Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-n kívüli országok állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-n kívüli országok állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség

Ez a rendelet felsorolja azokat a nem európai uniós (EU-s) országokat, amelyeknek állampolgárai vízumkötelesek, illetve ezen kötelezettség alól mentesülnek az EU külső határának átlépésekor.

JOGI AKTUS

A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az 539/2001/EK rendelet határozza meg az EU területére rövid időtartamú tartózkodás céljára belépő, nem európai uniós állampolgárokra vonatkozó vízum követelményeket és vízummentességeket. Rendelkezik ezenkívül a kivételekről, amelyeket a tagállamok biztosíthatnak a vízumkötelezettség vagy vízummentesség alól bizonyos kategóriába tartozó személyek részére.

POZITÍV ÉS NEGATÍV LISTÁK

A rendelet közös listát tartalmaz azon országokról, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség hatálya alá esnek egy EU-tagállam külső határainak átlépésekor (I. melléklet vagy negatív lista), továbbá tartalmazza azon országok listáját is, amelyek állampolgárai mentességet élveznek a vízumkötelezettség alól (II. melléklet vagy pozitív lista).

Ezeket a listákat rendszeresen frissítik az 539/2001/EK rendelet egymást követő módosításaival.

A módosításokról szóló határozatokat a nem EU-s országok esetenkénti mérlegelése alapján hozzák, amelyekre olyan kritériumok vonatkoznak, mint például az illegális bevándorlás, közrend és közbiztonság, gazdasági előny (idegenforgalom és külkereskedelem), külkapcsolatok - beleértve az emberi jogi és alapvető szabadságjogi megfontolásokat -, valamint a regionális koherencia és a viszonosság vonatkozásai. A határozatok néha az érintett országokkal folytatott, sikeres vízumliberalizációs párbeszédek eredményeként születnek meg.

RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUM

A schengeni térséghez tartozó bármely ország által kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító vízum általában arra jogosítja fel annak birtokosát, hogy a schengeni térséghez tartozó 26 ország területén bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodjon.

Az említett időtartamot meghaladó tartózkodásra szóló vízumok továbbra is a nemzeti eljárások hatáskörébe tartoznak.

Ezenfelül a rendelet kimondja, hogy mentesülnek a vízumkötelezettség alól azon személyek, akik:

  • kishatárforgalmi engedéllyel rendelkező, nem EU-s állampolgárok;
  • valamely tagállamban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező és iskoláikkal iskolai kiránduláson részt vevő, nem- EU-s diákok;
  • olyan menekültként elismert és hontalan személyek, akiknek abban az EU-tagállamban állították ki az úti okmányaikat, ahol tartózkodnak.

KIVÉTELEK A VÍZUMKÖTELEZETTSÉG ALÓL

A tagállamok a vízumkötelezettség és a vízummentesség alól mentességet biztosíthatnak bizonyos kategóriába tartozó személyeknek, mint például diplomata-, szolgálati, hivatali vagy különleges útlevelek birtokosai, polgári légiközlekedési és tengerhajózási személyzet tagjai, illetve segély- vagy mentő légijáratok hajózó személyzete és kisegítői.

A kivételek egyéb eseteit a rendelet részletezi.

VISZONOSSÁGI MECHANIZMUS

A mechanizmus akkor indul be, ha egy, a pozitív listán szereplő, nem EU-s ország vízumkötelezettséget vezet be egy (vagy több) tagállam állampolgáraira vonatkozóan. Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a Tanácsot, és külön eljárás indul, melyben figyelemmel vannak a vízummentes utazás visszaállítására. Amennyiben az adott ország a nem viszonos helyzet fennállásáról szóló értesítés közzétételét követő 6 hónap múlva is fenntartja ezeket a követelményeket, a Bizottság javasolhatja, hogy viszonossági intézkedésként ideiglenesen állítsák vissza a vízumkötelezettséget az adott nem EU-s ország bizonyos kategóriákba eső állampolgáraira vonatkozóan. Ez a speciális viszonossági mechanizmus az EU egészére vonatkozik. Tehát amennyiben az adott nem EU-s ország vízumkötelezettséget ír elő egy EU-tagállam állampolgárai esetében, valamennyi tagállam együttes uniós válaszára számíthat.

FELFÜGGESZTÉSI MECHANIZMUS

Egy másik mechanizmus lehetővé teszi, hogy szigorú feltételekkel és a Bizottság alapos értékelését követően ideiglenesen visszaállítsák a vízumkötelezettséget a nem EU-s országok állampolgárai esetében, ha a pozitív listán szereplő, nem EU-s ország állampolgárai visszaélnek a vízummentességi rendszerrel, aminek következményeként jelentősen és hirtelen megnő a következők száma:

  • menedékjog iránti megalapozatlan kérelmek;
  • illegális bevándorlók; vagy
  • elutasított visszafogadási kérelmek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

539/2001/EK rendelet

2001.4.10.

-

HL L 81., 2001.3.21.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2414/2001/EK rendelet

2002.1.1.

-

HL L 327., 2001.12.12.

453/2003/EK tanácsi rendelet

2003.4.2.

-

HL L 69., 2003.3.13.

A csatlakozási feltételekről szóló jogi aktus

2004.5.1.

-

HL L 236., 2003.9.23.

851/2005/EK tanácsi rendelet

2005.6.25.

-

HL L 141., 2005.6.4.

1791/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.1.

-

HL L 363., 2006.12.20.

1932/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.19.

-

HL L 405., 2006.12.30.

1244/2009/EK tanácsi rendelet

2009.12.19.

-

HL L 336., 2009.12.18.

1211/2010/EU rendelet

2011.1.11.

-

HL L 339., 2010.12.22.

517/2013/EU rendelet

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10.

610/2013/EU rendelet

2013.7.19.

-

HL L 182., 2013.6.29.

1289/2013/EU rendelet

2014.1.9.

-

HL L 347., 2013.12.20.

259/2014/EU rendelet

2014.4.28.

-

HL L 105., 2014.4.8.

509/2014/EU rendelet

2014.6.9.

-

HL L 149., 2014.5.20.

Az 539/2001/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 12.08.2014

Top