Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohéziós politika és a városok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kohéziós politika és a városok

Ez a közlemény a városok fenntartható gazdasági fejlődésének támogatása, illetve az ott tapasztalható szegénység, társadalmi kirekesztés és környezeti problémák csökkentése érdekében fogalmaz meg intézkedéseket. A városi életnek különösen azokra a sajátos szempontjaira összpontosít, amelyek jelentőséggel bírnak a 2007–2013. évi közösségi stratégiai iránymutatásokkal, és ezen belül a kohézióval összefüggésben.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006. július 13.): „Kohéziós politika és a városok: a városok és az agglomerációk hozzájárulása a régiók növekedéséhez és foglalkoztatottságához” [COM(2006) 385 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kohézióval kapcsolatos, 2007–2013. évi közösségi stratégiai iránymutatások a növekedést és a foglalkoztatást hivatottak előmozdítani. Meghatározzák a 2007–2013 közötti operatív programok során előnyben részesítendő beavatkozási területeket, kiemelt hangsúlyt fektetve egyes területek, például a városi térségek sajátos igényeire, valamint a társadalmi és környezetvédelmi célkitűzésekre.

A városok fenntartható gazdasági növekedését olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a környezeti problémák csökkentésére irányulnak. Ez az oka annak, hogy e közlemény célja a városi élet olyan meghatározott szempontjainak bemutatása, amelyek a stratégiai iránymutatások fényében jelentőséggel bírnak.

Ez a közlemény számos területre vonatkozóan mutat be és javasol intézkedéseket, és meghatározza a strukturális alapok közreműködésének lehetőségeit. A javasolt intézkedések az alábbi hat területre terjednek ki:

 • a városok vonzerejének növelése;
 • az innováció, a vállalkozó szellem és a tudásalapú gazdaság támogatása;
 • több és jobb minőségű munkahely teremtése;
 • a városokon belüli különbözőségek kezelése;
 • a kormányzás;
 • a városok megújulásának finanszírozása.

Vonzó városok

A különféle kihívások kezelése és saját vonzerejük növelése érdekében a városoknak még több befektetést kell magukhoz vonzaniuk, és munkalehetőségeket kell kínálniuk. Ennek érdekében négy fontos szempontot szükséges figyelembe venni:

 • mobilitás és a közlekedés elérhetősége. Például, a városban és a régióban biztosítani kell valamennyi közlekedési infrastruktúra optimális kihasználását;
 • a modern, hatékony és megfizethető szolgáltatásokhoz és az intézményekhez való hozzáférés;
 • a természeti és a fizikai környezet;
 • egy több intézmény kínálatára épülő kulturális ágazat.

Az innováció, a vállalkozó szellem és a tudásalapú gazdaság támogatása

A városok az innováció, a vállalkozó szellem és a tudásalapú gazdaság támogatása érdekében is tehetnek intézkedéseket. Ezek célja lehet a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása, illetve az innovációnak és a tudásalapú gazdaságnak a növekedés szolgálatába való állítása. Például az alábbi célú intézkedések tartoznak ide:

 • a gazdasági infrastruktúrák fejlesztése és környezetgazdálkodási rendszerek bevezetése;
 • támogatási szolgáltatások nyújtása a vállalkozások részére;
 • a helyi partnerek közötti együttműködés és a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés;
 • innovációs stratégia kidolgozása a teljes régió számára;
 • a városok bevonása a kutatás-fejlesztési (K+F) projektekbe (7. kutatási és fejlesztési keretprogram), valamint az információs társadalomba (i2010 kezdeményezés).

Több és jobb minőségű munkahely

Mivel a városokban a magas és az igen alacsony képzettségű lakosok is felülreprezentáltak, ez egyaránt jelent lehetőségeket és fejlesztési igényeket. A konvergencia célkitűzésének keretében a strukturális alapok támogathatják:

 • az intézményi kapacitásoknak és a közszolgáltatások hatékonyságának helyi és regionális szintű erősítését;
 • a munkahelyteremtésre, a munkanélküliség elleni küzdelemre és a foglalkoztatási és innovációs célú partnerségre irányuló kezdeményezéseket;
 • a foglalkoztathatóság javítását az oktatás és a képzés színvonalának növelése révén.

A városokon belüli különbözőségek

A városok olyan hátrányos helyzetű negyedei számára, ahol a magas munkanélküliség egyéb negatív körülményekkel is együtt jár, a közlemény intézkedéseket javasol:

 • a társadalmi bevonás és az esélyegyenlőség előmozdítására;
 • illetve a polgárok biztonságának megerősítésére. Ide tartozhat például a helyi bűnözés elleni küzdelem politikájának kidolgozása, valamint a biztonsághoz kapcsolódó munkahelyek létesítése.

Kormányzás

A kormányzás javítása és a városfejlődés előmozdítása érdekében a közlemény olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek célja:

 • az állami hatóságok különböző szintjei közötti hatékony együttműködés megteremtése, például városok, régiók és államok közötti partnerségek kialakításával, illetve a városi és a vidéki/regionális hatóságok munkájának jobb összehangolásával;
 • a fenntartható fejlődés integrált megközelítésének kifejlesztése. Ennek egyik példája lehet egy hosszú távú terv kidolgozása a fenntartható növekedés és a foglalkoztatás különféle szempontjaira kiterjedően;
 • a polgárok részvételének erősítése és fokozottabb bevonása;
 • tapasztalatcserét biztosító hálózatok létrehozása.

A városok megújulásának finanszírozása

A városfejlesztési projektek az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap keretében is támogathatók. A közlemény ezenkívül javasolja a JASPERS, JEREMIE és JESSICA elnevezésű új pénzügyi eszközök, valamint a köz- és magánszféra közötti partnerségek alkalmazását is.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.].

A Bizottság 2005. július 5-i közleménye – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 11.01.2007

Top