Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai területi együttműködési csoportosulás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai területi együttműködési csoportosulás

A transznacionális projektek regionális és helyi szintű fejlesztése bonyolult és hosszadalmas volt, gyakran a nemzeti kormányzatok kétoldalú egyezményeinek megtárgyalását követelte meg. Az európai területi együttműködési csoportosulásokat először 2007-ben vezették be, a régiók közötti munka előmozdítása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai területi együttműködési csoportosulások olyan jogi személyek, amelyeket az Európai Unión belüli, határokon átnyúló, transznacionális vagy régióközi együttműködés elősegítése érdekében hoztak létre. Lehetővé teszik, hogy a regionális és helyi hatóságok (de a kisebb vagy központosított országokban a nemzeti hatóságok is), valamint másik tagállam közvállalkozásai jogi személyiségű csoportosulásokat hozzanak létre közös szolgáltatások biztosítására. A tagállamoknak jóvá kell hagyniuk az országaikban együttműködni kívánó potenciális tagok részvételét.

2013-ban az 1302/2013/EU rendelettel módosították az eredeti 1082/2006/EK rendeletet, hogy tisztázzák és megkönnyítsék az európai területi együttműködési csoportosulások létrehozását és munkáját.

Egyezmény, terület és célkitűzések

Az európai területi együttműködési csoportosulások célkitűzéseit és feladatait azok tagjai kezdeményezésére megkötött, kötelező érvényű együttműködési egyezményben állapítják meg. Az európai területi együttműködési csoportosulás az EU által társfinanszírozott programokat vagy bármi más, határokon átnyúló, uniós finanszírozású vagy anélküli, együttműködési projektet valósíthat meg. Általános szabályként elmondható, hogy legalább két tagállamból való tagokkal rendelkezik, habár külön szabályok alkalmazandók, ha szomszédos és tengerentúli országokat és területeket érint az együttműködés. Az egyezmény meghatározza az európai területi együttműködési csoportosulás tevékenységeit és időszakát, valamint a megszüntetés feltételeit. Az egyezményre annak az országnak a joga alkalmazandó, amelyben az európai területi együttműködési csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye található.

Alapszabály

A következő részleteket állapítja meg:

  • az európai területi együttműködési csoportosulás szervei, azok hatásköre és működésük módja;
  • a döntéshozatali eljárásai és munkanyelve(i);
  • működési és foglalkoztatási feltételei;
  • a tagok pénzügyi hozzájárulásai, számviteli, ellenőrzési és költségvetési szabályok.

Jogi személyiség megszerzése

Az európai területi együttműködési csoportosulás az egyezmény és az alapszabály európai területi együttműködési csoportosulás székhelye szerinti országban való bejegyzésétől vagy közzétételétől számított 10 munkanapon belül értesíti az európai területi együttműködési csoportosulást nyilvántartó Régiók Bizottságát. A Régiók Bizottsága ezt követően továbbítja az információt az Európai Unió Kiadóhivatalának, amely a Hivatalos Lapban hirdetményt tesz közzé az európai területi együttműködési csoportosulás létrehozásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1082/2006/EK rendelet

2006.8.1.

-

HL L 210., 2006.7.31.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1302/2013/EU rendelet

2013.12.21.Alkalmazás: 2014.6.22.

-

HL L 347., 2013.12.20.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi (HL L 347., 2013.12.20.).

Utolsó frissítés: 16.06.2014

Top