Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzése és rendezése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzése és rendezése

E kerethatározat célja, hogy javítsa az igazságügyi együttműködést az Európai Unió (EU) országai között azért, hogy megelőzzék az olyan helyzeteket, amikor ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekmények miatt különböző tagállamokban párhuzamos büntetőeljárások vannak folyamatban. Potenciálisan növeli a büntetőeljárások hatékonyságát a határokon átnyúló ügyekben az eljárásokban illetékes hatóságok ideje, valamint emberi és pénzügyi erőforrásainak terén elérhető megtakarítások révén.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/948/IB kerethatározata (2009. november 30.) a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

E kerethatározat célja, hogy javítsa az igazságügyi együttműködést az Európai Unió (EU) országai között azért, hogy megelőzzék az olyan helyzeteket, amikor ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekmények miatt különböző tagállamokban párhuzamos büntetőeljárások vannak folyamatban. Potenciálisan növeli a büntetőeljárások hatékonyságát a határokon átnyúló ügyekben az eljárásokban illetékes hatóságok ideje, valamint emberi és pénzügyi erőforrásainak terén elérhető megtakarítások révén.

Rögzíti az eljárást, amelynek alapján a nemzeti hatóságok felveszik a kapcsolatot egymással, amennyiben ésszerű okok alapján feltételezik, hogy egy másik uniós országban párhuzamos eljárás van folyamatban, valamint egy olyan keretet hoz létre, amelyben ezen hatóságok közvetlen konzultációba kezdhetnek, amikor ilyen párhuzamos eljárások vannak folyamatban, hogy elkerülhessék az ezekből származó hátrányos következményeket.

Információcsere

Ha egy uniós ország illetékes hatósága ésszerű okok alapján feltételezi, hogy egy másik uniós országban párhuzamosan eljárás folyik, kapcsolatba lép e másik ország illetékes hatóságával, hogy meggyőződjön róla, valóban folyamatban vannak-e ilyen párhuzamos eljárások. A megkeresett hatóság indokolatlan késedelem nélkül vagy a megkereső hatóság által megjelölt határidőn belül válaszol a megkeresésre.

A megkereső hatóság a kérelem továbbításakor legalább az alábbi információkat közli:

  • az illetékes hatóság elérhetősége;
  • az adott büntetőeljárások tárgyát képező cselekmények és körülmények leírása;
  • a gyanúsított vagy vádlott, valamint adott esetben a sértettek személyazonosító adatai;
  • a büntetőeljárások állása;
  • adott esetben a gyanúsított vagy vádlott előzetes letartóztatására vagy őrizetbe vételére vonatkozó információk.

A válaszban a megkeresett hatóság jelzi, hogy országában folyik vagy folyt-e büntetőeljárás a megkereső hatóság országában folyamatban levő büntetőeljárások tárgyát képező cselekmények vagy azok egy része miatt, és a büntetőeljárásban ugyanazon személyek érintettek-e. Ha igen, a megkeresett hatóság szintén megadja elérhetőségeit, valamint ezen eljárások állását, vagy ha jogerős határozatot hoztak, ezen jogerős határozat típusát.

Közvetlen konzultáció

Ha párhuzamos eljárások vannak folyamatban, az illetékes hatóságok közvetlen konzultációt kezdenek egymással annak érdekében, hogy olyan megoldást találjanak, melynek célja a párhuzamos eljárások hátrányos következményeinek elkerülése. Ez az eljárások egy uniós országba való összevonását eredményezheti.

Amikor az illetékes hatóságok közvetlen konzultációt kezdenek egymással, az ügy valamennyi elemét és jellemzőjét, továbbá az általuk lényegesnek ítélt valamennyi tényezőt figyelembe veszik. Ha nem találnak megoldást, az ügyet az Eurojust elé utalják, feltéve, hogy az hatáskörrel rendelkezik az ügyben.

Végrehajtás

2014-ben az Európai Bizottság jelentést adott ki arról, hogy miként hajtották végre az uniós országok a 2009/948/IB kerethatározatot. Ezen jelentés kiadásának időpontjában még csak 15 uniós ország ültette át nemzeti jogába a kerethatározatot.

A Bizottságot aggasztja, hogy számos uniós ország még nem hajtotta végre a kerethatározatot, mert ez megfosztja őket egy fontos eszköztől, melynek révén feloldhatók a joghatósági összeütközések. Ezért sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy tegyenek gyors intézkedéseket a kerethatározat teljes végrehajtása érdekében.

További információkért lásd az Európai Bizottság igazságügyi együttműködésről szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/948/IB kerethatározat

2009.12.15.

2012.6.15.

HL L 328., 2009.12.15., 42-47. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/948/IB kerethatározat tagállami végrehajtásáról (COM(2014) 313 final, 2014.6.2.).

utolsó frissítés 10.12.2014

Top