokat. Ezek többek között a következők:

terrorizmus;

emberkereskedelem;

bűnszervezetben való részvétel.

Ha a gyanúsított személy nem jelenik meg a tárgyaláson, a származás szerinti ország „átadhatja” őt. Ez azt jelenti, hogy európai elfogatóparanccsal a másik uniós országba való visszatérésre kényszerítik.

2014 óta az Egyesült Királyság is része ennek a rendszernek.

MIKOR LÉPETT HATÁLYBA A HATÁROZAT?

2012. december 1.

HÁTTÉR

A tárgyalás előtti intézkedések kölcsönös elismerése

KULCSFOGALMAK

*A felügyeleti intézkedések a következőket írhatják elő az érintett személy számára:

meghatározott helyszínen maradás;

az ország elhagyásának tilalma;

vezetés tilalma;

ha költözésre kerül sor, arról tájékoztatni kell a hatóságokat;

megadott időpontokban jelentkezni kell a kijelölt hatóságnál (pl. a rendőrségen);

bizonyos helyek meglátogatásának/az ott élésnek a tilalma;

meghatározott emberekkel való kapcsolatfelvétel tilalma.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/829/IB kerethatározata (2009. október 23.) a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/829/IB kerethatározat

2009.12.1.

2012.12.1.

HL L 294., 2009.11.11., 20-40. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletek, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók, valamint az előzetes letartóztatás alternatíváját jelentő felügyeleti intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 2008/909/IB, 2008/947/IB és 2009/829/IB kerethatározatok tagállami végrehajtásáról (COM(2014) 57 final, 2014. február 5.)

A Bizottság 2014/858/EU határozata (2014. december 1.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről (HL L 345., 2014.12.1., 6-9. o.)

utolsó frissítés 28.09.2015

Top