Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A bűnüldözési együttműködés európai uniós ügynöksége – az Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A bűnüldözési együttműködés európai uniós ügynöksége – az Europol

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A rendelet létrehozza az Europolt az uniós országok közötti bűnüldözési együttműködés európai uniós ügynökségeként.

FŐBB PONTOK

 • Az Europol székhelye a hollandiai Hágában található.
 • Felelőssége alá tartoznak azok az esetek, amikor az uniós országok súlyos határokon átnyúló bűncselekmények, terrorizmus vagy egyéb típusú, uniós érdekeket sértő bűncselekmény kezelésében szorulnak támogatásra.
 • Az Europol fő feladatai a következők:
  • információ összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje;
  • az uniós országok értesítése az őket érintő bűncselekmények között feltárt bármely összefüggésről;
  • az uniós országok nyomozásban való segítése és bűnüldözési operatív információk és elemzési támogatás nyújtása számukra;
  • a nyomozások és műveletek összehangolása, szervezése és végrehajtása az uniós országok bűnüldöző hatóságai fellépéseinek támogatása vagy megerősítése céljából;
  • egyedi esetekben az uniós országok felkérése nyomozások kezdeményezésére, lefolytatására vagy koordinálására, valamint javaslattétel közös nyomozócsoportok létrehozására;
  • az uniós országok támogatása az internet felhasználásával elkövetett vagy általa elősegített bűncselekmények megelőzésében és leküzdésében;
  • fenyegetésértékelések és egyéb jelentések elkészítése.
 • Ezen túlmenően a 2005/511/IB tanácsi határozat alapján az euróhamisítás elleni küzdelem központi hivatalaként is működik.
 • Azokban az ügyekben, amelyekben az Europol felelősséggel rendelkezik, az Europol személyzete részt vehet a közös nyomozócsoportokban. A személyzet azonban kizárólag támogatói funkciót tölthet be, kényszerintézkedésben nem vehet részt.
 • Az Europol és valamely uniós ország illetékes hatósága közötti kapcsolatért az erre kijelölt nemzeti egységek felelnek. Az uniós országok azonban a szóban forgó uniós ország által meghatározott feltételek szerint közvetlen kapcsolatot is engedélyezhetnek nemzeti hatóságaikkal.
 • Az Europol feladatai elvégzése céljából feldolgozhat információkat és bűnüldözési operatív információkat, ideértve a személyes adatokat is. E célból hozták létre az Europol Információs Rendszert és az elemzési munkafájlokat. A nemzeti egységek, az összekötő tisztviselők és az Europol személyzete közvetlenül bevihet és lekérdezhet adatokat a rendszerből. Az uniós országok kijelölt illetékes hatóságai a rendszert pusztán keresésre használhatják, hogy meggyőződjenek arról, hogy a kért adatok rendelkezésre állnak.
 • Az Europol feladatai ellátása során együttműködhet egyéb uniós szervekkel, különösen az Eurojusttal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF).
 • Az Europol továbbá EU-n kívüli országokkal és szervezetekkel – többek között a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetével (Interpol) – is együttműködhet.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

 • A határozat 2010. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • Az Europolt eredetileg az 1995. évi Europol-egyezmény alapján hozták létre, amelynek helyébe a 2009/371/IB tanácsi határozat lépett. E határozatot 2017. május 1-jétől pedig az (EU) 2016/794, Europol-rendelet helyezi hatályon kívül és váltja fel. Az Europol-rendelet összehangolja az Europolt a Lisszaboni Szerződés követelményeivel, valamint növeli elszámoltathatóságát, mivel többek között rendelkezik az Europol tevékenységeinek az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek általi ellenőrzéséről.
 • A rendelet ezen túlmenően az információcsere csomópontjává teszi az Europolt a bűnüldöző hatóságok számára EU-szerte, miközben még erőteljesebb adatvédelmi garanciákat biztosít. Az új adatfeldolgozási szabályok lehetővé teszik az Europol számára a tendenciák és minták gyors azonosítását valamennyi bűnügyi területen, és a bűnüldözési operatív információkra vonatkozó átfogóbb és relevánsabb jelentések elkészítését az uniós országok bűnüldöző hatóságainak támogatása céljából.
 • További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2009/371/IB határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37–66. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53–114. o.)

utolsó frissítés 14.11.2016

Top