Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politikai terv a menekültügyről

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Politikai terv a menekültügyről

Ez a politikai terv szabja meg a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (KEMR) második szakaszának befejezésére vonatkozó menetrendet. Olyan háromágú stratégián alapul, amely a védelmi szabványok harmonizációjára, a gyakorlati együttműködésre és a szolidaritásra összpontosít.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. június 17.) – Politikai terv a menekültügyről: Az Unió országaiban biztosított védelem összehangolt megközelítése [COM(2008) 360 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény mutatja be a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (KEMR) második szakaszának befejezésére vonatkozó politikai tervet. A terv egy, a KERM célkitűzéseire vonatkozó, háromágú stratégián alapszik, éspedig:

 • hozzáférés biztosítása a menekültjoghoz a védelemre szorulók számára;
 • közös menekültügyi eljárás biztosítása;
 • egységes jogállás létrehozása a menekültek és a kiegészítő védelemben részesülők számára;
 • a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó megfontolások és a sebezhető csoportok különleges igényeinek figyelembe vétele;
 • az Európai Unió (EU) tagállamai közti együttműködés megerősítése gyakorlati kérdésekben;
 • az EU-tagállamok feladatait meghatározó szabályok előírása és a szolidaritást támogató mechanizmusok biztosítása;
 • a menekültügyi és egyéb, nemzetközi védelemmel kapcsolatos politikák egységességének garantálása.

A nemzetközi menekültvédelmi előírások minőségének és javítása és jobb összehangolása

Míg a KERM első szakaszának jogi aktusai jelentős eredménynek tekinthetők, a kívánt egyenlő feltételeket nem érték el, és az EU-tagországokban a menekültügyi politikák végrehajtásában továbbra is nagy egyenlőtlenségek mutatkoznak. A Bizottság ezért módosítani kívánja a meglévő jogszabályokat, nevezetesen a következőket:

 • a befogadási feltételekről szóló irányelvet, felülvizsgálva az EU tagállamok által élvezett nagyfokú mérlegelési jogkört. A befogadási feltételekről szóló irányelv módosított változatának a befogadási szabályok további harmonizációját és javítását kellene előírnia, beleértve az őrizetre vonatkozó eljárási garanciákat is;
 • a menekültügyi eljárásról szóló irányelvnek meg kellene szüntetnie az eltérő eljárási eljárásokat az EU tagállamaiban. Ezen eljárások kiigazítása garantálni fogja az EU-ban a védelemhez való hozzáférés egyenlő feltételeit;
 • az elismerési irányelv azzal foglalkozik, hogy az irányelvet bizonyos rendelkezések szövegezése miatt különböző módon értelmezik az EU-tagállamok. Az elismerési irányelv módosított változata az egységes jogállások bevezetését is elő fogja segíteni.

A Bizottság a meglévő jogszabályok módosítása mellett új eszközök létrehozását is fontolóra fogja venni. Ez magában fogja foglalni a védelem átszállására vonatkozó mechanizmusokat. Ezenkívül tanulmány készül a védelmi jogállás azon nemzeti formáinak lehetséges összehangolásáról, amelyek jelenleg nem tartoznak az uniós keret hatálya alá.

Hatékony és támogatott gyakorlati együttműködés

A szabályok egységességének kis mértéke és a különböző nemzeti gyakorlatok eredményeképpen az EU-n belül a menekültügyi döntéseket következetlen módon hozzák meg, és a menedékjogi védelem nyújtásának esélyei rendkívüli mértékben különböznek az egyes EU-tagállamokban. Következésképpen fokozni kell az EU-tagországok közötti gyakorlati együttműködést csakúgy, mint a jogszabályi harmonizációt. Széleskörű támogatást kapott a gyakorlati együttműködési tevékenységeket támogató és koordináló Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) létrehozása, amelyet a hágai programban és a 2007. június 6-i, a a jövőbeli közös európai menekültügyi rendszerről szóló zöld könyvben indítványoztak. A Bizottság ezért megvalósíthatósági tanulmányba kezdett, amelynek alapján elő fogja terjeszteni az EMTH létrehozására vonatkozó jogalkotási javaslatot.

Szolidaritás és felelősség az EU-n belüli és a harmadik országokkal való kapcsolatokban

A szolidaritás nevében közös megoldást kell találni arra a problémára, hogy bizonyos EU-tagállamok földrajzi elhelyezkedésük vagy egyéb okok miatt nagyszámú menedékjog iránti kérelmet kapnak. A politikai tervben indítványozott, fent említett intézkedéseknek olyan mértékben kellene harmonizálniuk a kérelmezési szabályokat, hogy mérséklődjön a menedékjogot kérők másodlagos migrációja. Következésképpen a kérelmeket egyenletesebben osztják majd el az EU-tagállamok között.

A Bizottság továbbá olyan módosításokkal szándékozik módosítani a dublini és az Eurodac rendeleteket, amelyek az EU-tagállamok hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) számára bűnüldözési célú hozzáférést engednek az Eurodac-hoz.

A Bizottság ezenkívül egy új átfogó, az EU-tagállamok közötti szolidaritást elősegítő eszköz elfogadása helyett egy sor szolidaritási mechanizmus létrehozását célozza. Ennek megvalósítása érdekében a következőt indítványozza:

 • olyan tanulmány készítésének kezdeményezése, amely felméri a menekültügyi kérelmek közös uniós feldolgozásának lehetőségeit;
 • a menedékkérők átadásával kapcsolatos dublini szabályok ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó eszközök meghatározása;
 • menekültügyi szakértői csoportok létrehozása az EMTH keretében, a kérelmek feldolgozásának támogatására;
 • finanszírozás biztosítása arra az esetre, ha szükségessé válik a nemzetközi védelem alatt állók újraelosztása.

Mivel a harmadik országok és az első menedéket nyújtó országok sokkal nagyobb számú menekültet fogadnak be, az EU a megosztott felelősség nevében ezen országok számára nagyobb pénzügyi támogatást fog biztosítani, hogy erősítse védelemnyújtási képességüket. A menekültügyi kapacitások fejlesztési együttműködésbe való beépítése is folytatódni fog.

A Bizottság annak érdekében, hogy külkapcsolatai során igazán elkötelezetten szolgálja a szolidaritás ügyét, indítványozza, hogy az EU következőkre összpontosítson a menekültek védelmének fokozása érdekében:

 • regionális védelmi programok, amelyeket a 2008-ban végrehajtott értékelés alapján többéves regionális cselekvési tervekké fognak átalakítani;
 • letelepítés, amely kérdésben a Bizottság 2009-ben tervet fog előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy azt EU-szerte hatékony védelmi eszközzé fejlesszék;
 • a menedékkérők érkezésének megfelelőbb irányítása, amelyre vonatkozóan a Bizottság tanulmányozni fogja olyan védett belépési eljárások alkalmazását, amelyek lehetővé teszik a védelemre szoruló személyek és a migránsok egyéb kategóriái közötti megkülönböztetést azt megelőzően, hogy elérnék egy potenciális befogadó ország határát. A Bizottság ezenkívül 2009-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosságával (ENSZMF) együttműködésben tanulmány készítését kezdeményezi a menedékjog iránti kérelmek EU területén kívüli, közös feldolgozásának lehetőségéről.

Háttér

Az Amszterdami Szerződés 1999. évi hatálybalépését követően és a Tanács 1999. október 15–16-i tamperei ülésén megfogalmazott következtetések alapján megkezdődött a KEMR létrehozása. Első szakasza (1999–2005) az EU-tagállamok menekültügyi jogi kereteinek közös minimumszabályokra alapuló harmonizációját tűzte ki célul. A KEMR második szakaszának célkitűzéseit a hágai program állapította meg.

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top