Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése

Ez a közlemény – amely a Bizottság által 2008. június 17-én előterjesztett közös európai bevándorláspolitikáról szóló közleményt követi – a 2008. októberében ugyancsak elfogadott Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum egyik első építőelemét képezi. A közlemény az Európai Unió és a harmadik országok közötti fokozott koordinációra és a szinergiahatások elérésére szólít fel annak érdekében, hogy a migrációval kapcsolatos általános megközelítés gyakorlati alkalmazásában jobb hatékonyságot és koherenciát érjünk el.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008.10.08) – A migrációval kapcsolatos általános megközelítés megerősítése: az összehangolás, a koherencia és a szinergiahatások fokozása [COM(2008) 359 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény a migrációval kapcsolatos általános megközelítés megvalósításáról ad jelentést, bemutatva annak jövőbeli lehetőségeit és javaslatokat téve a koordináció, koherencia és a szinergiák javítására. Az általános megközelítés tematikai fejlesztése és földrajzi aspektusai egyaránt a középpontban állnak.

Legális gazdasági migráció

A harmadik országokkal való együttműködés kiterjesztendő az Európai Unió (EU) munkaerő-szükségleteinek kezelésére is. A potenciális migránsokat következésképpen tájékoztatni kell az EU területére való belépés jogszerű lehetőségeiről és a szabálytalan bevándorlási lehetőségekkel járó kockázatokról. Ebből a célból egy migrációs portál kerül majd létrehozásra, valamint célzott tájékoztató kampányokra kerül majd sor. Alapvető fontosságú az is, hogy a migráns munkavállalók rugalmasan léphessenek az EU területére, és hogy elősegítsék a kutatási és üzleti célú mobilitást. Ebből a célból az EU-nak és tagállamainak a következők fejlesztésére kell törekednie:

 • a mobilitási partnerségek első sorozatának megvalósítása stratégiai együttműködési tevékenységek céljára;
 • a migrációval kapcsolatos tájékoztatást és igazgatási szolgáltatásokat nyújtó központok;
 • az álláskeresőket az üres álláshelyekkel összekapcsoló eszközök;
 • a legjobb gyakorlatok cseréje az érdekelt felek között;
 • körkörös migráció ösztönzése jogi és gyakorlati intézkedések révén;
 • a vízumigényeket kezelő közös központok.

Az illegális migráció elleni küzdelem

Az EU a szabálytalan bevándorlás visszaszorítása érdekében támogatást nyújt harmadik országoknak határigazgatással kapcsolatos kérdésekben. A Tanács felszólította a Bizottságot, hogy vegyék fontolóra a FRONTEX szerepének kiszélesítését ebből a célból. Az embercsempészet és az emberkereskedelem elleni küzdelemhez is támogatást nyújt, nevezetesen nemzetközi jogi aktusok, nemzeti emberkereskedelem-ellenes cselekvési tervek, valamint tökéletesített jogi szabályozás útján. Szintén hangsúlyt kap a partnerországokkal folytatott párbeszéd és együttműködés ezen kérdésekben. A Bizottság erre vonatkozóan a következőket tervezi támogatni:

 • információk gyűjtése az EU-ba vezető migrációs útvonalakban bekövetkezett változásokra vonatkozóan;
 • a migráció kezelésének fejlesztése kulcsfontosságú harmadik országokban;
 • integrált nemzeti határigazgatási stratégiáik elfogadása és végrehajtása harmadik országokban;
 • határőrizeti infrastruktúra létrehozása az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) égisze alatt, a harmadik országokkal megerősített együttműködésen keresztül;
 • az ouagadougou-i cselekvési terv végrehajtása, valamint az emberkereskedelem elleni stratégiák kialakítása regionális szervezetek által.

Migráció és fejlesztés

A migrációval és fejlesztéssel kapcsolatos erőfeszítéseket javítani és erősíteni szükséges. Ehhez alkalmazni kell a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzusban rögzített elveket, különös tekintettel a migráció kiváltó okainak kezelésére. Alapvető fontosságú az is, hogy a migrációs politikát összekapcsolják más szakpolitikai területekkel. A Bizottság ezért a következőket tervezi javítani:

 • pénzátutalási rendszerek;
 • migráns csoportok és diaszpóra szervezetek részvétele az EU politikájának kialakításában;
 • A politikák fejlesztési célú koherenciájának dimenziója, különösen az agyelszívás jelenségével kapcsolatosan;
 • az oktatás és a szakképzés minősége és mindenki számára való elérhetősége, valamint a foglalkoztatási lehetőségek és körülmények a magas kivándorlási mutatókkal rendelkező régiókban;
 • a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus alkalmazása a foglalkoztatással, kormányzással és demográfiai fejleményekkel kapcsolatos kérdésekre;
 • az éghajlatváltozás és a migráció közötti kapcsolatnak, valamint jelenlegi és jövőbeli hatásainak megértése.

Migrációs útvonalak

A déli migrációs útvonalakra vonatkozóan nagyobb fokú koherencia szükséges mind a politikák megalkotásának, mind azok végrehajtásának szintjén. A Bizottság ebből a célból ösztönözni kívánja az afrikai országok közötti együttműködést, valamint egy afrikai migrációs politikai keretrendszer létrehozását. A Bizottság az EU és Afrika közötti együttműködést a migráció, a mobilitás és a foglalkoztatás területére vonatkozó uniós végrehajtási csoporton keresztül szándékozza irányítani uniós szinten.

A migrációs és fejlesztési dimenziót az EU és az azzal szomszédos keleti és dél-keleti régiók közötti együttműködésre is ki kell terjeszteni. Figyelembe kell venni az olyan kérdéseket, mint a munkaerő-migráció, az átutalások, a visszatérés és visszailleszkedés, valamint a diaszpóra-hálózatok.

Más régiók, mint például a Dél-Kaukázus, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Ázsia és Latin-Amerika, valamint a Karib-térség ugyancsak hatással vannak az EU migrációs politikájára, mind a szabálytalan, mind a legális gazdasági migráció tekintetében. A párbeszéd és az együttműködés erősítése érdekében tehát differenciáltabb megközelítés szükséges ezen régiók esetében – mind a két-, mind a többoldalú kapcsolatokban.

Jobb kormányzás

Az általános megközelítésnek gyakorlati keretet kell biztosítania a migráció jobb kezeléséhez. Ezért javítani kell annak koherenciáját és hatékonyságát. Szintén meg kell erősíteni az uniós, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintek, továbbá a harmadik országok közötti koordinációt. A harmadik országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés keretében meg kell osztani az EU migrációra vonatkozó politikai célkitűzéseiről szóló információkat. Ezen kívül az EU-nak és a tagállamoknak láthatóbbá kell tenniük a politikai profiljaikat, és a különböző együttműködési keretekben elő kell mozdítaniuk az általános megközelítést.

Végül az általános megközelítés hatékonysága annak finanszírozásával is összefügg. Következésképpen át kell tekinteni a közösségi finanszírozási eszközöket, csakúgy mint a tagállamoktól és más külső forrásokból származókat, és javítani kell azok felhasználását.

Utolsó frissítés: 07.11.2008

Top