Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IMI közös vállalkozás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

IMI közös vállalkozás

Az Európai Unió (EU) közös technológiai kezdeményezésekbe (KTK) fog a gyógyszergyártás területén. 2008-ban az uniós kezdeményezés egy közös vállalkozás létrejövetelét eredményezte (az alábbiakban „IMI közös vállalkozás”), amely 2017. december 31-ig tart. Ennek a vállalkozásnak meg kell könnyítenie a magánberuházást, az ismeretek átadását és a kis- és középvállalkozások bevonását a hatékonyabb és biztosabb innovatív gyógyszerek kidolgozásának kutatási területére.

JOGI AKTUS

A Tanács 73/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 30., 2008.2.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az IMI közös vállalkozás hajtja végre a közös technológiai kezdeményezést (KTK) az innovatív gyógyszerek területén egy innováción alapuló versenyképes gyógyszeripari ágazat kifejlesztése céljából. Ez a köz- és magántársulás ezen a területen kívánja támogatni a beruházásokat.

Az IMI közös vállalkozás jogi személyiséggel rendelkező közösségi szerv, amelynek székhelye Brüsszelben található. Ezt a vállalkozást a 2017. december 31-ig terjedő időszakra hozták létre. Alapító tagjai az Európai Bizottság és a Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA).

Bármely jogalany, amely közvetlenül vagy közvetetten támogatja a kutatást és a fejlesztést egy tagállamban vagy a hetedik keretprogramhoz társult valamely országban, tagja lehet az IMI közös vállalkozásnak.

Célkitűzések

A közös vállalkozás célja, hogy javítsa a gyógyszerek kifejlesztésének hatékonyságát annak érdekében, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztosabb innovatív gyógyszereket gyártson. E tekintetben a közös vállalkozás célkitűzése, hogy hozzájáruljon a hetedik keretprogram végrehajtásához, és támogassa a gyógyszeripari kutatást és fejlesztést a tagállamokban és a hetedik keretprogramhoz társult országokban. Ösztönzik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételét, valamint a magánszektor és a felsőoktatás közötti együttműködést.

Ezenfelül a közös vállalkozás biztosítani kívánja a hetedik keretprogram egyéb tevékenységeivel való kiegészítő jelleget, és partnerséget kíván létrehozni a köz- és magánszféra között, amely lehetővé tenné a kutatás területén történő fokozott beruházást, és erősítené a köz- és magánszféra közötti együttműködést.

Projektek és tevékenységek

Az IMI közös vállalkozás támogatja az előretekintő kutatói tevékenységet, amely nyílt versenypályázat útján, független értékeléssel, továbbá támogatási megállapodások és projektmegállapodások megkötésével kiválasztott projektek alapján zajlik.

Azok a részt vevő gyógyszeripari kutatói társaságok, amelyek tagjai az EFPIA-nak, semmilyen tevékenységükért nem részesülhetnek az IMI közös vállalkozás pénzügyi támogatásában.

Működés

Az IMI közös vállalkozás szervei a következők:

  • az irányítótestületet a közös vállalkozás minden egyes tagjának képviselője alkotja. Ez a testület biztosítja többek között a szerv működését, és felügyeli a tevékenységek végrehajtását. Évente legalább kétszer ülésezik;
  • az ügyvezető igazgató az IMI közös vállalkozás jogi képviselője. Továbbá ő a felelős vezetője az IMI közös vállalkozásnak az irányítótestület határozataival összhangban végzett napi ügyintézésért;
  • a tudományos bizottság az igazgatóság tanácsadó testülete, feladata többek között, hogy tanácsot adjon az éves megvalósítási tervről szóló javaslat tudományos prioritásaival kapcsolatban.

Az IMI közös vállalkozást két külső tanácsadó testület támogatja:

  • az IMI tagállami képviselői csoportot az egyes tagállamok és a keretprogramhoz társult országok képviselői alkotják. Tanácsot ad az éves tudományos prioritásokkal kapcsolatban. Ezenkívül tájékoztatja a közös vállalkozást arról is, hogy az adott területen nemzeti szinten milyen tevékenységek zajlanak;
  • az érdekeltek fórumát az ügyvezető igazgató hívja össze legalább évente egyszer. A fórum tájékoztatást kap az IMI közös vállalkozás tevékenységeiről, és észrevételeket fogalmaz meg.

A közös vállalkozás pénzügyi forrásai a tagok pénzügyi hozzájárulásaiból, az IMI közös vállalkozásból származó bevételekből és egyéb jövedelmekből, forrásokból és pénzügyi hozzájárulásokból áll össze.

A kutatási tevékenységeket az EFPIA-ban tagsággal rendelkező, kutatást végző gyógyszeripari vállalatoktól származó nem pénzügyi hozzájárulások, a tagok hozzájárulásai, valamint a hetedik keretprogram terhére nyújtott pénzügyi hozzájárulás formájában finanszírozzák. A Közösség részéről történő pénzügyi kötelezettségvállalás maximum 1 milliárd euróig terjed.

Háttér

Az EU a hetedik keretprogram keretében a magán- és közszféra közötti hosszú távú partnerségek létrehozását irányozza elő közös technológiai kezdeményezés formájában. E közös technológiai kezdeményezések a hatodik keretprogram keretében létrehozott európai technológiai platformok munkájának gyümölcsei, és közös vállalkozások útján hajtják őket végre.

Az IMI kezdeményezésen kívül öt másik közös technológiai kezdeményezést terveznek a következő területeken: beágyazott számítástechnikai rendszerek (ARTEMIS), nanotechnológia (ENIAC), repüléstechnika és légi közlekedés (Clean Sky), hidrogén és üzemanyagcellák (FUEL CELL), globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

73/2008/EK tanácsi rendelet

2008.2.7–2017.12.31.

HL L 30., 2008.2.4.

See also

  • Az Európai Bizottság honlapja az innovatív gyógyszerek terén való kezdeményezés (EN) témájában.

Utolsó frissítés: 05.09.2011

Top