Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Igazságügyi Hálózat - a bűnözés elleni küzdelemre irányuló együttműködés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Igazságügyi Hálózat - a bűnözés elleni küzdelemre irányuló együttműködés

Ez a határozat az Európai Igazságügyi Hálózat működésének folytatásáról rendelkezik, továbbá hatályon kívül helyezi a hálózatot létrehozó 98/428/IB együttes fellépést.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/976/IB határozata (2008. december 16.) az Európai Igazságügyi Hálózatról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat az Európai Igazságügyi Hálózat működésének folytatásáról rendelkezik, továbbá hatályon kívül helyezi a hálózatot létrehozó 98/428/IB együttes fellépést.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Ez a határozat kibővíti az Európai Igazságügyi Hálózat (EIH) feladatkörét, létrehozza a távközlési eszközt (azaz a biztonságos kommunikációs csatornát), valamint egyértelműsíti a hálózat és az Eurojust* közötti kapcsolatot.

FŐBB PONTOK

Az EIH összetétele

Az EIH valamennyi európai uniós (EU-s) ország egy vagy több kapcsolattartójából áll. Minden uniós ország kinevez egy nemzeti levelezőt és egy, az új távközlési csatornával foglalkozó eszközfelelőst.

A kapcsolattartók a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben dolgoznak, és nyelvtudással kell rendelkezniük, hogy megfelelően kommunikálhassanak partnereikkel. Bármely már kinevezett összekötő tisztviselőt össze kell kapcsolni az Európai Igazságügyi Hálózattal. Az Európai Bizottság is képviselve van, az EIH igazgatásáért pedig a titkárság felel.

Feladatai

Az EIH a kapcsolattartók közötti kommunikáció elősegítése céljából működik, megszervezi az üléseket és háttér-információkat nyújt.

A kapcsolattartók elősegítik az uniós országok közötti igazságügyi együttműködést, különösen a súlyos bűncselekmények leküzdésére irányuló fellépések tekintetében, valamint lehetővé teszik a másik uniós országok kapcsolattartóival és azok igazságügyi hatóságaival való kommunikációt és információcserét.

Ezen túlmenően a kapcsolattartók előmozdítják a képzéseket, illetve részt vesznek azok szervezésében - adott esetben - az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal együttműködésben.

Teljes körű EIH-ülést, amelyre minden ország legalább három kapcsolattartóját meghívják, évente háromszor tartanak; a teljes körű EIH-ülés voltaképp az igazságügyi együttműködés - különösen az uniós jogszabályokkal kapcsolatban felmerülő - kérdéseinek megvitatását szolgáló fórum. Ezen viták képezik a nemzetközi igazságügyi együttműködés terén megvalósuló lehetséges jogszabályok és fejlesztések alapját. A nemzeti levelezők és az eszközfelelősök évente legalább egyszer üléseznek eseti alapon.

Titkárság

A titkárság naprakész információkat nyújt a kapcsolattartóknak a nemzeti igazságügyi és eljárási rendszerekkel kapcsolatban, valamint biztosítja a vonatkozó jogi szövegek weboldalon keresztüli hozzáférhetőségét. Létrehozza emellett a biztonságos távközlési csatornát az adatok és az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresések továbbítása céljából.

A titkárságot az Eurojust költségvetéséből finanszírozzák, amely az Európai Igazságügyi Hálózattal privilegizált - konzultáción és információcserén alapuló - kapcsolatot fenntartó, kiegészítő jellegű szervezet.

Elszámoltathatóság

Az EIH kétévente jelentést tesz tevékenységeiről az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság felé, a Tanács pedig négyévente működési értékelést készít az EIH tevékenységéről az EIH és a Bizottság által készített közös jelentés alapján.

HÁTTÉR

A büntetőügyekben hozott igazságügyi határozatok kölcsönös elismerésének elvét fokozatosan valósítják meg, egyre növelve az igazságügyi hatóságok közötti közvetlen kapcsolatot. E változásoknak és az EU 2004-es, illetve 2007-es bővítésének betudhatóan az EIH szerepe mind jelentősebbé válik.

További információkért lásd az Európai Igazságügyi Hálózat honlapját.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2008. december 24-től.

KULCSFOGALMAK

* Eurojust: az EU igazságügyi együttműködési egysége.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/976/IB határozat

2008.12.24.

-

HL L 348., 2008.12.24., 130-134. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás az Európai Unió igazságügy-minisztériumai közötti jogalkotási együttműködési hálózat létrehozásáról (Hivatalos Lap C 326., 2008.12.20., 1-2. o.).

Utolsó frissítés: 12.06.2015

Top