Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) való átállás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) való átállás

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (a továbbiakban: SIS II) 2013-ban felváltotta a Schengeni Információs Rendszert (a továbbiakban: SIS 1+). A SIS II a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség átfogó információs rendszere. Bizonyos kategóriába tartozó személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket tartalmaz, valamint a belső határellenőrzés nélküli térségen (a schengeni térségen) belüli magas szintű biztonság fenntartásának kulcsfontosságú tényezője.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008. október 24-i 1104/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (Lásd a módosító jogszabály(oka)t).

A Tanács 2008. október 24-i 2008/839/IB határozata a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (Lásd a módosító jogszabály(oka)t).

E jogi aktusok (a módosító jogi aktusokkal együtt) hatályukat vesztették.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Schengeni Információs Rendszert eredetileg a kormányközi keretben kidolgozott schengeni rendelkezések alapján hozták létre. Az Amszterdami Szerződést követően az Európai Unió keretrendszerébe integrálták. A rendszer a súlyos bűncselekményekben esetlegesen részt vevő vagy az EU-ba történő belépésre vagy az ott-tartózkodásra esetlegesen nem jogosult személyekre vonatkozó információkat tartalmazza. Ezen túlmenően eltűnt személyekre - különösen gyermekekre - vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, valamint az esetlegesen lopott, jogellenesen használt vagy elveszett gépjárművekre, lőfegyverekre, bankjegyekre és személyazonosító okmányokra vonatkozó információkat is tartalmaz.

A gyors technológiai változásnak és az EU földrajzi szempontból történő bővülésének betudhatóan azonban szükségszerűvé vált az első generációs rendszer felváltása.

A SIS 1+-TÓL A SIS II-IG

A SIS naprakésszé tett verziója, a SIS 1+ a schengeni térség új uniós országokkal történő bővülését volt hivatott szolgálni. További fejlesztésekre volt szükség azonban ahhoz, hogy az eredeti rendszert egy további funkciókat nyújtó, naprakészebb rendszerként váltsa fel.

A SIS II többek között lehetővé teszi a biometrikus azonosító és az új típusú figyelmeztető jelzések alkalmazását, valamint az eltérő figyelmeztető jelzések (mint például valamely személyre és gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzések) összekapcsolásának lehetőségét.

E korszerű - a maga nemében a világon a legnagyobb - IT-rendszer-fejlesztés a magas szintű teljesítmény és biztonság biztosítása érdekében, a változó jogi, műszaki és politikai környezetnek betudhatóan hosszabb időkeretet, valamint szigorú tesztelési folyamatot igényelt.

AZ EGYIK RENDSZERRŐL A MÁSIK RENDSZERRE TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁS

A SIS 1+ rendszerről a SIS II rendszerre való átállás a következő műszaki lépésekből állt:

  • a SIS II feltöltése SIS 1+ adatokkal konverteren keresztül;
  • a nemzeti alkalmazások átállása a SIS 1+ rendszerről a SIS II rendszerre; valamint
  • a monitoring időszak, amely a rendszer megbízhatóságának biztosítására szolgált a két rendszer párhuzamos és konverteren keresztül összehangolt működése közben.

Tesztelési szakasz:

A SIS II teljes körű működőképessége érdekében az aktiválását megelőző hosszú előkészítési szakasz során elvégzendő számos tesztet irányoztak elő. A leglényegesebb, úgynevezett átfogó teszt során a SIS II valamennyi fő alkotóelemét tesztelték. A teszt sikere képezte a SIS II életbe léptetésének mind műszaki, mind jogi előfeltételét.

2013-ban a SIS II alkalmazását célzó valamennyi tagállam sikeresen befejezte a tesztelési szakaszt. Ez tette lehetővé az első generációs rendszerről a SIS II-re történő végleges átállást 2013. április 9-én. 2013. május 9. óta a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) felelős a SIS II központi rendszerének napi működtetéséért.

További információk a következő linken találhatók:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1104/2008/EK rendelet

2008.11.11.

-

HL L 299., 2008.11.8., 1-8. o.

2008/839/IB határozat

2008.11.11.

-

HL L 299., 2008.11.8., 43-49. o.

Az 1104/2008/EK rendeletet módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

541/2010/EU rendelet

2010.6.25.

-

HL L 155., 2010.6.22., 19-22. o.

1273/2012/EU rendelet

2012.12.30.

-

HL L 359., 2012.12.29., 32-44. o.

A 2008/839/IB határozatot módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

542/2010/EU rendelet

2010.6.25.

-

HL L 155., 2010.6.22., 23-26. o.

1272/2012/EU rendelet

2012.12.30.

-

HL L 359., 2012.12.29., 21-31. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1986/2006/EK rendelete a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (HL L 381., 2006.12.28.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28.)

A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Zárójelentés a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) fejlesztéséről (2013. január - 2013. május) (COM(2013) 777 final, 2013.12.2. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Utolsó frissítés: 03.10.2014

Top