Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ENIAC

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ENIAC

Az ENIAC közös vállalkozás az Európai Unió kutatási és technológiafejlesztési hetedik keretprogramjának részét képező Együttműködés egyedi program keretén belül létrehozta a nanoelektronikai közös technológiai kezdeményezést (KTK). Ennek a köz- és magán társulásnak a célja a területen megvalósuló innovációs és versenyképességi befektetések támogatása.

JOGI AKTUS

A Tanács 72/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról [Hivatalos Lap L 30., 2008.2.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A brüsszeli székhelyű ENIAC közös vállalkozás jogi személyiséggel felruházott uniós szervként jön létre, és 2017. december 31-ig folytatja működését. A közös vállalkozás alapító tagjai: az Európai Unió, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország, az Egyesült Királyság, valamint az AENEAS egyesület, amely a nanoelektronika területén kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet folytató vállalatok és egyéb szereplők képviselőjeként jár el. Az ENIAC közös vállalkozáshoz új tagok is csatlakozhatnak. Napjainkig Ausztria, a Cseh Köztársaság, Finnország, Magyarország, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia és Norvégia csatlakozott a tagokhoz. Négy olyan ország is részt vesz a projektekben, amelyek nem tagjai a közös vállalkozásnak: Dánia, Izrael, Svájc és Törökország.

Célkitűzések

Az ENIAC közös vállalkozás hozzájárul a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram végrehajtásához a nanoelektronika területén. Célja a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztésének elősegítése egy kutatási program segítségével és a tevékenységek támogatásával. Célja továbbá az európai versenyképesség támogatása, valamint hogy új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki. Ösztönzik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételét is.

Emellett a közös vállalkozás célja a közösségi és nemzetközi, kormányzati és magán erőfeszítések koordinációjának és együttműködésének támogatása a K+F és a befektetések elősegítése céljából: az erőfeszítések összpontosítása lehetővé teszi az eredmények jobb kihasználását.

Működés

A vállalkozás szervei az alábbiak:

  • az irányító testület, amely az ENIAC közös vállalkozás tagjainak képviselőiből és az ipari és kutatási bizottság elnökéből áll. Feladata a vállalkozás működésének biztosítása és tevékenységei végrehajtásának felügyelete;
  • az ügyvezető igazgató, aki a közös vállalkozás napi ügyintézéséért felelős vezetője és jogi képviselője, és az irányító testület nevezi ki hároméves időszakra;
  • a hatóságok testülete: ezt a szervet a közös vállalkozás hatóságai alkotják, amelyek saját képviselőket és egy küldöttségvezetőt neveznek ki. Feladatai közé tartozik többek között, hogy jóváhagyja a pályázati felhívások tárgyát és meghirdetését, és döntést hozzon a nyertes pályázatok kiválasztásáról és finanszírozásáról;
  • az ipari és kutatási bizottság, amelynek tagjait az AENEAS egyesület nevezi ki, és legfeljebb 25 tagból állhat. Ez a bizottság dolgozza ki a többéves stratégiai terv tervezetét, és javaslatokat tesz a közös vállalkozás stratégiáját illetően.

Az ENIAC erőforrásait a tagok és az EU hozzájárulásai, valamint az ENIAC által realizált esetleges bevételek jelentik. Bármely, tagsággal nem rendelkező jogalany nyújthat természetbeni vagy pénzbeli hozzájárulást az ENIAC erőforrásaihoz.

Az ENIAC költségei az alábbi elemekből állnak:

  • működési költségek, amelyeket a tagok fedeznek. Az AENEAS szintén hozzájárul e költségekhez legfeljebb 20 millió EUR, vagy az összes projekt teljes költségének legfeljebb 1%-a erejéig. Az uniós hozzájárulás összege nem haladhatja meg a 10 millió EUR-t. Az ENIAC tagállamai természetbeni hozzájárulást is biztosítanak;
  • K+F tevékenységek. Az EU hozzájárulásának maximális összege 440 millió EUR. Az ENIAC-tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, amelyeknek legalább az Unió pénzügyi hozzájárulásának 1,8-szeresét kell kitenniük, nem a közös vállalkozás kezeli, hanem azokat közvetlenül a projektekben részt vevő kutatási és fejlesztési szervezetek kapják meg. Emellett ezek a szervezetek maguk is biztosítanak természetbeni hozzájárulást, melynek értéke a K+F tevékenységek összköltségének legalább a fele.

A K+F tevékenységek versenypályázati felhívások útján kiválasztott projektek keretében valósulnak meg. Ezeket a projekteket az Unió és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásaiból és a közös vállalkozás projektjeiben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásaiból finanszírozzák.

A közös vállalkozásra – beleértve annak személyzetét is – az uniós jogszabályok irányadók. A tagok között felmerülő bármely jogvitában, illetve az ENIAC közös vállalkozással szembeni jogorvoslatok ügyében az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik joghatósággal. A Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket végeznek a közös vállalkozás által nyújtott finanszírozás kedvezményezettjeinél.

Háttér

A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni menetrend kiemeli a tudásba és az innovációba való befektetés fontosságát. Ezért a közös vállalkozások által végrehajtott, a köz- és magánszféra partnersége révén megvalósuló közös technológiai kezdeményezések az FP7 kereteibe tartoznak. Ezek a kezdeményezések a hatodik keretprogram során létrehozott európai technológiai platformok tevékenységén alapulnak.

Öt másik közös technológiai kezdeményezés jött létre a következő területeken: beágyazott számítástechnikai rendszerek (ARTEMIS), innovatív gyógyszerek (IMI), repüléstechnika és légi közlekedés (CLEAN SKY), hidrogén és üzemanyagcellák (FUEL CELL (üzemanyagcellák és hidrogéntechnológia)), globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

72/2008/EK tanácsi rendelet

2008.2.7.

HL L 30., 2008.2.4.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A mikro- és nanoelektronikai alkatrészekre és rendszerekre irányadó európai stratégia [ COM(2013) 0298 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a közlemény stratégiát határoz meg az európai mikro- és nanoelektronikai ipar versenyképesség-növelő és növekedésserkentő képességének fokozására.

A Bizottság megállapítja, hogy az ENIAC köz- és magáneredetű kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) beruházásai 2013 végéig meghaladták a 2 milliárd eurót, ami hozzáadódik a hetedik keretprogram 1 milliárd euró összegű mikro- és nanoelektronikai beruházásaihoz.

Az új stratégia megvalósítását célzó intézkedések részeként a Bizottság egy olyan közös vállalkozás létrehozására tesz javaslatot, amely átvenné a beágyazott számítástechnikai rendszerek (ARTEMIS), illetve a nanoelektronika területén működő (ENIAC) két meglévő közös vállalkozás szerepét. Az új közös technológiai kezdeményezés három nagyobb, egymással összefüggő területet fog érinteni:

  • Tervezési technológiák, gyártási eljárások és integrálás, ipari eszközök és alapanyagok a mikro- és nanoelektronika területén;
  • Eljárások, módszerek, eszközök és platformok, referenciatervek és -architektúrák a beágyazott/kiberfizikai rendszerek területén;
  • Az intelligens rendszerek multidiszciplináris megközelítései.

Utolsó frissítés: 03.03.2014

Top