Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (2007–2013) végrehajtására vonatkozó szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (2007–2013) végrehajtására vonatkozó szabályok

Ez a rendelet meghatározza az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap végrehajtására vonatkozó szabályokat. A rendelet a tagállamoknak az alapokkal kapcsolatos tájékoztatási és végrehajtási kötelezettségeire vonatkozik.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról [Hivatalos Lap L 371., 2006.12.27.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az alábbiak végrehajtási szabályait lépteti életbe:

 • 1083/2006/EK rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA) és a Kohéziós Alapra vonatkozóan;
 • 1080/2006/EK rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) vonatkozóan.

A szabályozás ennek megfelelően felállítja az ezen alapok által finanszírozott projektekkel kapcsolatos tájékoztatásra és kommunikációra vonatkozó összes szabályt. Emellett meghatározza az alapok helyes felhasználását garantáló szabályokat, mégpedig a tagállamok által létrehozott ellenőrző rendszerekkel és a szabálytalanságok esetén alkalmazandó eljárásokkal kapcsolatban.

Végezetül a rendelet az alapok olyan meghatározott aspektusaival kapcsolatos rendelkezéseket is felállít, mint a pénzügyi konstrukciók vagy a lakáscélú intézkedések támogathatósága.

Tájékoztatás és nyilvánosság: a kommunikációs terv

Az 1083/2006/EK rendeletnek megfelelően a tagállamok operatív programokat hoznak létre. Ezek a programok meghatározzák a strukturális alapok támogatásán alapuló fejlesztési stratégiákat.

Az átláthatóság érdekében az operatív programoknak szerepelniük kell egy kommunikációs tervben. A kommunikációs terveket a tagállamok vagy az operatív programok irányításával megbízott hatóságok készítik el. A tervek címzettjei:

 • a kedvezményezettek vagy lehetséges kedvezményezettek annak biztosítása érdekében, hogy a finanszírozási lehetőségekről és követendő eljárásokról szóló tájékoztatás minden érdekelt félhez széles körben eljusson;
 • a nyilvánosság annak érdekében, hogy több információ álljon rendelkezésre az Európai Unió (EU) gazdasági versenyképességet, munkahelyteremtést és belső kohéziót célzó programok támogatásában játszott szerepéről.

Emellett az alábbiak szerepelnek a kommunikációs tervekben:

 • a célkitűzések és a célcsoportok;
 • a tagállamnak vagy az irányítóhatóságnak a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek stratégiája és tartalma;
 • a terv végrehajtásának indikatív költségvetése;
 • a kommunikációs terv végrehajtásáért felelős közigazgatási osztályok és szervezetek;
 • a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések értékelési módjai.

Az információterjesztéssel párhuzamosan ez a rendelet meghatározza valamennyi érintett szereplő felelősségét és szerepét, azaz az alábbiakat:

 • azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy bemutassák a Bizottságnak az alapok használatára, valamint az alapoknak a program teljes futamideje alatti hozzájárulására vonatkozó információkat;
 • azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy tájékoztassák a többi európai intézményt és az EU polgárait az alapok felhasználásáról;
 • azokat a kötelezettségeket, amelyeket az irányítóhatóságoknak teljesíteniük kell a kedvezményezettekkel szemben a finanszírozandó műveletek kiválasztása és jóváhagyása alatt;
 • az ellenőrző hatóságok kötelezettségeit azokra a szempontokra vonatkozóan, amelyekre a kedvezményezettek bejelentett költségeinek igazolása kiterjed. Ez a visszaigénylési kérelmek adminisztratív igazolását és az egyes műveletek helyszíni vizsgálatát jelenti;
 • a személyes adatokkal és az elektronikus adatátvitellel történő adatcserére vonatkozó rendelkezéseket.

A megfelelő gyakorlatok megismertetése és a tapasztalatcsere biztosítása érdekében az egyes irányításért felelős hatóság által kinevezett, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekért felelős kapcsolattartókból összefogó európai hálózatokat lehet kialakítani.

Irányítási és ellenőrzési rendszerek

Az ERFA-val, az ESZA-val és a Kohéziós Alappal kapcsolatos általános rendelkezések előírják, hogy a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírását, valamint a felállított rendszerek értékelésének eredményeit tartalmazó jelentést.

A Bizottság ezekre a dokumentumokra építve győződik meg arról, hogy a tagállamok a pénzügyi támogatást az EU pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló alkalmazandó szabályoknak megfelelően használják fel. Ennek érdekében tartalmazza ez a rendelet azokat az információkat, amelyeknek a dokumentumokban szerepelniük kell.

Emellett ez a rendelet különleges rendelkezéseket is rögzít az alábbiakra való tekintettel:

 • a közreműködő szervezetek, az irányítóhatóságok és a minősítő hatóságok;
 • a műveletek ellenőrzése;
 • az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása és értékelése;
 • a mintavétel alapján történő helyszíni vizsgálatok végrehajtásakor betartandó feltételek;
 • a számviteli nyilvántartásokban és ellenőrzési nyomvonalakban kötelezően szereplő elemek.

Szabálytalanságok

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak az olyan szabálytalanságokat, amelyek első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás tárgyát képezik. Ezután értesítik a Bizottságot a korábban bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatban indított eljárásokról, valamint az ezekből eredő fontos változásokról.

Minden tagállam értesíti a Bizottságot és a többi érintett tagállamot az olyan felderített vagy gyanított szabálytalanságokról, amelyek esetében attól kell tartani, hogy hamarosan a területén kívül is hatásai lesznek, vagy amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utalnak.

Pénzügyi korrekciók

Amennyiben egy tagállam nem tartja a programozási időszak alatt az állami vagy azzal egyenértékű strukturális kiadásokat a megállapodás szerinti szinten, nem alkalmazható pénzügyi korrekció akkor, ha a megállapodás szerinti és az elért szint közötti különbség a megállapodás szerinti szint legfeljebb 3%-a (minimális küszöbérték).

Finanszírozási eszközök

Ez a rendelet rögzíti a finanszírozási eszközökkel kapcsolatos általános és konkrét rendelkezéseket. A finanszírozási eszközök visszafizethető beruházásokat létrehozó műveletek formájában jelennek meg a vállalkozásokban, elsősorban a kis- és középvállalkozásokban (kkv-k), valamint a köz- és magánszféra partnerségeiben. Ha a Strukturális Alapok pénzügyi konstrukciókat tartalmazó műveleteket finanszíroznak, a társfinanszírozó partnerek vagy a részvényesek üzleti tervet nyújtanak be.

Az 1080/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Ez a rendelet rögzíti a lakásberuházási kiadások támogathatóságára és az európai területi együttműködés célkitűzésének elérésére irányuló operatív programok támogathatóságára vonatkozó konkrét rendelkezéseket.

Háttér

Az ERFA, az ESZA („strukturális alapok”), valamint a Kohéziós Alap regionális vagy helyi szinten végrehajtott projekteket társfinanszíroz.A strukturális alapok célkitűzése a gazdasági versenyképesség és a foglalkoztatottság növelése, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az európai régiók között.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1828/2006/EK bizottsági rendelet

2007.1.16.

HL L 371., 2006.12.27.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

846/2009/EK bizottsági rendelet

2009.10.13.

HL L 250., 2009.9.23.

832/2010/EU bizottsági rendelet

2010.9.23.

HL L 248., 2010.9.22.

See also

 • Az EU regionális politikájára vonatkozó kommunikációval kapcsolatos további információkért látogasson el az Inforegio oldalra

Utolsó frissítés: 08.06.2011

Top